Furesø Kommune

Mindre bureaukrati og mere sammenhæng har været en god håndsrækning til udsatte familier

Del

Det er gennem et fireårigt frikommuneforsøg lykkedes Furesø og de øvrige otte frikommuner at gøre en forskel for de deltagende borgere og familiers liv.

Furesø har haft held med at give udsatte borgere eller familier én plan – én samlet indsats - i hjælpen med at komme på fode igen. Foto: Colourbox
Furesø har haft held med at give udsatte borgere eller familier én plan – én samlet indsats - i hjælpen med at komme på fode igen. Foto: Colourbox

86 af 146 af Furesøs mest udsatte borgere har forladt 'systemet'. 40 af dem er kommet i enten job eller uddannelse, mens andre har fået tilkendt førtidspension eller på anden måde fået en afklaring på deres tilværelse.

Det er nogle af de meget positive resultater, som slutevalueringen af frikommuneforsøget med sammenhængende borgerforløb peger på for gruppen af borgere længst fra arbejdsmarkedet og med de mest komplekse udfordringer.

Furesø Kommune har i perioden 2016-2020 deltaget i frikommuneforsøget 'En plan for sammenhængende borgerforløb.' Gennem forsøget har Furesø haft dispensation fra en række af de proceskrav og regler, der er bundet op i lovgivningen for i stedet at kunne sætte borgeren i centrum. Det har i sig selv skabt trivsel og handlekraft hos borgerne, som er blevet hjulpet videre, konstaterer evalueringen.

Respektfuld dialog er vejen frem

”Helt grundlæggende handler det om, at mødet mellem borger og kommune skal være respektfuldt. Vi skal have borgernes ønsker og drømme om job og uddannelse på banen, og vi skal skabe løsningerne sammen med borgerne, så flere bliver en aktiv del af og bidrager til fællesskabet. Forsøget har vist, at vi lykkes med at samarbejde på tværs af forvaltningsområder og dermed hjælper flere socialt udsatte borgere videre til at forsørge sig selv og have en stabil hverdag,” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Han tilføjer, at helhedsorienteret forvaltning er en af seks ledetråde for god borgerdialog i Furesø. Det betyder, at det er kommunen, der skal koordinere de forskelige indsatser for borgeren og familien og ikke omvendt.

Det lokale erhvervsliv har i denne sammenhæng spillet aktivt med i at få borgernes arbejdsevner afklaret og for at skabe beskæftigelsesmuligheder for borgerne. Derfor er det rigtig vigtigt at fastholde den tværgående koordination for disse borgere på tværs af Jobcenter Furesø, socialområdet og sundhedsområdet, fortæller Lars Carstensen (C), der er viceborgmester og formand for Udvalget for digitalisering og innovation i Furesø.

”Kommunens opdeling i fagområder skal ikke i sig selv stå i vejen for løsningen. Vi skal tilpasse vores digitale systemer og arbejdsgange, så vi gør det enkelt for borgerne at være aktive medspillere med egne ressourcer på vejen mod et mere selvhjulpent liv. Det er godt for den enkelte borger og familie, og det betyder, at vi med de samme ressourcer kan hjælpe flere borgere væk fra passiv forsørgelse og videre i job og uddannelse."

Ny lovgivning bygger på én plan

Forløbet har haft sigte på at give en familie eller en person én plan – én samlet indsats - for at komme på fode, selv om borgeren oplever udfordringer på mange livsområder. Det kan for eksempel være langvarig arbejdsløshed, sygdom, misbrug, mistrivsel hos børn og andet, som betyder, at de har brug for hjælp på tværs af forskellige sektorer og lovgivninger.

"I bund og grund handler det om at forkorte lange sagsgange og give borgeren nogle muligheder for at skabe forandringer i sit eget liv. Det øger livskvaliteten og mulighederne for varig beskæftigelse for den enkelte, men det lærer os også værdien og vigtigheden af at være vedholdende og samarbejde på tværs mellem kommunens afdelinger, som vi skal holde fast i – frikommuneforsøg eller ej," siger June Wibeck-Nilsson, der er leder af indsatsen i Furesø Kommune.

Evalueringen af og erfaringerne fra frikommuneforsøget ventes i den nære fremtid at blive fulgt op af ny lovgivning fra Christiansborg til gavn for landets øvrige kommuner.

Kontakter

Lars Carstensen (C)

2. viceborgmester; Formand for Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 3997lnc1@furesoe.dk

June Wibeck-Nilsson

Leder af Ungeafdelingen, SSP, Gadeplansteam, mentorteam, Myndighed, Beskæftigelse og Integration i Furesø Kommune

Tlf:72165228

Tine GramVelfærdsdirektør

Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne, Center for social og sundhed.

Tlf:7235 4004tgr@furesoe.dk

Billeder

Furesø har haft held med at give udsatte borgere eller familier én plan – én samlet indsats - i hjælpen med at komme på fode igen. Foto: Colourbox
Furesø har haft held med at give udsatte borgere eller familier én plan – én samlet indsats - i hjælpen med at komme på fode igen. Foto: Colourbox
Download

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum