Lolland Kommune

Kommunalt budget med blind makker

Del

Regeringen har meldt ud, at de vigtige forhandlinger om kommunernes økonomi i 2020 først begynder i slutningen af august og først kan forventes afsluttet i slutningen af september. De kommunale budgetters vedtagelse er udsat til den 5. november mod normalt den 15. oktober. Det skaber problemer i alle kommuner. Normalt er kommunernes indtægtsgrundlag kendt den 1. juli, hvorefter den lokale prioritering, inddragelse af borgere, råd og nævn, og forhandlingerne kommunerne imellem om overholdelse af den samlede ramme foregår frem til den 15. oktober. I år skal alt dette ske fra slutningen af september til den 5. november. Det vil give både praktiske og politiske problemer i alle 98 kommuner.

Særligt ramt bliver de 10-15 kommuner, der har særlige økonomiske udfordringer, der gør dem afhængige af de særtilskudsordninger, der normalt er en del af udmeldingen den 1. juli. Indtil slutningen af september kendes hverken omfanget af eller vilkårene for de særtilskud, de økonomisk trængte kommuner kan søge. Med regeringens plan må det forventes, at det meste af oktober vil gå med at skrive ansøgninger til Indenrigsministeriet og afvente svar på samme. Resultatet bliver sandsynligvis, at de økonomisk trængte kommuner først kender deres økonomi få dage før, budgettet skal vedtages.

Udfordringen for disse kommuner bliver ikke mindre af, at den nye regering skal håndtere konsekvenserne af de fejlslagne forhandlinger om en udligningsreform og de stadig flere eksempler på fejl i den nuværende udligning. På Lolland er der til næste år 87 mio. kr. mindre til kommunal service end i 2019. Det skyldes først og fremmest særheder i den nuværende udligning som opgørelse af befolkningstilbagegang og opdatering af andre kommuners CPR-registre.

Lolland Kommune er desværre ikke alene om at være i denne situation. I 2020 skal udkantskommunerne aflevere 300 mio. kr. til nogle få af landets rigeste kommuner, der på bagrund af en teknikalitet er blevet berettiget til at modtage støtte på grund af befolkningstilbagegang. Alene for Lolland udgør beløbet 44 mio. kr. i 2020 (svarende til 0,67 skatteprocent). Stort set den samme gruppe af kommuner har aktuelt rejst en retssag mod staten med krav om kompensation for de tab, kommunerne har lidt på grund af forkert opgørelse af udlændinges uddannelsesstatus i udligningen. Alene Lolland Kommunes krav udgør 77 mio. kr. for de sidste to år. Den tidligere regering valgte at kompensere de kommuner, der utilsigtet havde modtaget for meget i udligning, hvorimod de, der havde fået for lidt, ingen kompensation modtog.

Borgmester Holger Schou Rasmussen opfordrer den nye regering til at give de 10-15 mest økonomisk trængte kommuner en håndsrækning i de kommende forhandlinger:

”For det første opfordrer jeg regeringen til at løfte særtilskudspuljen med 300 mio. kr. til direkte kompensation af de kommuner, der har mistet tilskud som følge af visse kommuners opdatering af CPR-registrene. For det andet minder jeg regeringen om de løfter, der blev givet i foråret om kompensation til de kommuner, der blev glemt i kompensationen for rodet omkring opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund.”

”Der blev i valgkampen sagt meget godt og lovet meget om udviklingen af den kommunale kernevelfærd, men det nytter ikke meget at diskutere minimumsnormeringer, hvis 10-15 kommuner ikke har forudsætningerne for at få basisbudgettet til at hænge sammen,” udtaler borgmester Holger Schou Rasmussen.

Nøgleord

Kontakter

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Overraskende udvikling: Færre udlændinge i Gentofte og Frederiksberg giver færre sociale udfordringer på Lolland5.9.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Lolland Kommune har i en årrække kæmpet med faldende befolkningstal og en skæv befolkningssammensætning. Trods en aktiv socialpolitik har det været svært at vende udviklingen – men nu er der hjælp fra en uventet kant: Svaret er ikke flere i arbejde eller tidlig indsats for udsatte børn. Det er færre udlændinge i Frederiksberg og Gentofte kommuner. Det er i hvert fald den logik udligningssystemet arbejder efter.

Digital træning øger ældres livskvalitet2.9.2019 15:03:55 CESTPressemeddelelse

Lolland Kommune har testet træningskonceptet DigiRehab for at se, hvordan det digitale træningsforløb kan gøre ældre borgere mere selvhjulpne og øge deres livskvalitet. En række borgere, som modtager hjemmehjælp og personlig pleje, har sammen med sundhedsmedarbejderne fulgt et individuelt tilrettelagt træningsprogram på en tablet to gange om ugen i 12 uger. Forløbet har vist sig både at have en positiv effekt på deres funktionsevne og på medarbejdernes arbejdsglæde. På baggrund af de gode resultater vil Lolland Kommunes hjemmepleje snart gå i gang med at implementere DigiRehab.

Lolland Kommune fejrer lokale veteraner29.8.2019 09:11:06 CESTPressemeddelelse

Lolland Kommune og de lollandske soldaterforeninger markerer igen i år Den Nationale Flagdag for nuværende og tidligere udsendte og deres pårørende. Alle er velkomne til at deltage i den officielle højtidelighed ved Veteranstenen foran stationen i Nakskov torsdag den 5. september kl. 18.30-19.00. Efterfølgende bliver der holdt en offentlig højtidelig i Sankt Nikolai Kirke, og til sidst er der en lukket reception for kommunens veteraner i Toldboden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum