Tænketanken CONCITO

Ny køreplan viser vejen til hurtig skalering af globale investeringer i sol

Del
International Solar Alliance, ISA, har på COP27 lanceret sin ambitiøse køreplan ”Roadmap to Mobilize USD 1 Trillion by 2030”. ISA er en international organisation, der fokuserer på at accelerere udbredelsen af solenergi som et vigtigt element i energiomstillingen især i vækstøkonomier og ulande. CONCITO har deltaget i udarbejdelsen af planen i partnerskab med ISA, Investeringsfonden for Udviklingslande og World Resources Institute.

Initiativet skal bidrage til at opfylde det presserende behov for en massiv og mere retfærdig udbygning af investeringer i solenergi. ISA er ledet af Indien og Frankrig og har Danmark, og over 100 andre lande, som medlemmer.

CONCITOs og den danske deltagelse i processen har især fokuseret på, hvad der skal til for, at privat finansiering kan kanaliseres til investeringer i solenergi i udviklingslandene. Danske pensionskasser har givet input, og både IFU og World Climate Foundation har deltaget i partnerskabet med ISA fra dansk side.

”Dette er et meget vigtigt skridt på vejen til at gøre verden fri af fossile brændsler og give millioner af mennesker, særligt i det globale syd, adgang til stabile og sikre energikilder, de kan betale. I Danmark er vi godt i gang med at planlægge for mere solenergi, det skal vi have skaleret op i udviklingslandene, der typisk har svært ved at få adgang til kapital,” siger international direktør i CONCITO, Jarl Krausing.

Solenergi udgør sammen med vind – og understøttet af energilagring samt et robust elnet – energiomstillingens ”arbejdsheste”, og er afgørende både for klimamål (solenergi erstatter kul i Asien) og udvikling (solenergi giver energiadgang i Afrika).

”Vores initiativ sigter mod at fjerne barrierer og sikre finansiering til opsætning af massivt meget solenergi. Og det gør vi ved at bringe kompetencer og kapital sammen på tværs af rige lande og udviklingslande. Endeligt kan initiativet bidrage til at udvikle høj-kvalitets projekter, som også danske investorer vil kunne investere i og dermed understøtte udviklingslandenes energiomstilling,” forklarer seniorkonsulent Asger Garnak, der er CONCITOs repræsentant i projektet.

Køreplanen for at nå 1 billion dollar indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan investeringer i solenergi kan opskaleres i en række anvendelser omfattende både nettilsluttede solparker i stor skala og decentral energi uden for nettets rækkevidde f.eks. i Afrika.

Det udpeger en række konkrete indsatser, der er afgørende for at mangedoble investeringerne i solenergi frem til 2030. De falder inden for tre områder, som ISA vil arbejde med at realisere i sit videre arbejde:

  1. Investeringsfremmende rammebetingelser med regulering, der gør det enkelt at etablere solenergianlæg og afsætte strømmen.
  2. Klare nationale målsætninger for udbredelsen af solenergi og forudsigelige ”pipelines” af fremtidige projekter.
  3. Garantier og anden risikoafdækning, der kan være med til at gøre projekter investerbare, også for internationale investorer.

Solcelleprojekter i stor skala kan fremskynde skiftet væk fra fossile brændstoffer, reducere energiomkostningerne og forbedre elforsyningens pålidelighed. Såkaldte off-grid- og decentrale solcelleløsninger er vigtige for at nå ud til de 785 millioner mennesker, der stadig mangler adgang til energi, og de 2,6 milliarder mennesker, der har brug for pålidelige net, til en overkommelig pris.

CONCITO deltager sammen med direktør i PKA Jon Johnsen og ISA’s generaldirektør Ajay Mathur i en diskussion af vejen frem for solinvesteringer. Det sker d. 10/11 kl. 16-17 lokal tid på den danske pavillion på COP27. Læs mere her.

For yderligere information kontakt:

Jarl Krausing, international direktør, jk@concito.dk mobil: 29 89 66 00

Kontakter

Billeder

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

CONCITO er Danmarks grønne tænketank. Vores formål er at medvirke til en mindre udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO betyder "jeg sætter i bevægelse" på latin, og det er, hvad vi ønsker at gøre på klimaområdet. Vi er et af Danmarks største grønne netværk med godt 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum