Sweco

Nye bæredygtighedskrav til finansielle virksomheder: EU’s taksonomi får store konsekvenser for byggeri og ejendomsinvesteringer

Del

Første del af EU's klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter har fokus på klima og CO2-reduktion. I første omgang er rapportering frivillig, men fra 1. januar 2022, er det et lovkrav for finansielle markedsaktører og store virksomheder at redegøre for deres investeringers indvirkning på miljøet. Ekspert i EU's taksonomi, Alexander Kaae Petersson fra Sweco, fortæller her om de nye krav til investeringer i nybyggeri og renovering, som EU håber, vil bidrage markant til den grønne omstilling.

Ingeniører og teknikere får en vigtig rolle i arbejdet med EU’s taksonomi, når finansielle markedsaktører og store selskaber fra 1. januar 2022 skal til at redegøre for, hvorvidt deres investeringer i ejendomme er grønne eller ej.
Ingeniører og teknikere får en vigtig rolle i arbejdet med EU’s taksonomi, når finansielle markedsaktører og store selskaber fra 1. januar 2022 skal til at redegøre for, hvorvidt deres investeringer i ejendomme er grønne eller ej.

Som et led i EU’s Handlingsplan for en grønnere og renere økonomi, der lever op til Parisaftalen og FN’s verdensmål, indfaser EU et nyt klassifikationssystem, der skal sikre en ensartet identifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige investeringer på det europæiske marked. Taksonomien klassificerer en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæredygtig ud fra en række kriterier, der har indflydelse på seks miljømål.

”Forenklet sagt bidrager taksonomien til at definere, om din investering er grøn eller ej. Det er med andre ord slut med greenwashing, for nu har vi en ramme, som ud fra grænseværdier og benchmarks definerer, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt, og ikke er det. Det sætter standarden for en harmoniseret og ensartet måling af bæredygtige økonomiske aktiviteter og investeringer på tværs af virksomheder i EU,” forklarer Alexander Kaae Petersson, fra Swecos Facilities Management-afdeling og ekspert i taksonomien.

Både krav og fordele

EU’s taksonomi har til formål at fremme et bæredygtigt finansielt system ved at sikre, at bæredygtighed og klimarisici bliver en del af beslutningsgrundlaget for investeringer. Det betyder, at finansielle institutioner i højere grad skal integrere bæredygtighedsaspekter i deres strategier, i deres risikohåndtering og i deres afrapportering.

”Det stiller krav til investorer, men også til de virksomheder, der i deres forretning har mulighed for direkte at ændre praksis og positivt bidrage til, at grænseværdierne bliver opnået. Det bliver en økonomisk fordel og ikke kun et krav at tydeliggøre, hvordan man bidrager til at nedbringe CO2-udledninger og sikrer, at virksomhedens aktiviteter er tilpassede fremtidens klima,” forklarer Alexander Kaae Petersson.

Er energirenoveringen grøn?

Som eksempel på taksonomiens rammer for, hvornår noget er bæredygtigt og grønt, peger Alexander Kaae Petersson på ejendomsinvesteringer. Her opstiller taksonomien grænseværdier for, hvornår en energirenovering af en bygning kan have en positiv indflydelse på klimaforebyggelse, eller hvordan man kan tydeliggøre og sikre, at en nybygget bygning er klimatilpasset.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Ingeniører og teknikere får en vigtig rolle i arbejdet med EU’s taksonomi, når finansielle markedsaktører og store selskaber fra 1. januar 2022 skal til at redegøre for, hvorvidt deres investeringer i ejendomme er grønne eller ej.
Ingeniører og teknikere får en vigtig rolle i arbejdet med EU’s taksonomi, når finansielle markedsaktører og store selskaber fra 1. januar 2022 skal til at redegøre for, hvorvidt deres investeringer i ejendomme er grønne eller ej.
Download

Vedhæftede filer

Information om Sweco

Sweco
Sweco
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

+45 7220 7207https://www.sweco.dk/

Sweco planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund. Med vores kunder og den samlede viden hos vores 17.500 arkitekter, ingeniører og andre specialister, skaber vi sammen løsninger, der adresserer urbanisering og digitalisering og gør vores samfund mere bæredygtige. Sweco er Europas førende arkitekt- og ingeniørrådgiver med en omsætning på ca. SEK 20.6 billion (EUR 1.9 billion / DKK 14,1 mia.). Virksomheden er noteret på Nasdaq Stockholm. 

I Danmark er Sweco én af de førende rådgivningsvirksomheder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design. Virksomhedens decentrale organisation er opbygget, så det er muligt at arbejde på tværs af faglige og geografiske grænser og dermed sætte virksomhedens samlede viden i spil til gavn for kundernes projekter.

Den decentrale tilgang giver mange små agile teams med stor handle- og beslutningskraft, højt kundenærvær og engagement. Sweco leverer integreret rådgivning ud fra den overbevisning, at det skaber størst mulig værdi for kunden, og vi ønsker at være kendt som den mest imødekommende og engagerede partner med anerkendt ekspertise.

Følg pressemeddelelser fra Sweco

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sweco

Danmarks største rådgiver inden for bæredygtighed og drift af ejendomme leder efter 15 nye specialister17.2.2021 08:00:00 CETPressemeddelelse

Facilities Management-afdelingen i arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco mærker, hvordan den øgede opmærksomhed på grøn omstilling og bæredygtigt byggeri øger efterspørgslen efter rådgivere og teknikere indenfor energirenovering, HVAC, VVS og driftsoptimering. Afdelingen runder inden længe medarbejder nr. 100 og mangler aktuelt 15 nye medarbejdere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum