WWF Verdensnaturfonden

Ørsted og WWF vil sammen undersøge muligheder for at støtte torsken og biodiversiteten i havet

Del

Torskebestanden i Kattegat er lige nu alarmerende lav, hvilket påvirker biodiversiteten og Kattegats økosystem. Derfor har WWF og Ørsted netop indgået et partnerskab, der i samarbejde med Grenaa Havn og Kattegatcentret skal give torsken og havet en hjælpende hånd ved hjælp af kunstige levesteder.

Billede fra lancering på Grenaa Havn. Partnerne fra venstre: WWF Verdensnaturfonden, Grenaa Havn, Ørsted, Kattegatcentret. Foto: Lars Hestbæk
Billede fra lancering på Grenaa Havn. Partnerne fra venstre: WWF Verdensnaturfonden, Grenaa Havn, Ørsted, Kattegatcentret. Foto: Lars Hestbæk

Torskebestanden i Kattegat er på et historisk lavt niveau. Det skyldes blandt andet overfiskeri, stigende iltsvind og tab af levesteder. Formålet med projektet er at formidle viden om, hvordan biodiversiteten påvirkes, når balancen i økosystemet ændrer sig, og undersøge muligheder for at hjælpe den sårbare Kattegat-torskebestand ved at installere kunstige levesteder.

”Havene og alle de vidunderlige skabninger, der lever i dem, er et af de vigtigste økosystemer på verdensplan. Men dyrene er truet af blandt andet klimaforandringer og tab af levesteder,” siger Filip Engel, direktør for bæredygtighed, public affairs og branding i Ørsted og fortsætter: ”Hvis vi udnytter potentialet for grøn energi såsom havvind, kan vi bremse klimaforandringerne og bidrage til at bevare havenes økosystemer. Samtidig skal vi sikre, at udbygningen fortsat sker med respekt for biodiversiteten i havene. Som udvikler af havvind er vi derfor glade for samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden, hvor vi i Grenaa Havn kan afprøve potentialet i biohuts.”

Som første skridt bliver der opført 10 biohuts* i Grenaa Havn, der fungerer som en slags børnehave for torskeyngel i havnen. Her kan torskene søge ly og mad, indtil de er store nok til at svømme længere ud i havet. Grenaa Havn og Kattegatcentret indgår som samarbejdspartnere til denne del af projektet.

Havet er i knæ og har brug for hjælp

I de seneste årtier er man blevet opmærksom på, at det omfattende overforbrug af havet og havets ressourcer har enorme konsekvenser. De konsekvenser er blandt andet, at fiskebestande svinder ind, ilten mangler på havbunden, ålegræsudbredelsen i havet er halveret på 100 år, plastik findes på strande og i stort set alle undersøgte dyr, og dyr og planter i havet mangler levesteder.

”Vi har i WWF Verdensnaturfonden døbt 2021 til ’Havets år’ og ser året som et startskud på havets nye guldalder**. Derfor er vi glade for, at Ørsted med dette strategiske partnerskab vil bidrage med deres viden og ambitiøse bæredygtighedsstrategi, som blandt andet taler ind i vores kamp for biodiversiteten i havet og livet under vand,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Torsken er essentiel for biodiversiteten i dansk farvand

Torsken er et vigtigt toprovdyr, som har stor betydning for Kattegats biodiversitet og det lokale økosystem, da den regulerer andre dyr i det marine økosystem. Bestandens størrelse har altså indflydelse på hele fødenettet i Kattegat, og hvis den bliver reduceret for meget, opstår der ubalance i systemet.

Strandkrabber er for eksempel et yndet byttedyr for torsken, så når torsken forsvinder, vokser bestande af strandkrabber, hvilket på den lange bane kan påvirke ålegræssets udbredelse i Danmark. Krabberne æder nemlig både ålegræssets frø og mange af de snegle, som renser ålegræsset for alger. Hvis der er for mange krabber, kan det hæmme ålegræssets udvikling. Og netop ålegræs har stor betydning, da det udgør et levested for mange dyr, herunder små fisk som torskeyngel, producerer ilt, stabiliserer havbunden og lagrer CO2 i sit rodnet, så vi ikke får det op i atmosfæren.

”Fisk er ikke bare en frostvare i det lokale supermarked, men levende dyr og en essentiel del af vores danske havnatur. De spiller en helt afgørende rolle i vores marine økosystemer, og hvis rovfisk som torsken forsvinder, kommer hele økosystemet og resten af fødekæden i ubalance. Balancen i havet skal genskabes, og økosystemerne skal genoprettes for at sikre os en chance i kampen mod klimaforandringerne. Kun et sundt økosystem kan øge havets modstandsdygtighed imod klimaforandringerne,” siger Bo Øksnebjerg.

Partnerskabet blev i dag, onsdag den 21. april 2021, lanceret på Grenaa Havn. Hent billeder fra lancering i Grenaa Havn her.
Foto af: Lars Hestbæk

*Biohuts er bure/riste, som er fyldt med desinficerede østersskaller. Burene er fastgjort ved kajen/molen, måler 0,8*0,5*0,24 meter og fungerer som levesteder for torskeyngel og andre unge fisk i kystnære områder.

**United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development: https://www.oceandecade.org/

Nøgleord

Kontakter

Sebastian Wulf, presserådgiver
WWF Verdensnaturfonden
(+45 5132 9503) / sebastian.wulf@wwf.dk

Billeder

Billede fra lancering på Grenaa Havn. Partnerne fra venstre: WWF Verdensnaturfonden, Grenaa Havn, Ørsted, Kattegatcentret. Foto: Lars Hestbæk
Billede fra lancering på Grenaa Havn. Partnerne fra venstre: WWF Verdensnaturfonden, Grenaa Havn, Ørsted, Kattegatcentret. Foto: Lars Hestbæk
Download
Laura Keil klipper det røde bånd til indvielse af 10 biohuts i Grenaa Havn. Foto: Lars Hestbæk
Laura Keil klipper det røde bånd til indvielse af 10 biohuts i Grenaa Havn. Foto: Lars Hestbæk
Download
Arkiv: Eksempel på biohut, der er et kunstigt levested, som fungerer som en slags børnehave for torskeyngel. Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Arkiv: Eksempel på biohut, der er et kunstigt levested, som fungerer som en slags børnehave for torskeyngel. Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Arkiv: Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Arkiv: Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Arkiv: Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Arkiv: Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden
WWF VerdensnaturfondenWWF har kontorer i 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature.

Følg pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Grøn omstilling af Danmarks blå økonomi12.5.2021 06:02:00 CEST | Pressemeddelelse

Det blå Danmark har i generationer været kendt over hele verden. Men hvis sektoren også i fremtiden skal være kendt globalt for sin innovationskraft, konkurrenceevne og markedsledende virksomheder, så kræver det en omstilling mod mere bæredygtige forretningsmodeller. Med en ny millionbevilling fra VELUX FONDEN i ryggen vil WWF med det nye projekt ’Grøn Omstilling af Danmarks Blå Økonomi’ vise vejen for en blå økonomi, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

WWF fylder 60 år29.4.2021 12:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Verdens største naturorganisation, World Wide Fund for Nature, fylder i dag 60 år. Siden 1961 har WWF været centrum for globale indsatser for naturbevarelse, men hvis naturkrisen skal stoppes, skal der opnås endnu større resultater de næste 10 år end i de første 60. Det danske WWF-kontor oplever - ligesom globalt - stor interesse og positive resultater, men også i Danmark skal der skrues yderligere op for blusset for at vende den katastrofale nedgang i verdens biodiversitet.

Overfiskeri og bifangst truer europæiske hajer og rokker12.4.2021 06:02:00 CEST | Pressemeddelelse

62 ud af 110 hajarter og rokker er truet af overfiskeri og bifangst. Det viser en ny rapport fra WWF, der har undersøgt konsekvenserne af erhvervsfiskeri i portugisiske farvande. Med anslåede 1,5 millioner årlige fangster er Portugal det land i EU, der har det tredje højeste antal haj- og rokkefangster efter Spanien og Frankrig. Bifangst er også et stort problem for hajer og rokker i Danmark, hvor mindst 11 ud af 28 arter anses for at være truet af global udryddelse*.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum