Alkoholreklamenævnet

Natklub i Aalborg får kritik for at opfordre unge til druk

Del

Den aalborgensiske natklub Space Club opfordrer i sin markedsføring mindreårige til et umådeholdent indtag af alkohol, som belønnes med præmier. Alkoholreklame-nævnet udtaler kritik og vil i den kommende periode holde særligt øje med Space Clubs markedsføring.

”Drik dig til astronaut”, lyder opfordringen i et Facebook-opslag fra natklubben Space Club i Aalborg. Hvis gæsterne drikker sig ”igennem solsystemets 9 planeter” – ved at drikke ni genstande – belønnes de med en præmie i baren.

”Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at Space Club direkte opfordrer til et umådeholdent indtag af alkohol og dermed overtræder retningslinjerne for markedsføring af alkohol. At der lokkes med belønning for dette store indtag af alkohol er yderst kritisabelt og en klar overtrædelse af retningslinjerne,” udtaler Alkoholreklamenævnets formand, Marlene Winther Plas.

Space Club har over for Alkoholreklamenævnet fremhævet, at de ni genstande kan indtages i hele åbningstiden og uden tidsfrist, samt at der kun udleveres én genstand ad gangen. Men det ændrer ikke på nævnets vurdering af, at indtag af ni genstande på én aften i byen er en opfordring til et stort indtag af alkohol.

Af markedsføringen fremgår det desuden, at man kan få en rabat på ”15% oveni hvis du kan fremvise gyldigt studiekort”. Fordi studerende på ungdomsuddannelser ofte har et studiekort, konkluderer Alkoholreklamenævnet, at opfordringen til et umådeholdent forbrug af alkohol dermed er målrettet unge i aldersgruppen 15-21 år, hvilket er en skærpende omstændighed.

På dette grundlag udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen og forventer, at Space Club indretter sin markedsføring i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkohol, herunder det konkrete opslag på Facebook.

Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at

Space Clubs markedsføring ikke er i strid med retningslinjerne. Finder

Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser, vil Alkoholreklamenævnet anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklamenævnet
Alkoholreklamenævnet