OKNygaard A/S

OKNygaard og Teknologisk Institut går sammen om uddannelsen af nye regnvandskonsulenter

Del

Teknologisk Institut og klimagartnervirksomheden OKNygaard har i samarbejde tilrettelagt en firmatilpasset regnvandskonsulent-uddannelse, som OKNygaards projekt- og driftsledere kan deltage i. Målet er at opkvalificere OKNygaards medarbejdere til at imødekomme den stigende efterspørgsel på stærkere faglighed om regnvandshåndtering og klimatilpasning på nye og grønne måder.

Den 8. og 9. november var 30 kursister samlet hos OKNygaard i Borup. Det fælles mål blandt deltagerne er at blive uddannet regnvandskonsulent hos Teknologisk Institut. Senere på måneden følger de sidste to undervisningsdage og en eksamen. Sammen med Teknologisk Institut har OKNygaard tilrettelagt en firmatilpasset, intern uddannelse i regnvandshåndtering og klimatilpasning. Både formænd, projekt- og driftsledere kan deltage.

Regnvandskonsulent-uddannelsen er oprindeligt udviklet af Skovskolen på Københavns Universitet i samarbejde med Rørcentret på Teknologisk Institut. Senere blev KLIKOVAND, Danske Anlægsgartnere, Danske Kloakmestre og De Grønne Kloakentreprenører også en del af samarbejdet. Resultatet er en uddannelse, der dækker hele det faglige spektrum indenfor klimatilpasning. Der er er uddannet mere end 300 regnvandskonsulenter på landsplan.

 ’’Som regnvandskonsulent tillærer man sig både teoretisk og praktisk viden om, hvordan man kan løse udfordringerne med klimaforandringer og store mængder regnvand, fx ved skybrud. Efter fire intensive undervisningsdage afsluttes uddannelsen med en eksamen og et certifikat fra Teknologisk Institut’’, fortæller Ulrik Hindsberger fra Rørcentret på Teknologisk Institut.


Et helt særligt setup

Teknologisk Instituts samarbejde med OKNygaard står på anlægsgartnervirksomhedens kapacitet til at kunne løfte vidensdelen af uddannelsen in-house. Kristoffer Sindby, tidligere konsulent hos Teknologisk Institut og nu udviklingschef hos OKNygaard, har kørt uddannelsen de seneste seks år og skal fortsat være hovedunderviser på denne tilpassede uddannelse.

’’Jeg har uddannet mere end 300 regnvandskonsulenter i min tid hos Teknologisk Institut, så jeg glæder mig rigtig meget til at uddanne endnu flere - denne gang i et helt særligt setup mellem OKNygaard og Teknologisk Institut’’, fortæller Kristoffer Sindby. Teknologisk Institut superviserer uddannelsen hos OKNygaard for at sikre et fortsat højt fagligt niveau.


Nødvendigt fokus på æstetik og plantekendskab

Regnvandskonsulent-uddannelsen kombinerer – som den eneste i branchen - viden om transport af vand med æstetik og plantekendskab. Det nytter nemlig ikke at etablere LAR-anlæg som afgrænsede ’huller i jorden’.

’’Med LAR-anlæg er det vigtigt at have fokus på, hvordan man tilrettelægger drift og pleje, så både det visuelle udtryk, biodiversitet og vandtekniske egenskaber opretholdes. Vi skal ikke bare etablere kæmpe regnvandsbede- eller bassiner uden hensyn til de omkringliggende arealer, men sikre klimatilpassede landskaber og oplevelseshaver’’, forklarer Kristoffer Sindby, OKNygaards udviklingschef for klimaløsninger.

I regnbed og LAR-anlæg kan de rette planter fungere som rensning og filtrering. Det kræver derfor plantekendskab at vide, hvilke planter der egner sig til specifikke anlæg eller jordtyper.

’’På uddannelsen har vi flere moduler om plantevalg. Her lærer vi bl.a. om jordtyper og næringsforhold, men også om vigtigheden af at kende sammenhængene mellem hvor meget og hvor længe, der er vand i anlægget’’, afslutter Kristoffer Sindby fra OKNygaard. Denne del af uddannelsen varetages af Lars Jørgensen fra Teknologisk Institut, AgroTech.

Det er muligt at uddanne sig til regnvandskonsulent hos Teknologisk Institut i 2022. Uddannelsen afholdes på Sjælland i marts og i Jylland til november.  Læs mere om uddannelsen på regnvandskonsulent.dk


Faktaboks

Program for regnvandskonsulent-uddannelsen i OKNygaard:


Dag 1:

Introduktion til kurset, undervisere og forventningsafstemning - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard og Inge Faldager, Teknologisk Institut Rørcentret.

Klimatilpasning, regn, introduktion til LAR og krav til anlæg - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Kommunikation - Hvad siger vi til borgeren? v/ Jakob Vest Arler, OKNygaard

Vandtransport i jord og dimensionering af LAR - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard
- Infiltrationstest. Forberedelse til beregning af nedsivnings evne.

Ekskursion til Klimatilpasnings anlæg Køge Nord - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaardDag 2:

Dimensionering af LAR, SVK og Manning - v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret
- Brug af SVK-regneark til dimensionering af LAR-anlæg

Forundersøgelser, lovgivning og vand modeller - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Opgave i afkobling til LAR - v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Skybrudssikring af bygninger - v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Plantekendskab: Hvad er vigtigt at vide for at kunne vælge planter - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaardDag 3:

Intro til design af LAR på overfladen - v/ Lars Jørgensen, Teknologisk institut AgroTech
- Terræn og transport

Vækstjord - v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Biodiversitet - Udgangspunkt i årshjul (drift/anlæg)

Planter til regnbede - v/ Lars Jørgensen, Teknologisk institut AgroTechDag 4:

Drift af LAR – v/ Kristoffer Sindby, OKNygaard

Bygningers begrønning, grønne vægge og tage – v/ Kamilla Aggerlund, Byggros

Præsentation og forberedelse af eksamensopgave

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om OKNygaard A/S

OKNygaard A/S
OKNygaard A/S
Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand

+45 7021 5400https://oknygaard.dk/

OKNygaard – hele Danmarks anlægsgartner og klimaentreprenør

Vores ambition er klar – vi vil være dem, der skaber, anlægger og vedligeholder Danmarks grønne udearealer og byrum – og vi vil være anerkendt som Danmarks førende anlægsgartner og klimaentreprenør både lokalt og landsdækkende.

Vi har hovedkontor i Aarhus og 10 afdelinger fordelt over hele Danmark. Det giver os mulighed for at arbejde for både store landsdækkende og mindre lokale kunder – vi er nemlig altid lige i nærheden. I højsæsonen er flere end 600 anlægsgartnere og klimaspecialister klar til at løse kundernes opgaver, uanset hvor i landet der er brug for os. 

OKNygaard er kendt for god service, faglig stolthed og komplette løsninger. Det er ikke bare noget, vi siger, det er dét, vi gør. Vi sætter en ære i en velstyret proces med god dialog og grundig kvalitetssikring – det gælder, når vi udfører drift og vedligeholdelse, når vi løser anlægsopgaver, når vi leverer klimasikring eller skaber nye biodiverse grønne byrum.

Som en del af Europas største anlægsgartnergruppe, idverde, kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland, Tyskland og Schweiz, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af landegrænser.

Følg pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforening gøres rentabelt med nyt samarbejde13.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup skal ejendommens udearealer genskabes efter en større altanudskiftning. Men i stedet for genetablering af de store græsarealer kanaliseres udgiften over i et klimatilpasningsprojekt, hvor Tårnby Forsyning tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget for, at beboerne selv håndterer deres tag- og overfladevand via lokal nedsivning. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har vundet opgaven ved hjælp af samskabelse og en mere naturbaseret løsning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum