Danmarks Statistik

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

Del

Med kun en enkelt udtagelse ligger alle kommuner med størst kapacitet til at danne energi fra vindmøller på land i Jylland. Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det Region Midtjylland, der ligger højest.

(Denne artikel er en opdatering af en artikel, som udkom i slutningen af 2020 og indeholdt data fra 2019)

Når vinden blæser henover landet, er der i de danske kommuner næsten 4.200 landvindmøller med en kapacitet til at danne omkring 4,7 mio. kW energi i timen, hvis det blæser helt optimalt. Vindmøller står for ca. halvdelen af den danske elforsyning og hovedparten heraf kommer fra landvindmøller. Aktuelt er det målsætningen at fordoble el-produktionen fra vindmøller på land. Det kræver flere eller større vindmøller i landskabet.

Ud fra det såkaldte Vindmølle-stamregister er det muligt at se, hvor de danske landvindmøller er placeret rundt omkring i de danske kommuner. Det skal bemærkes, at en landvindmølle, som er placeret i en given kommune, kun undtagelsesvist ejes af den pågældende kommune. Vindmølle-stamregisteret viser, at der er markante geografiske forskelle på kapaciteten til produktion af energi fra landvindmøller. Mens der er produktionskapacitet fra landvindmøller i alle kommuner i Jylland og på Fyn, er det ikke tilfældet for 19 kommuner på Sjælland, hvor der ikke er registreret landvindmøller med kapacitet på >25 kW. Landvindmøllerne placeret i Ringkøbing-Skjern Kommune har med næsten 0,5 mio. kW Danmarks absolut største kapacitet. Det er mere 80 procent større kapacitet, end den man finder i Lolland Kommune, hvor landvindmøllerne med 0,3 mio. kW har landets næststørste kapacitet. 

”Fordelingen af landvindmøller har til dels noget at gøre med politiske beslutninger, men det hænger nok især sammen med, at der i nogle kommuner bare er bedre vindforhold og bedre plads til at opstille landvindmøller, end det er tilfældet i andre,” fortæller specialkonsulent Ole Olsen og fortsætter: 

”Vi ser for eksempel, hvordan kapaciteten i Region Midtjylland og Nordjylland er større end kapaciteten i de resterende regioner tilsammen. Det er også i disse to regioner, man kan se en synlig stigning i kapacitet over de seneste par år”. 

Havvindmøller

Ultimo 2021 stod landets 630 havvindmøller for en tredjedel af Danmarks samlede kapacitet til at danne energi fra vindmøller.
Her kan du finde kommunefordelingen af land- og havvindmøller samt deres kapacitet.

Kapacitet

Kapacitet er i denne artikel defineret som den mængde kW energi i timen, som vindmøllerne kan producere, hvis det blæser optimalt.

Kommunalt fordelt kapacitet for produktion af energi fra landvindmøller målt i kW/time. Ultimo 2021

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Anm: Opgørelsen dækker landvindmøller med en kapacitet >25 kW.
Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel af Vindmøllestamregistret

Landvindmøllekapacitet* fordelt på regioner. 2019 og 2021
For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.Anm: Opgørelsen dækker landvindmøller med en kapacitet >25 kW.
Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel af Vindmøllestamregistret

Kapaciteten for landvindmøller svinger fra kommune til kommune

Den geografiske fordeling af landvindmøller i Danmark ligner, ikke overraskende, fordelingen af kapaciteten til at producere energi med landvindmøller. Dog skal man være forsigtig med at sammenligne fordelingerne en til en. Ringkøbing-Skjern Kommune har 248 landvindmøller, og er den kommune, der har størst kapacitet til produktion af energi. I Tønder er der også 248 landvindmøller, men kapaciteten i Tønder er dog landets syvendestørste og ligger 100.000 kW under Lolland, hvor landvindmøllerne har landets næststørste kapacitet til produktion af energi. 

”Forskellen skyldes blandt andet, at der kan være forskel i sammensætningen af kommunernes landvindmøller, hvor møllerne i nogle kommuner har en større kapacitet end i andre. Det har også sammenhæng med, hvornår de er sat op. Vindmøller er blevet både mere effektive og større med årene, hvilket også forklarer, hvordan den samlede kapacitet er steget med næsten 7 procent siden 2019, mens der kun er kommet en enkelt vindmølle til i perioden”.

”Man kan også se dette på regionsniveau. For eksempel er det Region Syddanmark, der er tættest på Region Midtjylland i antal landvindmøller, men når man ser på kapaciteten, ligger Region Nordjylland tættere på Midtjylland – på trods af, at de har 100 færre landvindmøller end Region Syddanmark,” siger specialkonsulent Ole Olsen.

Antal landvindmøller fordelt på kommuner. Ultimo 2021
For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Anm: Opgørelsen dækker landvindmøller med en kapacitet >25 kW.
Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel af Vindmøllestamregistret

Landvindmøller* fordelt på regioner. 2019 og 2021

For at se dette indhold fra www.dst.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.Anm: Opgørelsen dækker landvindmøller med en kapacitet >25 kW.
Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel af Vindmøllestamregistret

Nøgleord

Kontakter

Denne artikel er skrevet i samarbejde med specialkonsulent Ole Olsen, der via Energistyrelsens Vindmølle-stamregister også har leveret data til artiklen. Kun landvindmøller over 25 kW er medregnet. Hvis du har spørgsmål til data, er du meget velkommen til at kontakte Ole Olsen på olo@dst.dk eller 39173863.

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Danmarks naturgaslagre var på lavt niveau før invasionen af Ukraine28.4.2022 07:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark har to centrale lagre med naturgas – et i Ll. Torup og et i Stenlille. Lagrene opbygges henover sommeren, hvor forbruget er lavt og tømmes delvist om vinteren. Lagrene var på 23 Petajoule i starten af 2022, hvilket svarer til omkring en tredjedel af det årlige forbrug i Danmark. ”I forhold til de tre år op til 2022 var lagerbeholdningen af tilgængelig naturgas lille i starten af 2022, og der har derfor været relativt mindre at tære på end tidligere år,” siger Thomas Eisler. ”Lagrenes størrelse kan ses i forbindelse med det faktiske forbrug af naturgas, hvor niveauet i 2022 har været relativt lavt i forhold til de foregående tre år,” tilføjer Thomas Eisler. Disse opgørelser er eksperimentel statistik og opdateres ugentligt. Find opgørelserne her: https://www.statistikbanken.dk/GASLAGER, https://www.statistikbanken.dk/GASBRUG Læs mere om eksperimental statistik her: https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/covid-19-hurtige-indikatorer#hvader Læs mere om Danmarks brug af naturgas he

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum