idverde Danmark

Naturens kraft er en del af idverde Danmarks DNA

Del

Naturbaserede løsninger er svaret på klima- og biodiversitetskrisen. Sådan lyder det fra FN’s klimakommission og i idverdes bæredygtighedsstrategi.

Haraldsminde regnvandsbassin, OKNygaard
Haraldsminde regnvandsbassin, OKNygaard

At skabe løsninger, der udnytter naturens egne kræfter, er netop det, som medarbejderne hos idverde Danmark, OKNygaard og Malmos gør hver eneste dag året rundt. Målet er at skabe mest mulig biodiversitet og nye landskaber, hvor fotosyntesen kan forvandle CO2 til naturkraft. Det er medarbejdernes DNA, faglighed og erfaring, som gør det muligt at bidrage til løsninger på klimaudfordringerne og sikre vores natur – i både land og by.

”idverde Danmarks bæredygtighedsstrategi deles med alle vores kolleger i hele Europa. Vi er næsten 10.000 mennesker, som til dagligt arbejder for at gøre en forskel og skabe bæredygtige løsninger og høj merværdi”, siger idverde Danmarks CEO, Morten Dohrmann Hansen, og peger på to danske eksempler: 

Danmarks Nationalbank har fremlagt data, som viser, at boliger, der er placeret i områder med risiko for oversvømmelse, har en salgspris, som er 6% mindre end boliger, der ligger i sikkerhed for vandet. Malmos, som er en del af idverde, er med til at sikre boligområder mod oversvømmelse, f.eks. gennem LAR-projekter, grønne tage eller andre klimaløsninger. Medarbejdernes indsats har en ekstra effekt på 6% af værdien af alle boligerne i det område, som virksomheden har arbejdet med at sikre. For ikke at tale om den tryghed, det kan være med til at øge for de mennesker, som bor i de udsatte områder.

De danske borgmestre har udtalt, at de står med et stort dilemma; Omskabelsen af landskaber for at håndtere klimaudfordringerne mod beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten. OKNygaard arbejder for 72 ud af landets 98 kommuner, og også her skaber medarbejderne en merværdi. En værdi, som ikke lige kan omsættes til penge, men som løser kommunernes dilemma. Netop fordi OKNygaard evner at kombinere de to sider af dilemmaet og leverer løsninger, der skaber trivsel for både mennesker, dyr og natur samtidig med, at klimagenerne afhjælpes. 

”OKNygaard og Malmos er blandt de bedste i Danmark til at udtænke og udføre naturbaserede løsninger samtidig med, at vi kan dokumentere den bæredygtighed, som vi er med til at skabe. Det er vores bæredygtighedsstrategi med til at sikre”, udtaler idverde Danmarks CEO, Morten Dohrmann Hansen.

idverde Danmarks bæredygtighedsstrategi dækker 3 hovedområder: Mennesker, Miljø og Merværdi, som tilsammen indeholder 9 målrettede indsatser og en B Corp-certificering.


MENNESKER
Fremme trivsel gennem et lokalt og inkluderende samfundsengagement

 • Udvikle medarbejdernes færdigheder og trivsel for at skabe og fastholde en attraktiv arbejdsplads
 • Etablere langsigtede partnerskaber i lokalsamfundet, der hvor vi er til stede
 • Øge jobmuligheder for mennesker, som er udfordrede i forhold til arbejdsmarkedet

MILJØ
Optimere vores miljømæssige lederskab

 • Reducere vores klimaaftryk og opnå CO2-neutralitet på vores direkte emissioner samtidig med, at vi reducerer vores CO2-udledning med 5% pr. år
 • Optimere vores ressourceanvendelse og bidrage til en cirkulær økonomi ved at arbejde for at genindvinde 100% af have- og parkaffald, opnå 80% genindvinding af andet affald og øge brugen af genanvendelige materialer
 • Beskytte, forbedre og øge aktiviteter, der bidrager positivt til biodiversitet med 10% hvert år.

 
MERVÆRDI
Øge bevidstheden om klimaforandringer og støtte innovative løsninger

 • Skærpe opmærksomheden på klimaforandringerne og biodiversiteten ved at uddanne, informere og træne 100% af alle medarbejdere og involvere samarbejdspartnere
 • Tilbyde de bedste bæredygtige løsninger til vores kunder ved at granske udbud og tilbyde mulige bæredygtige alternativer
 • Fremme innovative løsninger med positiv indvirkning på miljøet.
   

B CORP
Blive den første europæiske B Corp-certificerede anlægsgartnervirksomhed

 • idverde Danmark, herunder virksomhederne OKNygaard og Malmos er begge i auditeringsforløb
 • B Corp er en global bæredygtighedscertificering, som omfatter hele virksomheden, dens services, dens produkter samt alle sociale- og miljømæssige forhold og endelig en samlet governance-struktur
 • En B Corp-virksomhed auditeres en gang årligt og afrapporterer på mere end 1500 ESG-parametre
 • Det betyder, at idverde Danmark, OKNygaard og Malmos i fremtiden vil arbejde med en tredobbelt bundlinje, samt at virksomhederne kan fremlægge dokumentation for indsatsen for at fremme en bæredygtig udvikling
 • For kunderne giver den en sikkerhed for, at virksomhederne lever op til de højeste bæredygtighedsstandarder, arbejder struktureret med bæredygtighed, samt at der altid ligger dokumentation bag de mange ESG-parametre.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Haraldsminde regnvandsbassin, OKNygaard
Haraldsminde regnvandsbassin, OKNygaard
Download
CopenHill, Malmos. Fotograf: Ursula Bach
CopenHill, Malmos. Fotograf: Ursula Bach
Download
Skybrudssikring og biodiversitet, Husum Vænge, OKNygaard
Skybrudssikring og biodiversitet, Husum Vænge, OKNygaard
Download
Morten Dohrmann Hansen, CEO idverde Danmark
Morten Dohrmann Hansen, CEO idverde Danmark
Download

Information om idverde Danmark

idverde Danmark
idverde Danmark
Gl. Marbjergvej 11
4000 Roskilde

https://idverde.dk/

Hos idverde Danmark får du den fulde anlægs- og driftspakke - i jorden, på terræn, og på dæk og tag.

idverde Danmark er moderselskab til Malmos Landskaber og OKNygaard. Hvis du kender os i forvejen, vil du møde de samme mennesker og opleve den samme dedikerede tilgang til opgaverne som altid. Vi er en del af idverde – som er Europas førende anlægsgartnergruppe.

Vores vision er at skabe et grønnere og mere biodiverst Danmark, og sammen har vi ressourcerne til at tilbyde offentlige og private kunder over alt i Danmark – anlæg og drift af bæredygtige løsninger i og på jorden, i højden og på taget.

Som en del af idverde kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland og Tyskland, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og udvikle sig på tværs af landegrænser.

Følg pressemeddelelser fra idverde Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra idverde Danmark

Ny CFO hos idverde Danmark1.6.2021 11:11:35 CEST | Pressemeddelelse

I idverde Danmark er vi glade for at annoncere ansættelsen af Lars Møller Hansen som vores nye lande økonomidirektør. Lars bliver et stort aktiv for vores etablering af idverde i Danmark i forlængelse af virksomhedskøbene tilbage i 2020 af henholdsvis Malmos og OKNygaard. Lars vil sikre en skalerbar platform for fremtidig udvikling og vækst af idverde Danmark og skabe en stærk sammenhæng mellem strategi, forretning og økonomi. Lars har mere end 13 års værdiskabende erfaring fra ISS, en global udbyder af facility service løsninger, hvor han har haft flere nøglefinansroller i koncernfinans samt økonomidirektør for ISS’ franske datterselskab. For Lars’ mangeårige erfaring fra servicebranchen vil han bidrage med relevant forretningsmæssig indsigt til gavn for driften af kundefokuseret serviceløsninger leveret af passionerede anlægsgartnere. Med betragtning af at idverde Danmark skal færdiggøre den igangværende integration af de to virksomhedsopkøb og gennemføre planerne for fremtidige væks