OKNygaard A/S

Klimasikring i boligområder kræver dialog og fleksibel planlægning

Del

Parcel- og rækkehusområdet Gedvad er klimasikret i tæt dialog med de mange beboere. De fik direkte adgang til daglige opdateringer om fremdrift, tidsplaner og tilgængelighed. Resultatet blev ikke kun vellykket og hurtigere færdigt - det blev også et projekt, som satte nye standarder for beboerinddragelse og dialog.

Regnvandbassin og naturområde ved Gedvad
Regnvandbassin og naturområde ved Gedvad

Klimatilpasning midt i et parcel- og rækkehusområde i Bagsværd i Gladsaxe Kommune stillede store krav til logistik og beboerinformation. Der skulle etableres nye systemer til håndtering af overfladevand med faskiner, regnbede, permeable belægninger mv. I samme forbindelse skulle tilslutning af kloakstik for rækkehusene i området udskiftes, og de eksisterende hovedledninger beliggende i forhaverne skulle nedlægges. Hertil kom omlægning af hovedledninger og stik samt flytning af el-, tele- og datakabler.

''Oprindeligt skulle opgaven udføres i ét sammenhængende flow, men gennem dialog med beboerne blev udførelsen opdelt i syv etaper således, at det daglige trafik-flow i området blev påvirket mindst muligt. Ændringen gjorde det også muligt at arbejde i flere områder samtidig og dermed reducere projektets samlede tidsplan'', fortæller Jakob Søndergaard Frederiksen, der er markedschef for Anlæg i OKNygaard. 

 
Beboerinddragelse giver et smidigt projektflow

Et tilfredsstillende resultat nås kun, hvis samarbejdet mellem de involverede parter fungerer, og det gør det kun, hvis kommunikationen kører åbent og ærligt. I Gedvad valgte OKNygaard at udvide den sædvanlige byggeledelse med en beboerkoordinator, som var ansvarlig for samtlige beboerdialoger- og involvering.

På byggepladsen blev der opsat grafiske fremstillinger af etapeplanen og anden information om projektet. Beboerne kunne derfor altid se den seneste information; også udenfor anlægsfolkenes arbejdstid. Samme information var tilgængelig på en hjemmeside, hvor samtlige beboere fik et unikt login. Hér lå information om tids- og etapeplan, trafikinformationer samt de varslinger, der også blev udleveret manuelt og/eller sendt som mail eller SMS.

''Vi har på tidligere projekter haft succes med at inddrage beboerne i projektet ved at lave en plantedag sammen med de borgere, der ønsker at deltage. Det bidrager til et større ejerskab af projektet, og det giver en god forståelse for selve projektet og klimaløsningerne. Vi afsatte derfor midler til et tilsvarende arrangement i Gedvad. Selve arrangementet blev aftalt med beboerne i forbindelse med ”Åben Skurvogn”, fortæller Jakob Søndergaard Frederiksen fra OKNygaard. 

Seks gange i løbet af projektet blev der afholdt ''Åben Skurvogn''. Her fik beboerne mulighed for at tale direkte med projektlederen og beboerkoordinatoren om de igangværende og kommende faser i projektet. Det var også i skurvognen, at tidsplaner for lukning af vand, spærring af tilkørsler og omlægning af gangstier mv. blev afstemt. 


Gensidig dialog giver de bedste resultater

OKNygaard har udviklet et opstartsseminarium, hvor rådgiver og bygherre deltager. Her drøftes det bl.a., hvordan man procesmæssigt håndterer kommunikation. Hvad er god kommunikation? Hvornår er en aftale bindende? Disse spørgsmål og flere til bliver afklaret på mødet, så misforståelser undgås, når projektet først er i fuld gang.

Som opfølgning på opstartsseminaret afholdes to evalueringsmøder. Formålet er dels at sikre, at der opbygges og fastholdes et godt samarbejde. Samtidig giver det en anledning til at drøfte behovet for evt. justeringer i kommunikationen eller andet, der kan gøre både projekt og proces endnu bedre. Når 1. årsplejen er kommet i gang, indkaldes der til et sidste møde for at sikre, at kommunikationen også i denne afsluttende fase fungerer til alles tilfredshed.

''I boligområder udgør dagrenovationen et særligt moment, som også skal håndteres, mens der arbejdes i området. Det ved vi kan løses, hvis vi indgår i en dialog med de lokale renovationsmedarbejdere ifm. opstarten af etaperne. Det kræver gensidig fleksibilitet ift. at finde løsninger, som selv i spidsbelastninger får tingene til at glide'', afslutter Jakob Søndergaard Frederiksen, markedschef for Anlæg i OKNygaard. 

 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Regnvandbassin og naturområde ved Gedvad
Regnvandbassin og naturområde ved Gedvad
Download
Proces illustration
Proces illustration
Download

Information om OKNygaard A/S

OKNygaard A/S
OKNygaard A/S
Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand

+45 7021 5400https://oknygaard.dk/

OKNygaard – hele Danmarks anlægsgartner og klimaentreprenør

Vores ambition er klar – vi vil være dem, der skaber, anlægger og vedligeholder Danmarks grønne udearealer og byrum – og vi vil være anerkendt som Danmarks førende anlægsgartner og klimaentreprenør både lokalt og landsdækkende.

Vi har hovedkontor i Aarhus og 10 afdelinger fordelt over hele Danmark. Det giver os mulighed for at arbejde for både store landsdækkende og mindre lokale kunder – vi er nemlig altid lige i nærheden. I højsæsonen er flere end 600 anlægsgartnere og klimaspecialister klar til at løse kundernes opgaver, uanset hvor i landet der er brug for os. 

OKNygaard er kendt for god service, faglig stolthed og komplette løsninger. Det er ikke bare noget, vi siger, det er dét, vi gør. Vi sætter en ære i en velstyret proces med god dialog og grundig kvalitetssikring – det gælder, når vi udfører drift og vedligeholdelse, når vi løser anlægsopgaver, når vi leverer klimasikring eller skaber nye biodiverse grønne byrum.

Som en del af Europas største anlægsgartnergruppe, idverde, kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland og Tyskland, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af landegrænser.

Følg pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Den grønne branche skal drive en bæredygtig fremtid23.8.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I indsatsen for en mere bæredygtig fremtid bringer anlægs- og klimagartner OKNygaard sin viden og faglighed i spil på Have og Landskab, Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche, den 25-27. august. Det gennemgående tema er ’’bæredygtighed’’, som foldes ud gennem fire MasterClasses om biodivers pleje og anlæg af grønne arealer, anlæg og drift af klimaløsninger, samarbejdsorienteret projektstyring og bæredygtighedsansvar i branchen.

Nordjysk hovedstad er nomineret til den prestigefulde EU-pris ’Green City’10.8.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Budolfi Plads i Aalborg er udvalgt til at repræsentere Danmark i den internationale konkurrence Green Cities Award 2021. Projektet har både skabt en grøn og klimasikret oase midt i det pulserende aalborgensiske byliv, men også en større social sammenhængskraft blandt borgere, besøgende og andre interessenter. Udførende anlægsgartner på Budolfi-projektet OKNygaard ser behov for flere grønne byrum i fremtidens byer.

9.000 m2 stor urban greening midt i Odense21.6.2021 10:20:08 CEST | Pressemeddelelse

Urban greening er en del af OKNygaards DNA. Som landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør arbejdes der dagligt med at skabe grønne områder i byerne. Målet er tydeligt - bybefolkningens trivsel, klimaet og biodiversiteten skal styrkes. Regeringens netop præsenterede udspil, der skal sikre mere bynatur, glæder OKNygaard, som lige nu er i gang med at anlægge den 9.000 m2 store oplevelseshave ved Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum