Beskæftigelsesministeriet

Ny aftale styrker mulighederne for opkvalificering

Del

Ny hjælpepakke betyder en række ændringer på beskæftigelsesområdet. Muligheden for at tage en uddannelse på 110 pct. dagpenge til brancher med mangel på arbejdskraft forlænges til at gælde i hele 2022, og suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april.

Tirsdag er der indgået en bred politisk aftale om en ny hjælpepakke for mindre erhvervsdrivende, som også får betydning for beskæftigelsesindsatsen og en række ydelser.

Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til at påbegynde en uddannelse til 110 pct. dagpengesats med yderligere et år, så retten også er gældende 2022. Det gælder uddannelser til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft samt uddannelser til SOSU-området og grønne job.

Med aftalen sættes der næsten 300 mio. kroner af til uddannelse og opkvalificering af ledige. Siden sommeren 2020 har regeringen dermed nu afsat samlet ca. 1,7 mia. kroner til opkvalificering.

I aftalen indgår også tiltag for modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kon-tanthjælp. Det er aftalt at videreføre suspensionen i dagpengeforbruget, og perioden frem til og med april måned bliver således ikke talt med i den lediges dagpengeanciennitet. I samme ombæring bliver både den midlertidige ret til sygedagpenge og suspensionen af 225-timersreglen forlænget frem til og med 30 april 2020. Endelig bliver de udvidede SU-lånemuligheder også forlænget med to måneder.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg glæder mig over aftalen, for den er med til at sikre job for lønmodtagere og selvstændige i mindre virksomheder.

- Med aftalen viser vi endnu en gang, at denne krise skal løses anderledes end tidligere kriser. Vi skal bruge den som springbræt til at sætte endnu mere skub i uddannelse og opkvalificering.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu gør det muligt for endnu flere ledige at opkvalificere sig. Vi har nu en bred vifte af uddannelser, man kan tage til en forhøjet dagpengeindsats. Det er fx smed, elektriker, industritekniker, SOSU-uddannelserne og en række uddannelser med sigte på grønne job. Mulighederne er rigtig mange.

- Uddannelse giver på sigt større jobsikkerhed og en højere løn. Det er godt for den enkelte ledige. Men det er også godt for virksomhederne, at vi får uddannet mere kvalificeret arbejdskraft, for det ved vi, at vi kommer til at mangle fremover.

- Endelig håber jeg, at initiativerne kan være med til at hjælpe nogle ud af den langtidsledighed, som vi desværre ser her under pandemien.

- Jeg vil gerne rose danskerne for at være gode til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så vi hurtigere kan få bugt med pandemien. Selvom tallene den senere tid er blevet bedre, så er vi ikke ovre krisen. Derfor synes jeg også, at det er fornuftigt, at vi forlænger de nuværende tiltag på ydelsesområdet, så man fx ikke opbruger sin dagpengeret i disse måneder, hvor det kan være særlig svært at finde et arbejde.

Du kan læse aftaleteksten her.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Ikke-vestlige kvinder udgør 20 procent af gruppen med 10 år på kontanthjælp – men kun to procent af befolkningen8.3.2021 06:58:36 CETPressemeddelelse

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kvinder fra de 24 såkaldte MENAP-lande i og omkring Mellemøsten og Nordafrika – er kraftigt overrepræsenteret i gruppen af langtidsledige. Ser man på gruppen af personer, der har været på kontanthjælp i 10 år i træk, udgør de en femtedel, mens de kun udgør to procent af befolkningen generelt. For at få flere af dem i job, vil regeringen til foråret lancere et udspil om en 37 timers ordning for nytilkomne og andre, der har været i landet i længere tid, men som fortsat har et integrationsbehov. Målet er at etablere en ordning, hvor man skal bidrage i 37 timer om ugen for at modtage den fulde ydelse ligesom i en almindelig arbejdsuge. Regeringen vil samtidig gå langt for at bekæmpe negativ social kontrol, som i nogle tilfælde kan forhindre kvinderne i at tage sig et arbejde og dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet og blive en del af det danske fællesskab. Senest har regeringen fremsat et lovforslag, som ventes vedtaget af Folketinget i

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for januar 20214.3.2021 08:19:21 CETPressemeddelelse

Ledigheden steg med 1.300 i januar 2021 og ligger på 126.700 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,4 procent af arbejdsstyrken. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Som ventet ser vi nu en stigning i ledigheden. Det er trist, når folk mister deres arbejde og går en usikker fremtid i møde. Ledighed er gift for samfundet, og det er et fælles ansvar at få den bekæmpet. Vi har med lønkompensationsordningen og omfattende hjælpepakker været med til at holde hånden under arbejdsmarkedet, reddet tusindvis af job og sikret, at krisen har ramt os mindre hårdt. - Jeg forventer, at vi med den gradvise genåbning af samfundet også vil se en bedring i ledighedstallene i løbet af foråret. For at kunne åbne mere op og få yderligere gang i økonomien har det været afgørende at få styr på smittespredningen. Danskerne har generelt været gode til at følge retningslinjerne, og har sammen med udrulningen af vaccinerne været med til, at vi forhåbentlig vil se en opblomstring på arbe

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 202022.2.2021 10:06:39 CETPressemeddelelse

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i december måned med 3.000 personer, efter seks måneder med stigende beskæftigelse. I december var der 2.775.377 personer i job. Beskæftigelsen faldt i den private sektor med 5.800 personer, og steg i den offentlige sektor med 2.300 personer. Beskæftigelsen er samlet set faldet med 0,1 pct. siden november måned. Siden februar 2020 er beskæftigelsen faldet med 25.900 svarende til 0,9 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Desværre kan vi nu se corona-epidemiens effekt direkte i tallene. I snart et år har vi kæmpet med at få virusset under kontrol afværget de hårdeste stød fra nedlukningen ved at holde hånden under tusindvis af job med omfattende

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum