Hjørring Kommune

Nytårshilsen til foreninger og frivillige

Del

Tak for indsatsen Som udvalgsformand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, vil jeg gerne overbringe min tak til de mange frivillige, der bruger store mængder tid og kræfter på, at skabe et mangfoldigt fritids- og foreningsliv i Hjørring Kommune. Tak for jeres engagerede og utrættelige indsats. Vi værdsætter højt det arbejde, som så mange har meget stor glæde af. Det er bl.a. jeres fortjeneste, at der er så meget at gå til i Hjørring Kommune i fritiden.

På fritids- og folkeoplysningsområdet er det første år i valgperioden brugt til at sætte fokus på opgaverne ved at igangsætte adskillige processer. Nedenfor nævnes noget af det, Fritids- og Folkeoplysningsudvalget arbejder med fremover:

Politikker

For det første gælder det nye politikker på fritidsområdet, folkeoplysningsområdet samt talent- og eliteidrætsområdet. Det sker med involvering af brugerne ved bl.a. afholdelse af stormøder. Dernæst skal der afholdes inspirationsarrangementer for forenings- og fritidslivet. Som regel mindst et par stykker om året.

Der afholdtes kick off til fritids- og folkeoplysningspolitikken på et stormøde på Vendsyssel Teater den 19. november. Der var tale om et særdeles flot fremmøde på omkring 80, og de mange deltagere bidrog med mange gode input, som nu er under bearbejdelse. Der følges op på arbejdet i løbet af det nye år.

Talent og elite skal der også ses på, og her vil talent- og eliteidrætsudvalget blive inddraget med gode råd og ideer. Det diskuteres ofte, hvilken rolle og status dette område skal indtage i Hjørring Kommune. Derfor er der god grund til at drøfte det igen. Skal ambitionsniveauet løftes eller nedjusteres?

Fritidsmesse

Udvalget har også planer om at etablere en form for fritidsmesse, der i al sin enkelthed har til formål at forenings- og fritidslivet, kan præsentere de mangfoldige aktiviteter, du kan gå til i Hjørring Kommune. Form og indhold er endnu ikke fastlagt, så der er mulighed for at komme med forslag o.l. Arbejdsgruppen har allerede holdt sit første møde med en ”brainstorming” af muligheder og ideer. Forventes afviklet første gang sidst på året 2019. Bliver det en succes et det meningen, at det skal udvikles til at være tilbagevendende.

Fritidsplaymaker

Et andet nyt tiltag er ansættelse af en foreningskonsulent i samarbejde med DGI Nordjylland. Det er meningen, at vedkommende, der forventes at tiltræde den 1. marts 2019, skal fungere som ”fritidsplaymaker”. Opgaven i jobbet er bl.a. at binde foreninger og kommunale fritidsaktiviteter bedre sammen. Vedkommende skal således også arbejde i foreningsregi, og i samarbejde med skoler, institutioner m.fl. Flere kommuner har allerede noget lignende, det vi forestiller os.

Ny foreningsportal

Foreningerne skal bruge mange resurser på bureaukrati ved forskellige ansøgninger. Vi ved det tager lysten fra noget af ledelsesarbejdet, da mange jo har committet sig til arbejdet med de udøvende medlemmer. Derfor vil vi undersøge muligheder for at etablere en digital portal, så dette arbejde lettes. Der skal efterhånden søges tilladelser mange steder (politi, byggemyndighed, beredskab mfl.), når der skal laves byfester, mange events osv. Ideen er én indgang via en portal, så man får ansøgt samlet for alle steder på én gang.

Tilskudsordning

Der skal også ske en revision af de kommunale tilskudsordninger i løbet af 2019. Den nuværende model er en reminiscens fra kommunesammenlægningen. Ordningen, der omfatter aktivitetstilskud, uddannelsestilskud, kørselstilskud og lokaletilskud, har været diskuteret flere gange, og der er løbende justeret på den. Nu tænkes ordningen fornyet ved inddragelse af en større kreds af brugere, idet den hidtil har været forankret i en arbejdsgruppe under udvalget. Ordningen forventes vedtaget i 4. kvartal 2019.

Og så alt det andet

Udover de mange udviklingstiltag har udvalget de velkendte aktiviteter med uddeling af tilskud fra puljer til nye foreninger og foreningsudvikling, pulje til børn med særlige behov, tilskud til talent og eliteidræt samt fordeling af budget til aftenskoler/voksenundervisning etc.

Idrætsprisuddelingen vil igen blive gennemført som en tilbagevendende begivenhed, men vil i 2019 komme til at foregå i musiksalen på Vendsyssel Teater & den 29. april.

Derudover vil der blive afholdt inspirationsarrangementer for fritidslivet, som på tværs kan være med til at finde værktøjer og ideer til at engagere flere ledere og trænere, rekruttere nye medlemmer, skabe nye aktiviteter og optimere økonomi mv.

Jeg håber vi ses i løbet af det kommende år. Samtidig vil jeg også udtrykke et nytårsønske om, at mange vil være med og tage del i at videreudvikle fritidsområdet i Hjørring Kommune. Ingen kan alt, men sammen og i fællesskab, kan vi udrette meget.

Godt nytår.

Børge Bech, Formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune.

FAKTABOKS:

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Den 8. december 2017 nedsattes et § 17, stk. 4 udvalg for Folkeoplysningsområdet med det formål, at styrke den helhedsorienterede tilgang i kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet.

Den 27. juni 2018 blev det af konfirmeret af Byrådet, at udvalget i stedet nedsættes efter Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2., der har nogle lovbestemte opgaver ift. Byrådet. Udvalget er valgt for den kommunale valgperiode, dog indtil der er sket nyvalg af foreningsrepræsentanter.

Der blev ingen væsentlige ændringer i de opgaver udvalget skal løse, og udvalgets sammensætning forblev uændret. Udvalget sidder for hele byrådsperioden, og er sammensat af såvel politikere som repræsentanter for foreninger og organisationer, der afvikler voksenundervisning mm.

Der er ca. 180 foreninger med i alt ca. 28.000 medlemmer i Hjørring Kommune. Hertil kommer 18 aftenskoler/voksenundervisningsforeninger med ca. 4.200 deltagere. Desuden findes mange foreninger, som lever deres eget liv uden kommunalt tilskud efter tilskudsordningerne.

Nøgleord

Kontakter

Henvendelser om denne presseinformation kan ske til:

Udvalgsformand Børge Bech på 41937703
Mail: boerge.bech@hjoerring.dk

Plan og udviklingschef Bettina Hedeby Madsen på 41223726
Mail: bettina.hedeby.madsen@hjoerring.dk

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine mere end 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Direktør for Teknik- og miljøområdet i Hjørring Kommune stopper.6.3.2019 17:38:53 CETPressemeddelelse

Andreas Duus, direktør for Teknik- og miljøområdet i Hjørring Kommune, har meddelt, at han går på pension med udgangen af april 2019. - Jeg vil gerne i denne forbindelse takke for et formidabelt, spændende, udfordrende arbejde og samarbejde gennem årene. Det har været supergodt at indgå i samarbejdet med de mange dygtige og dedikerede ledere og medarbejdere og det politiske niveau, siger Andreas Duus. Han har været direktør for Teknik og miljøforvatningen først i den ”gamle” Hjørring Kommune fra 1996 og derefter i hele den ”nye” Hjørring Kommunes levetid. - Jeg vil gerne sige en stor tak til Andreas for hans indsats igennem de mange år.Han har været en fremsynet direktør, der har haft stor fokus på udviklingen af hele området. Samtidig har Andreas været en god og behagelig kollega, der blandt meget andet har haft en stor rolle i opbygningen af den nye Hjørring Kommune fra 2007 og frem. Han kan med god samvittighed give stafetten videre, siger kommunaldirektør Tommy Christiansen. Økonom

Aftale er nu indgået for fremtidens Vendelbohus30.1.2019 21:02:22 CETPressemeddelelse

Den seneste tids usikkerhed om den fremtidige drift af Vendelbohus i Hjørring er nu slut. Byrådet har indgået en aftale med den selvejende institution ”Vendelbohus” (under stiftelse) om, at de pr. 1. juli 2019 lejer Vendelbohus af Hjørring Kommune. Det har længe været et stort ønske for byrådet at finde en løsning, hvor Vendelbohus ikke fortsat skulle drives i kommunalt regi. Flere modeller har været i spil, men nu er der fundet en løsning, som indebærer at lokale kræfter tager et ansvar. Samtidig har byrådet besluttet at investere et engangsbeløb på 900.000 kr. til istandsættelser, der sikrer at husets nuværende formål, kan blive videreført. Den selvejende institution ”Vendelbohus” vil således i videst muligt omfang fortsætte og udbygge de nuværende aktiviteter i huset. Det vil sige at huset vil blive anvendt til kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter herunder udlejning til selskabelige formål, møder, undervisning, koncerter, teater mv.

Marianne Jelved deltager i offentligt møde om ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik29.1.2019 13:03:02 CETPressemeddelelse

”Vi er glade for at tidligere kulturminister Marianne Jelved deltager i det næste møde, som afholdes den 4. februar 2019 i Vrå. Hun vil med sin erfaring og viden på området kunne inspirere os yderligere i arbejdet med den nye Fritids- og Folkeoplysningspolitik”. Sådan udtaler formanden for Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningsudvalg, Børge Bech. Marianne Jelved (RV) vil kommentere de foreløbige skitser til en ny politik og lægge op til debat om ”Folkeoplysningens rolle i det moderne samfund”. Herudover bliver der rig mulighed for, at alle deltagere kan drøfte den nye politik og komme med input til det videre arbejde. Mødet i Vrå er det andet offentlige møde i arbejdet med den nye politik. I november 2018 blev der afholdt kickoff-møde i Hjørring med omkring 100 deltagere. De mange relevante input på mødet indgår i arbejdet med politikken, som ventes vedtaget før sommerferien 2019. ”Fritids- og Folkeoplysningspolitikken er relevant for hovedparten af indbyggerne i Hjørring Kommun

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum