Beskæftigelsesministeriet

Modregning fjernes for pensionister og efterlønsmodtagere, der hjælper ukrainske flygtninge i velfærdssektoren

Del

Et bredt politisk flertal i Folketinget er enige om at afskaffe modregning for folke-, førtids-, og seniorpensionister samt efterlønsmodtagere, der ansættes eller tager ekstra arbejde i velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge.

Regeringen ønsker at tage godt imod de mange tusinde fordrevne fra krigen i Ukraine, så de får en tryg hverdag med mulighed for pasning, skole og job. De mange nye ansigter i fx daginstitutioner og skoler giver dog udfordringer med at skaffe hænder nok.

For at belønne dem, der vil hjælpe i den ekstraordinære situation, har regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Kristendemokraterne og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) indgået en aftale om, at folke-, førtids- og seniorpensionister og efterlønsmodtagere ikke vil blive modregnet for indtægter fra arbejde inden for offentlige og private velfærdssektorer i relation til fordrevne fra Ukraine.

Konkret betyder det, at løn fra nyansættelser - efter særloven trådte i kraft den 17. marts - eller mer- og overarbejde i offentlige og private velfærdssektorer for pensionister og efterlønsmodtagere samt deres ægtefæller/samlevere ikke bliver modregnet i social pension og efterløn. Arbejdsindtægterne skal komme fra en arbejdsplads, som er i berøring med fordrevne. Pensionister og efterlønsmodtagere, som fx ansættes på en skole, der har ansvar for ukrainere med opholdstilladelse efter særloven, slipper for at blive modregnet – uanset om de selv underviser de ukrainske børn eller er blevet ansat for at dække ind for lærere, der er flyttet rundt for at undervise dem.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året.

Ændringerne i modregningsreglerne vil blive hastebehandlet inden sommerferien.

Ordningen vil gælde med tilbagevirkende kraft, så modregningen fjernes fra den 1. april 2022 og året ud, hvor den generelle afskaffelse af modregning i egen indtægt og ægtefællemodregning får virkning som følge af reformaftalen Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at det er lykkes at lande en aftale, så vi gør det mere attraktivt for pensionister og efterlønnere at gå tilbage på arbejdsmarkedet for at give en hånd i disse ekstraordinære tider. Der er hårdt brug for flere hænder, og vi skal gøre alt, vi kan, for, at danskerne ikke oplever forringelser i børnehaver og på skoler, mens vi tager vores del af ansvaret for at hjælpe folk i nød på flugt fra krig og død.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen:

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu tager initiativ til at belønne dem, der giver en ekstra hånd i denne meget alvorlige situation. Det har Venstre presset på for, så man ikke modregnes i sin folkepension, hvis man fx har indtægt fra et job i relation til fordrevne fra Ukraine.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

- Aftalen er en hurtig, billig og fair mulighed for at skaffe ekstra arbejdskraft.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Det er vigtigt, at de ukrainske børn og unge, der kommer til Danmark, får en tryg og god modtagelse. Men det kræver et pædagogisk personale, vi lige nu mangler, og derfor er det fantastisk at se, at der står så mange pensionerede lærere og pædagoger klar til at yde en ekstra indsats på et hårdt presset arbejdsmarked. De løfter en stor og helt ekstraordinær opgave, og det skylder vi dem en stor tak for. De skal selvfølgelig ikke opleve, at de eller deres ægtefæller bliver modregnet for det gode arbejde, de lægger, og det er jeg rigtig glad for, at de nu heller ikke bliver. Det er kun fair.

Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, Jette Gottlieb:

- Enhedslisten er selvfølgelig glade for, at flere får mulighed for at hjælpe i forbindelse med, at Danmark skal tage sig bedst muligt af flygtninge. Enhedslisten er stærkt imod den gensidige forsørgerpligt og er glade for, at vi 1. januar 2023 afskaffer den visse grupper; vi arbejder videre for, at det kommer til at gælde alle. Med denne aftale løser vi problemet i perioden frem til 1.januar, - når det angår arbejde med hjælp til flygtninge fra Ukraine.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming:

  - Situationen i Ukraine trækker tråde langt ud over landets grænser, herunder til Danmark, hvor mange fordrevne har søgt tilflugt. I Det Konservative Folkeparti ser vi det som vores pligt at hjælpe de ukrainske flygtninge. Derfor skal danskere, som er trådt ud af arbejdsmarkedet, heller ikke modregnes i indtægt, når de trækker i arbejdstøjet og tager en tørn inden for velfærdssektoren, hvor de kan gøre en indsats for, at ukrainerne kommer godt i vej.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen:

- Dansk Folkeparti er glade for at aftalen er kommet hurtigt på plads, da det kan skabe ro om fremtidig rekruttering i denne særlige situation. 

Beskæftigelsesordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen:

- Nye Borgerlige havde gerne set man ophævede modregningen for alle grupper nu, men det her er et lille skridt i den rigtige retning, selvom det konkrete behov efter vores opfattelse kunne have været dækket af områderne uden denne administrativ bøvlede løsning. 

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl:

- Det skal ikke koste på din pension, hvis du hjælper andre mennesker. I det hele taget burde det være nemmere at hjælpe alle flygtninge uden at blive mødt af en mur af regler. Men et skridt ad gangen, og derfor er Alternativet glade for at være med til at gøre det nemmere at hjælpe.

Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech):

- Jeg er glad for, at der kan indgås aftale om, at der ikke skal modregnes i pensionen eller efterlønnen på grund af egne eller samlever/ ægtefælles indtægt, når pensionister eller efterlønnere yder en indsats for at hjælpe med Ukrainske flygtninge.

Kontakt partierne for yderligere kommentarer.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Anbefalingerne fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning er nu klar4.5.2022 09:32:14 CEST | Pressemeddelelse

Danmark har et pensionssystem i særklasse. Men for at ruste systemet til fremtiden er der behov for nogle ændringer: en lempeligere regulering af folkepensionsalderen, der sikrer mere lige pensionsvilkår på tværs af generationer, en styrkelse af incitamenterne til pensionsopsparing samt at pensionsydelserne kommer til at afspejle, at pensionister er blevet økonomisk bedre stillet.

Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning inviterer til pressemøde2.5.2022 11:59:56 CEST | Pressemeddelelse

Ved et pressemøde den 4. maj 2022 kl. 9.30 i Skuespilhuset vil Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning præsentere sin rapport og anbefalinger. Tilmelding til pressemødet er nødvendig og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: fkn@bm.dk. Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 4. maj 2022. Tid: 9.30 (der er adgang til lokalet fra kl. 9.00). Sted: Skuespilhusets foyer, Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K. Deltagere Medlemmer af Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning deltager: Jørn Neergaard (formand), tidl. beskæftigelsesminister og tidl. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension og formand i Forsikring & Pension Dorrit Vanglo, direktør for LD Fonde Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Teknisk gennemgang Pressen er desuden inviteret til teknisk gennemgang af Kommi

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 202229.4.2022 08:16:36 CEST | Pressemeddelelse

I marts 2022 var der 72.000 ledige. Det er 1.300 færre end måneden før, svarende til et fald i ledigheden på 1,8 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu nede på 2,5 procent. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Dagens ledighedstal understregner endnu engang, at dansk økonomi er i storform. Ledigheden er faldet med yderligere knap 1.300 personer og samtidig fortsætter beskæftigelsen i vejret. Det er ikke kommet af sig selv, men skyldes blandt andet, at regeringen har ført en ansvarlig og retfærdig økonomisk politik. - Det glæder mig selvsagt, at ledigheden nu er helt i bund. På vegne af os alle, men især de mange kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige og ikke-vestlige indvandrere, som nu har fået en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Dem skal vi gøre alt, hvad vi kan for at holde fast i. - Selvom dansk økonomi er i storform, så sætter krigen i Ukraine selvfølgelig også sit tydelige præg herhjemme. Forbrugerpriserne tordner lige nu i vejret, og det mærke

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum