Tænketanken CONCITO

Lemvig styrker undervisningen i klima og bæredygtighed

Del

I disse år sætter Lemvig Kommune ind på flere områder i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Som noget nyt har kommunen indgået et samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad om at styrke skolernes samarbejde med kommunens virksomheder om klima og bæredygtighed.

Lemvig slutter sig nu til 15 andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Lemvig slutter sig nu til 15 andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.

En nylig underskrevet samarbejdsaftale med projektet Den Grønne Rygrad er startskuddet til, at Lemvig Kommune de kommende år vil have særlig fokus på at skabe mere motiverende og praksisnær STEM-undervisning i folkeskolen med fokus på klima, teknologi og skole-virksomhedssamarbejde.

“At bygge bro mellem den faglige viden eleverne møder i klasseundervisningen, og hvordan den anvendes i praksis, er helt centralt for, at eleverne kan forstå, hvordan samfundets institutioner og virksomheder arbejder med klima og bæredygtighed. Virksomhederne sidder med en stor faglig viden indenfor deres felt, og det er spændende at være med til at styrke synergierne mellem folkeskolen og virksomhedernes fokus på klima- og bæredygtighedstemaer”, siger Synnøve Kjærland, der er programchef for CONCITOs Klimaambassade, som sammen med ’Haver til Maver står bag Den Grønne Rygrad.

Lemvig Kommune har klare ambitioner om, at deltagelsen i Den Grønne Rygrad skal hjælpe lærerne i kommunen med at sikre overblik, sammenhæng og engagement i natur- og bæredygtighedsundervisningen, både i og udenfor klasselokalet.

Den første tid skal kommunens aktiviteter og potentialer indenfor de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering og Mathematics) kortlægges. Det sker via en række interviews med lærere, skoleledere, naturvejledere, repræsentanter fra virksomheder og ansatte i kommunen med fokus på undervisning og bæredygtighed. Inden sommerferien fastlægges de indsatsområder, som Den Grønne Rygrad og Lemvig Kommune efterfølgende skal samarbejde omkring.

Kompetenceudvikling indenfor klima og teknologi
Samarbejdet med Den Grønne Rygrad tager udgangspunkt i projektet “Klima, Teknologi og (w)os”, som over de kommende tre år skal implementere og forankre teknologi- og klimaforståelse på Lemvig Kommunes syv folkeskoler. I projektet skal lærere fra Lemvig gennem et praksisnært kompetenceudviklingsforløb (konkret forestået af VIA CFU) - bl.a. ved at samarbejde med lokale virksomheder.

Om samarbejdet med Den Grønne Rygrad siger Martin Falkesgaard Mehl, projektleder i Center for Læring: I Lemvig kommune ønsker vi et stærkt samarbejde mellem skoler og virksomheder. Vi er enormt glade for, at Den Grønne Rygrad vil medvirke til at styrke dette indsatsområde, hvor vi samtidigt får sat klimaudfordringer på dagsordenen. Vi er sikre på, at dette samarbejde vil komme både lærere, elever og virksomheder til gavn i hele kommunen.”

Ny hjemmeside skal inspirere og understøtte naturfagslærerne
Et vigtigt element i Den Grønne Rygrad er den nye hjemmeside www.dengrønnerygrad.dk, der netop er blevet lanceret. Her kan Grøn Rygrad-kommunerne finde et værktøj med en oversigt over kommunens grønne Åben Skole-aktiviteter, relevante undervisningsmaterialer, og webinarer om bl.a. samarbejde mellem eksterne aktører og skoler. Det vil også være her, at lærerne i Lemvig vil kunne danne sig et overblik over de nye skole-virksomhedssamarbejder og finde andre kommuner, der arbejder med nogle af de samme temaer. Samarbejdet med Den Grønne Rygrad åbner således op for en unik mulighed for at søge inspiration på tværs af kommunegrænser og opbygge nye netværk og fællesskaber.

Nu er 16 kommuner med i Den Grønne Rygrad
Kommuner landet over engagerer sig i den grønne dagsorden, hvilket mærkes tydeligt i projektet Den Grønne Rygrad. Lemvig slutter sig nu til 15 andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.

”De 16 kommuner er vidt forskellige og alligevel er de på en fælles mission om at styrke den praksisnære undervisning inden for naturfag, klima og bæredygtighed. Vi glæder os meget til samarbejdet i Lemvig”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver.

 

FAKTA OM DEN GRØNNE RYGRAD:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: Energi, Fødevarer, Klima, Natur, Ressourcer og Sundhed.

Den Grønne Rygrad vil indtil foråret 2024 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu er der indgået samarbejdsaftale med 16 kommuner: Egedal, Furesø, Helsingør, Hvidovre, Jammerbugt, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Mariagerfjord, Ringsted, Skanderborg, Sorø, Svendborg, Vejle, Aabenraa og Aalborg Kommune og der flere aftaler på vej.

Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://dengrønnerygrad.dk

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, projektleder i Haver til Maver, tlf.  +45 5194 9682

Kontakter

Billeder

Lemvig slutter sig nu til 15 andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Lemvig slutter sig nu til 15 andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Den tunge transport bør selvfølgelig også omfattes af kommende regler for nulemissionszoner23.6.2022 10:55:23 CEST | Pressemeddelelse

Det er med stor forundring at CONCITO og Rådet for Grøn Omstillings ser, at regeringen lægger op til helt generelt at fritage lastbiler med en tilladt totalvægt over 12 tons fra den lovgivning om nulemissionszoner, som for nyligt er sendt i høring. ”Nulemissionszonerne er et vigtigt kommunalt greb til både at forbedre lokalmiljøet og til at skubbe på omstillingen af bilparken, særligt når det kommer til den tunge transport. Samtidig er det en af de billigste måder at fremme den grønne omstilling. Men i regeringens udkast, skydes de tunge køretøjer helt til hjørne”, siger Søren Have programchef i Concito. Lastbiler over 12 tons er i forslaget slet ikke medtaget og i en lovbemærkning står der at ”når teknologien er moden, bør de tunge køretøjer omfattes ved en senere ændring af miljøbeskyttelsesloven”. Det undrer Concito og Rådet for Grøn Omstilling, der bemærker, at man fx i Holland har planer om 30-40 gods-nulemissionszoner i 2025 for at sikre incitamenter til en hurtig Grøn Omstilling

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum