Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Københavns folkeskoler har fået en mere blandet elevsammensætning

Del

De tosprogede elever i København er i løbet af de seneste 10 år blevet markant mere ligeligt fordelt.

I 2010 havde 16 skoler svarende til hver fjerde folkeskole i København en elevsammensætning med over 50 procent tosprogede elever. Det antal skoler er i dag næsten halveret.

Samtidig har langt flere skoler fået en elevsammensætning, som svarer nogenlunde til gennemsnittet på 27 pct. tosprogede elever i København. Således er antallet af skoler med 20-35 pct. tosprogede elever vokset med omkring 50 procent fra 15 skoler i 2010 til 22 skoler i 2019.

”Det er en enorm positiv udvikling for integrationen og chanceligheden, at vi er lykkedes med at få en langt mere jævn fordeling af tosprogede elever i København. Det er en afgørende forudsætning for vellykket integration, at Anders og Frida møder Fatima og Ahmed i skolen og omvendt. Vi arbejder målrettet med at sikre, at folkeskolen fortsat skal være stedet, hvor vi mødes på tværs af etnisk, religiøs og social baggrund,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Stort set alle de københavnske folkeskoler, som i 2010 havde et flertal af tosprogede elever, har oplevet er markant fald i andelen af tosprogede elever over de seneste ti år.

Og omvendt har en række skoler med meget få tosprogede elever fået en mere mangfoldig elevsammensætning med en andel af tosprogede elever, der i højere grad minder om gennemsnittet for København.

”En god del udviklingen skyldes, at byen vokser, og væksten i børnetallet er båret af børn med dansk oprindelse. Men det er ikke hele forklaringen. Andelen af tosprogede børn på vores folkeskoler er samlet set kun faldet med fem procentpoint. Men vi kan se, at de er blevet langt mere jævnt fordelt. Mange skoler har fået en markant mere balanceret elevsammensætning som bedre afspejler gennemsnittet i byen.”

Børne- og ungdomsborgmesteren peger på en række forhold og tiltag, som har været med til skabe en mere blandet og mangfoldig elevsammensætning på folkeskolerne i København:

Byudvikling

Beboersammensætningen har ændret sig i nogle kvarterer. København vokser med cirka 1.000 børn i skolealderen om året. Flere børnefamilier bliver boende i byen, og væksten i børnetallet er båret af børn af dansk oprindelse

Flere københavnere vælger folkeskolen til

Mens tendensen på landsplan går mod, at flere vælger en privatskole, så har de københavnske folkeskoler siden 2015 oplevet en lille stigning på to procentpoint i andelen af børn, som går i folkeskolen

Københavnermodellen

Sprogligt udfordrede børn kan få tilbud om en plads på en anden skole end distriktsskolen, hvis den i forvejen har mange sprogligt udfordrede børn. Modellen flytter primært tosprogede børn fra Nørrebro til Østerbro.

Etnisk optagelseskriterium

I 2011 indførte København et indskrivningskriterium, som betyder, atbørn som bidrager til fordelingsintentionerne i kommunen,optages før andre elever, hvis de gennem det frie skolevalg søger en anden skole end distriktsskolen. 

Byggeri af nye skoler

Løbende ændringer af skoledistrikter

Sammenlægning af skoler

Fx blev Hillerødgades Skole med 98 pct. tosprogede elever nedlagt i 2012 og distriktet fordelt ud på en række andre Nørrebro-skoler.

 

Kontakter

Martin Hein
Pressechef
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1550 København V
Mobil 4185 1483
E-mail lh7q@kk.dk

Information om Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Københavns folkeskoler har fået mere blandet elevsammensætning

  • Langt færre skoler har nu over 50 pct. tosprogede elever. Næsten en halvering siden 2010.
  • Langt flere skoler ligger nu omkring by-gennemsnittet og har 20-35 pct. tosprogede elever. En stigning på omkring 50 procent siden 2010.
  • 13 ud af 16 skoler, som i 2010 havde over 50 pct. tosprogede elever, har siden oplevet et fald i andelen af tosprogede elever på mindst syv procentpoint. Én enkelt skole er lukket, mens de to øvrige skoler har haft en relativ stabil udvikling.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum