Green Power Denmark

Hvis vi vil, kan vi flyve med grønt brændstof om få år

Del

Danske producenter vil kunne levere mindst 500 millioner liter grønt brændstof til luftfarten i 2030. Det kan dække de 30 millioner liter, som bliver brugt ved indenrigsflyvninger, og en betydelig del af de omtrent 1200 millioner liter som forbruges af fly, som flyver ind og ud af Danmark, viser en rapport fra en bred vifte af virksomheder – fra flyselskaber og lufthavne til producenter af flybrændstof gennem Power-to-X.

Med rapporten følger en række anbefalinger til politikerne, som senere i år ventes at vedtage en politisk strategi for grøn omstilling af luftfarten.

- Bæredygtige brændstoffer, som er produceret gennem Power-to-X, er den eneste realistiske vej frem, hvis vi skal gennemføre en effektivt grøn omstilling af den globale luftfart. Teknologien er på plads, og flyselskaberne vil gerne aftage brændstofferne. Så nu gælder det om at komme i gang med projekter i stor skala. Hvis vi vil, kan vi flyve med grønt brændstof om få år, siger Jan Hylleberg, viceadm. direktør fra Green Power Denmark.

Det vil kræve hundredvis af storskalaanlæg at gennemføre en international grøn omstilling af luftfarten. Men vi kan kickstarte udviklingen og samtidig reducere udledningen af CO2 fra de fly, som letter og lander i Danmark. Inden sommerferien indgik Folketinget en aftale, som vil føre til markant mere vedvarende energi og en begyndende produktion af grøn brint. Det gør anbefalingen om storskalaproduktion af flybrændstof gennem PtX mulig inden 2030.

- Vi har store planer om at opstille vindmøller og solceller, som kan producere billig vedvarende energi, og adskillige virksomheder har planer om at producere brint. Vi er altså godt i gang, men det er vigtigt, at vi snart får hele produktionskæden på plads - fra vind- og solenergi til bæredygtigt flybrændstof, siger Jan Hylleberg.

Der er både store klima- og eksportgevinster ved at producere bæredygtigt brændstof til luftfarten. Mulighederne er enorme for de virksomheder, som kommer først. Og hvis vi er hurtige og dygtige, kan vi blive eksportør af flybrændstof til resten af Europa.

Hvis vi skal lykkes med de ambitiøse planer, er der nogle udfordringer, som skal ryddes af vejen. Prisen på det klimavenlige flybrændstof vil i begyndelsen være dyrere end prisen på fossilt brændstof. EU bør derfor sikre, at aftagerne af det klimavenlige brændstof bliver kompenseret med CO2-kvoter. Den danske stat bør desuden bidrage til finansieringen – for eksempel gennem den nyetablerede ”Grøn Fond”, som netop har til formål at fremme den grønne omstilling i Danmark.

- Vi bliver nødt til at deles om udgifterne og risikoen, hvis vi skal komme nogen vegne. EU må bidrage sammen med den danske stat og de virksomheder, som kaster sig ud i at producere flybrændstof gennem Power-to-X. Forhåbentlig vil produktion i stor skala føre til hurtige prisfald, og dermed yderligere øge appetitten hos flyselskaberne på de grønne brændstoffer, siger Jan Hylleberg.

Det bæredygtige flybrændstof skal produceres af grøn strøm og CO2 fra grønne kilder. Det er derfor helt afgørende at sikre adgang til kulstof fra større punktkilder som biomassefyrede kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg eller biogasanlæg. Rapporten anslår, at der bliver brug for mindst 1,5 millioner ton CO2 til at producere 500 millioner liter flybrændstof i 2030.

- Hidtil har man mest diskuteret, hvordan man kan indfange og lagre CO2 under jorden. Men det er helt afgørende for fremtidens industri inden for Power-to-X, at der er adgang til rigeligt CO2 fra grønne kilder. Det bør politikerne have fokus på, siger Jan Hylleberg.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Green Power Denmark

Green Power Denmark
Green Power Denmark
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

35 300 400http://greenpowerdenmark.dk

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

De største resultater på COP27 blev skabt i kulissen20.11.2022 04:48:29 CET | Pressemeddelelse

COP27 i Sharm el-Sheikh sluttede med en markant håndsrækning til udviklingslandene. Trods stor modstand fra en række velstående lande, bliver der oprettet en fond, som kan være med til at dække udviklingslandenes tab i forbindelse med oversvømmelser, storme og andre klimakatastrofer. De største fremskridt på klimakonferencerne sker dog uden for forhandlingslokalerne. Det skyldes ikke mindst, at virksomhederne involverer sig stærkt og skubber på for at få hastighed i den grønne omstilling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum