Aalborg Universitet

Nyt institut på Aalborg Universitet

Del

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet styrker det globale perspektiv og gør den politiske og samfundsfaglige profil skarpere.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets globale udsyn skal styrkes i forskningsaktiviteterne og på uddannelserne. Derfor samler fakultetet de internationale miljøer og forskningsmiljøerne inden for politik, digitalisering, organisation og historie i et nyt ”Institut for Politik og Samfund”.

- Det nye institut har skabt nogle enestående muligheder for at kvalificere sammenhængen mellem nationale, europæiske og globale processer omkring migration, integration og diversitet, samt forståelser af forvaltning, digitalisering, arbejdsmarked og velfærdsstat i fortid og nutid. Det er også tydeligt, at instituttet kan bidrage til at forstå og kvalificere adskillige af FN’s verdensmål for bæredygtighed. Jeg ser det som en meget væsentlig opgave i den kommende tid at styrke samarbejde og synergi på tværs af instituttets forskningsgrupper og uddannelser, siger institutleder Anette Borchorst, Institut for Politik og Samfund.

Dybere forståelse for årsager og virkninger

Ifølge professor, ph.d. Poul Duedahl giver det nye institut mulighed for, at man kan betragte de samfundsmæssige udfordringer i et tidsmæssigt og geografisk større perspektiv end hidtil.

- Eksperter med indsigt i politik, forvaltning og samfundsøkonomi blandes med eksperter med historisk indsigt og globalt udsyn. Det, synes jeg, er godt tænkt. Når man betragter samfundsmæssige udfordringer i et tidsmæssigt og geografisk større perspektiv, får man nemlig en dybere forståelse for årsager og virkninger og dermed et langt bedre udgangspunkt for at skabe holdbare løsninger. Det er selvfølgelig forskellige forskningskulturer, der mødes, men vi er i fuld gang med at lære hinanden at kende, og indtil videre har det vist sig forbavsende let at finde fælles sammenhænge og at vælge hinanden til, fortæller han.

Gode kræfter er samlet

Lektor Karen Nielsen Breidahl er enig med professor Poul Duedahl i, at eksperter med historisk indsigt og globalt udsyn vil kunne bidrage til en dybere forståelse af de samfundsmæssige udfordringer.

- På mange måder er det en styrkelse af det nu tidligere Institut for Statskundskab, at det integreres med en række forskningsgrupper som har en mere historisk og international profil. En dybdegående forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger fordrer et historisk såvel som et internationalt udsyn. Mange gode kræfter er nu samlet på det nye Institut for Politik og Samfund, siger hun.

En bæredygtig fremtid for fakultetet

Etableringen af ”Institut for Politik og Samfund” understøtter fakultetsledelsens ønske om at styrke den faglige profil internationalt og nationalt.

- Med etableringen af det nye institut integrerer vi vores internationale miljøer og forskningsmiljøerne inden for politik, digitalisering, organisation og historie. Derved styrker vi fakultetets globale perspektiv og gør vores politiske og samfundsfaglige profil skarpere i forhold til de øvrige universiteter. Det er et vigtigt og nødvendigt skridt, hvis vi skal fremtidssikre vores forskningsaktiviteter og fakultetets uddannelser, vurderer dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Institutleder Anette Borchorst Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet Tlf.: 99408427 eller ab@dps.aau.dk

&

Dekan Rasmus Antoft Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Tlf. 99408104 eller samf-dekan@aau.dk

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling16.12.2020 09:41:17 CETPressemeddelelse

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og byggematerialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

Ny undersøgelse: Ghettopakken kan skabe ny utryghed i de udsatte boligområder15.12.2020 08:05:00 CETPressemeddelelse

For de sårbare grupper i de udsatte boligområder opleves det ofte som voldsomt indgribende at skulle flytte fra sin bolig, og alene planerne om fysiske omdannelser i kvarteret øger utrygheden blandt mange af beboerne. Det er en af de tre foreløbige konklusioner fra en ny undersøgelse fra BUILD på Aalborg Universitet, der følger de menneskelige konsekvenser af Ghettopakkens massive fysiske omdannelser af boligområderne.

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker11.12.2020 13:52:24 CETPressemeddelelse

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft ca. 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Stort dansk skoleudviklingsprogram afsluttet: Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne til gavn for kerneopgaven og jobtilfredshed10.11.2020 10:44:33 CETPressemeddelelse

Lærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum