Tænketanken CONCITO

Kommuner styrker undervisning i klima og miljø gennem Den Grønne Rygrad

Del

Aalborg, Skanderborg og Svendborg Kommune har netop indgået et samarbejde med projektet Den Grønne Rygrad om at hjælpe lærerne til endnu bedre klima og bæredygtighedsundervisning i grundskolen.

Kommunerne kan via et samarbejde med Den Grønne Rygrad gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i folkeskolerne.
Kommunerne kan via et samarbejde med Den Grønne Rygrad gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i folkeskolerne.

Landet over er kommuner i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Men fordi aktiviteterne er knopskudt over tid, kan det være svært for den enkelte lærer at overskue alle mulighederne for at skabe en motiverende, praksisnær undervisning. Det er baggrunden for projektet Den Grønne Rygrad, der bl.a. gennem en digital kortlægning af lokale tilbud giver lærerne bedre overblik, så de nemmere kan indarbejde dem i arbejdet med at give eleverne er målrettet, grøn undervisning af høj kvalitet.

”Klimaforandringerne udfordrer os, og mange vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til at bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid,” siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland

Samarbejdet udvider kommunernes grønne visioner

Det er netop tilfældet i Skanderborg, Svendborg og Aalborg kommune. Her er der ambitioner om at styrke bæredygtighed og klima i grundskolen, men også et erkendt behov for at skabe bedre overblik over tilbuddene. De tre kommuner har derfor valgt at indgå et samarbejde med Den Grønne Rygrad for at gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende bæredygtighedsundervisning i og uden for klasselokalerne i kommunens skoler.

Sammen med kommunerne lægger projektet konkrete planer for aktiviteter og indsatser, som kan styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at engagere sig i naturfagene. Et af værktøjerne er at synliggøre, hvordan man i praksis kan koble lokale ‘hands-on’-aktiviteter (f.eks. besøg på en genbrugsstation, et landbrug eller virksomhed) til undervisningen på skolen.

Det store engagement i de tre nye Grøn Rygrads samarbejdskommuner et af flere tegn på, at der er fuld gang i arbejdet med på at styrke klima - og bæredygtighedsundervisningen i mange danske kommuner.

”Vi glæder os til at give en hånd med i arbejdet med at styrke de grønne undervisningsambitioner i Aalborg, Skanderborg og Svendborg, tre kommuner som allerede har så meget at bygge videre på”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

Store forventninger blandt kommunerne

Aalborg kommune ser et stort potentiale i Den Grønne Rygrads værktøjer til at skabe overblik over kommunens allerede eksisterende aktiviteter inden for temaerne natur, klima, energi, ressourcer, fødevarer og sundhed. Rasmus Greve, Leder af Pædagogisk og Digital Udvikling, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune siger:

”Vi har en klar forventning om at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil kvalificere vores indsatser ift. klima og bæredygtighed i undervisningen. Den første kortlægning har allerede vist os, at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil være værdifuldt for os som kommune og give os en tydeligere platform til at inspirere og motivere til mere klima i undervisningen.”

Svendborg Kommune har stærke faglige netværk, som de gerne vil bruge til at udbrede Den Grønne Rygrads overblik over åben skole-undervisning.

”Svendborg Kommune har mange stærke undervisningstilbud inden for klima og bæredygtighedsområdet, men vi er sikre på at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil gøre tilbuddene mere tilgængelige og synlige,” siger Jette Berthelsen, pædagogisk konsulent i Svendborg Kommune. ”Det bliver lettere at koble problemstillinger eleverne arbejder med i klasseværelset, til lokale og konkrete ud-af-huset besøg – det motiverer og engagerer eleverne i arbejdet med klima og bæredygtighed”, mener hun.

I Skanderborg Kommune ser man også stort potentiale i de nye værktøjer. “Skanderborg kommune har en ambitiøs plan for at sikre en grøn omstilling”, forklarer Claus Langergaard, konsulent Børn og Unge, Skanderborg Kommune. Han uddyber: “Den grønne rygrads kortlægning af vores mangfoldige undervisningstilbud er med til at sikre, at lærerne kan finde de rette undervisningstilbud, der kan understøtte arbejde med at uddanne børn og unge til at passe på ressourcer og nedbringe klimagasser. Derudover har Den Grønne Rygrad været med til at udvikle rammerne for et opkvalificeringsforløb for lærerne fra fem af kommunes skoler, der sætter fokus på elevernes handlekompetence og deltagelse i lokalsamfundet.”

Første mål for de tre nye samarbejdskommuner bliver at få udbredt Den Grønne Rygrads digitale overbliksværktøj til kommunens lærere. Værktøjet giver et overblik over de åben skole-tilbud som findes i kommunen og inspirerer til hvordan de forskellige tilbud kan sættes sammen med undervisningsmaterialer for at skabe spændende og mere sammenhængende undervisning om klima og bæredygtighed for eleverne.

FAKTA OM PROJEKTET:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver og har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Vi arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu har vi samarbejder med Aalborg, Hvidovre, Ringsted, Skanderborg, Svendborg og Vejle kommuner og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler inden for den kommende tid.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://concito.dk/groenne-rygrad

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, Programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, Projektleder i for Haver til Maver, tlf. +45 5194 9682

Billeder

Kommunerne kan via et samarbejde med Den Grønne Rygrad gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i folkeskolerne.
Kommunerne kan via et samarbejde med Den Grønne Rygrad gøre det endnu lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i folkeskolerne.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 203011.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2 og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper. Det er på høje tid, at der tages konkrete politiske beslutninger, der understøtter den udvikling. På baggrund af ny analyse fra EA energianalyse foreslår Danmarks grønne tænketank CONCITO, at afbrændingen af biomasse halveres frem mod 2030, og at det sikres ved at pålægge biomassen en afgift.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum