idverde Danmark

Klimaspil kickstarter nye grønne løsninger

Del

Klimaforandringerne kræver handling, og handling kræver indsigt og forståelse. Anlægsgartnergruppen idverde Danmark arbejder aktivt med forbedring af klimaet, og med klimaspillet ”Climate Fresk” bliver medarbejderne involveret i at finde innovative løsninger til gavn for natur, miljø og biodiversitet.

Medarbejdere fra idverdes datterselskab OKNygaard diskuterer klimaforandringer gennem klimaspillet 'Climate Fresk'.
Medarbejdere fra idverdes datterselskab OKNygaard diskuterer klimaforandringer gennem klimaspillet 'Climate Fresk'.

Vi hører dagligt om tørke, skybryd og smeltende isbjerge, men nyhederne fortæller sjældent om mekanismerne bag. Det kan virke teknisk, men de er vigtige at forstå, fordi de også viser, at klimaforandringerne kan forebygges. 

Derfor vil idverde Danmark med klimaspillet ”Climate Fresk” skærpe medarbejdernes viden om klimaforandringer og involvere samarbejdspartnere, så der sammen kan udvikles løsninger, der påvirker klimaet positivt. 

Forståelse for klimaforandringer skal mobilisere til handling
For CEO i idverde Danmark, Morten Dohrmann Hansen, er det naturligt, at man i anlægsgartnerbranchen arbejder aktivt med at skabe forståelse for klimaforandringer, både internt og eksternt: 

”Vores sektor spiller en aktiv rolle i arbejdet med klimaforandringer. De grønne områder, som vi anlægger og drifter, kan både være med til at binde CO2 og samtidig afbøde andre negative effekter af klimaforandringerne. Det er vigtigt at mobilisere vores medarbejdere, så alle forstår den rolle, som de selv spiller i arbejdet med at forbedre klimaet. Den indsigt kan vi videregive og dele med kunder og samarbejdspartnere”, siger CEO i idverde Danmark, Morten Dohrmann Hansen. 

Aktiv involvering og kollektiv intelligens skaber løsninger
Med ’Climate Fresk’ får man indblik i ekspert- og forskningsviden om klimaforandringerne på en let og overskuelig måde. Deltagerne arbejder bl.a. med CO2, metangas, forsuring, kemi, temperatur, vand, landmasse, biodiversitet både på land og i havet, til sult, sygdomme og klimaflygtninge. I to timer bliver deltagerne taget igennem den faglige viden bag klimaforandringer ved at skabe forbindelser mellem årsager og konsekvens. 

Undervejs bliver deltagerne opfordret til vidensudveksling ved at komme med løsninger på de udfordringer, som netop er gennemgået. Spillet kulminerer i en fælles fremlæggelse af gruppernes løsningsforslag. Nogle af løsningsforslagene er mere komplekse og langsigtede, mens andre er til at implementere med det samme. Spillet har fx sat gang i en øget samkørsel og drøftelser af, hvordan kunderne kan vejledes til at fravælge pesticider og øge biodiversiteten.

idverde Danmarks datterselskaber OKNygaard og Malmos har arbejdet med ’Climate Fresk’ siden efteråret 2021, og CEO i idverde Danmark, Morten Dohrmann Hansen, er ikke i tvivl om, hvad forcen ved klimaspillet er: 

”Med spillet får man nye perspektiver og kan bruge hinandens fagligheder. Netop samarbejde er essentielt, hvis vi skal løse klimaforandringerne. Klima er allerede integreret i mange af vores løsninger, og for at vi fortsat kan udvikle grønne løsninger, er medarbejdernes engagement helt afgørende”, fortæller CEO, Morten Dohrmann Hansen. 

Klimatilpasning og biodiversitet er en aktiv del af idverdes Danmarks forretning, som har et stærkt fokus på at skabe naturbaserede løsninger. Som et led i øget vidensdeling deltager OKNygaard og Malmos bl.a. i MasterClasses, hvor kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede kan arbejde med biodiversitet og klimatilpasning.  FAKTABOKS
Klimaspillet er baseret på rapporter fra FN’s klimapanel, som er anerkendt af 97 % af alle klimaforskere. Det blev udviklet i 2015 af franskmanden Cédric Ringenbach, som er ingeniør, konsulent inden for energiomstilling og ekspert inden for klimaforandringer siden 2009. 

Siden 2018 er spillet blevet varetaget af NGO’en ’Climate Fresk.’ 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Medarbejdere fra idverdes datterselskab OKNygaard diskuterer klimaforandringer gennem klimaspillet 'Climate Fresk'.
Medarbejdere fra idverdes datterselskab OKNygaard diskuterer klimaforandringer gennem klimaspillet 'Climate Fresk'.
Download
Fællesdiskussion hos medarbejdere fra datterselskabet Malmos om mulige løsninger på udfordringerne, som klimaforandringerne medfører.
Fællesdiskussion hos medarbejdere fra datterselskabet Malmos om mulige løsninger på udfordringerne, som klimaforandringerne medfører.
Download

Information om idverde Danmark

idverde Danmark
idverde Danmark
Gl. Marbjergvej 11
4000 Roskilde

https://idverde.dk/

Hos idverde Danmark får du den fulde anlægs- og driftspakke - i jorden, på terræn, og på dæk og tag.

idverde Danmark er moderselskab til Malmos Landskaber og OKNygaard. Hvis du kender os i forvejen, vil du møde de samme mennesker og opleve den samme dedikerede tilgang til opgaverne som altid. Vi er en del af idverde – som er Europas førende anlægsgartnergruppe.

Vores vision er at skabe et grønnere og mere biodiverst Danmark, og sammen har vi ressourcerne til at tilbyde offentlige og private kunder over alt i Danmark – anlæg og drift af bæredygtige løsninger i og på jorden, i højden og på taget.

Som en del af idverde kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland og Tyskland, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og udvikle sig på tværs af landegrænser.

Følg pressemeddelelser fra idverde Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra idverde Danmark

Ny CFO hos idverde Danmark1.6.2021 11:11:35 CEST | Pressemeddelelse

I idverde Danmark er vi glade for at annoncere ansættelsen af Lars Møller Hansen som vores nye lande økonomidirektør. Lars bliver et stort aktiv for vores etablering af idverde i Danmark i forlængelse af virksomhedskøbene tilbage i 2020 af henholdsvis Malmos og OKNygaard. Lars vil sikre en skalerbar platform for fremtidig udvikling og vækst af idverde Danmark og skabe en stærk sammenhæng mellem strategi, forretning og økonomi. Lars har mere end 13 års værdiskabende erfaring fra ISS, en global udbyder af facility service løsninger, hvor han har haft flere nøglefinansroller i koncernfinans samt økonomidirektør for ISS’ franske datterselskab. For Lars’ mangeårige erfaring fra servicebranchen vil han bidrage med relevant forretningsmæssig indsigt til gavn for driften af kundefokuseret serviceløsninger leveret af passionerede anlægsgartnere. Med betragtning af at idverde Danmark skal færdiggøre den igangværende integration af de to virksomhedsopkøb og gennemføre planerne for fremtidige væks