Aarhus Universitet Technical Sciences

Klimaforandringer presser arktiske dyr og planter under pres

Del

De arktiske planter, insekter, fugle og landpattedyr lever i en verden under hastig forandring. Klimaforandringer påvirker en lang række vigtige forhold, som tilgængeligheden af byttedyr og indvandring af nye arter.

De arktiske arter er under stort pres, og vil langsomt men sikkert blive presset længere mod nord i takt med klimaforandringerne i Arktis. En nye rapport - The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report - opsummerer den nuværende viden om hvordan den arktiske biodiversitet udvikler sig og om de vigtigste trusler mod denne.

Rapporten konkluderer bla. at

  • Den arktiske vegetation ændrer sig markant, og især buske og træer er på fremmarch
  • Blandt insekterne er vigtige bestøvere nogle steder i kraftig tilbagegang
  • Mere en halvdelen af de arktiske fuglearter har mindst en bestand i tilbagegang, mens især gæssene er i fremgang
  • Mange bestande af rensdyr er i kraftig tilbagegang

I forbindelse med Grønland peger rapporten også på en række forhold, der er under forandring. For eksempel er også flere grønlandske arter under pres på grund af de hastigt ændrede klimaforhold. Blandt andet viser undersøgelser fra Grønland at insektarter, der har stor betydning for bestøvning af planter eller som føde for blandt andet fugle, er i tilbagegang.

Rapporten tegner et billede af, at også Grønlands biodiversitet er i forandring og at fortsat overvågning, er af stor betydning for bedre at kunne forudsige hvordan ændringerne vil få betydning op gennem fødekæden og i sidste ende påvirke de arter, som udgør en naturlig ressource i Grønland.

”Det at vi ikke bare overvåger enkelt-arter, men hele systemet, gør at vi får et unikt indblik i de fulde konsekvenser af klimaforandringerne i Arktis. Klimaforandringerne påvirker ikke kun de enkelte arter men også samspillet imellem dem, og det er summen af dette der i sidste ende afgør om en art går frem eller tilbage,” siger Niels Martin Schmidt, professor ved Aarhus Universitet og en af eksperterne bag rapporten.

Forskere fra Grønland Naturinstitut og Aarhus Universitet har bidraget til rapporten med detaljeret viden om de grønlandske arter. Og selvom Grønland, ligesom de fleste andre arktiske nationer, mangler tilstrækkelig overvågning af alle relevante landlevende arter, understreger rapporten også at den langtids-overvågning Grønland og Danmark udfører i regi af Greenland Ecosystem Monitoring (www.g-e-m.dk) er blandt de bedste overvågningsprogrammer i hele Arktis.

The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report baserer sig på langtidsovervågning af den arktiske biodiversitet i alle de arktiske nationer, og er en omfattende syntese af vores nuværende viden om de arktiske økosystemer og arters trivsel. Rapporten er skrevet af en række internationale eksperter tilknyttet Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) en hjørnesten i Arktisk Råds undergruppe med fokus på arktisk biodiversitet, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). Rigsfællesskabet leder i et samarbejde mellem Århus Universitet og Grønlands Naturinstitut programmet sammen med USA.

Rapporten gør desuden status over den igangværende biodiversitetsovervågning rundt om i Arktis, og giver en række anbefalinger til at forbedre vores mulighed for at opdage og beskrive markante ændringer i Arktis, herunder bedre koordinering og standardisering af overvågningen, samt en bedre lokal forankring af overvågningsindsatsen.

”Vi ser at der flere steder sker forandringer for den arktiske biodiversitet, som følge af blandt andet ændrede klimatiske forhold. I den forbindelse er Arktisk råds moniteringsprogram, som vi er medleder af, af stor betydning, fordi det giver et unikt samarbejde mellem de arktiske landes forskere og eksperter om den overvågning og de data der findes om arter og bestandes trivsel. Det er for eksempel meget vigtigt at alle tilgængelige datakilder inddrages, når en arts bestandsudvikling skal vurderes” siger Tom Christensen, chefkonsulent ved Aarhus Universitet, der sammen med repræsentanter fra USA er overordnet ansvarlig for arbejdet i CBMP.

Nøgleord

Kontakter

Professor Niels Martin Schmidt, Aarhus Universitet;
Email: nms@bios.au.dk; Telefon: 4191 5664

Chefkonsulent Tom Christensen, Aarhus Universitet,
Email: toch@bios.au.dk; Telefon: 2049 9510

For information om samarbejdet mellem USA og Danmark indenfor CBMP og om CBMP programmet, kan ligeledes medleder af programmet fra USA kontaktes:

Cathy Coon, CBMP-Co-Chair, Bureau of Ocean Energy Management:
Telefon: +1 (907) 351-5048 (Bemærk 11 timers tidsforskel til Alaska)

Links

Information om Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences
Aarhus Universitet Technical Sciences
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

8715 0000https://tech.au.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Stor konference om smagssans og bæredygtighed9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hvordan kan vores smagssans være med til at sikre nye og mere bæredygtige madvalg? Det er temaet for den innovative og tværfaglige konference "Creative Tastebuds”, der afholdes til august som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Smag for Livet og Institute of Meals. Der bliver tale om en hybrid mellem en fysisk og en digital konference, og alle er velkomne - både forskere, praktikere og andre smagsinteresserede.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum