Folkebevægelsen mod EU

Høringssvar om EU-afstemning: Hvad med økonomi, klima og Rigsfællesskabet?

Del

Der mangler viden om og fokus på de økonomiske udgifter, miljø-, natur- og klimabelastning, samt stemmeret til beboerne på Grønland og Færøerne, når Danmarks EU-forsvarsforbehold skal til afstemning. Det skriver Folkebevægelsen i Høringssvar indgivet onsdag.

Hele høringssvaret er vedhæftet

Udtalelser fra formand for Folkebevægelsen mod EU, Susanna Dyre-Greensite:

– Relevante bekymringer om lovens økonomiske konsekvenser, de miljø- og natur påvirkning af flere militær øvelser, og betydningen for rigsfællesskabet bør afklares inden vi stemmer. Derfor er det et demokratisk problem, at afgivelse af brevstemmer er påbegyndt inden høringsprocessen er afsluttet. Det er endnu et tegn på, at det er uhensigtsmæssigt at haste en folkeafstemningen igennem, som regeringen gør.

– Folkebevægelsen mod EU er ikke officielt inviteret til at afgive høringssvar til regeringens lovforslag. Det var derimod EU-tilhængerne i Nyt Europa og Tænketanken Europa. Det giver en bias og skævvridning i debatten og lovarbejdet. Vi opfordrer regeringen til at lytte mere til den store del af befolkningen, som er EU-kritiske og til de organisationer, som repræsenterer dem, udtaler Susanna Dyre-Greensite.

Her 3 centrale uddrag af høringssvaret indsendt til Udenrigsministeriet onsdag d. 27. april 2022 vedrørende ”Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar” og ”Lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar” samt bemærkningerne til samme:

1. Økonomi

Regeringen påpeger at de økonomiske konsekvenser vil kunne variere afhængig af, om Danmark for eksempel tiltræder Forsvarsagenturet, forskellige PESCO-projekter eller bidrager til EU’s militære missioner.

”Folkebevægelsen mod EU mener ikke, der er redegjort nok for de økonomiske konsekvenser, der er ved deltagelse. Der forventes et betydeligt ressourcetræk i den statslige administration samt ekstra udgiftsposter ved at indgå i EU’s militære dimension. Mens de præcise årlige meromkostninger vil variere, bør det være muligt for Regeringen at opstille en række realistiske scenarier. Disse udgifter bør fremgå af bemærkningerne.”

2. Grønland og Færøerne

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland jf. regeringen

”Dette er Folkebevægelsen mod EU uenig i, da alle danske statsborgere inklusiv dem, der også har færøsk og grønlandsk baggrund, skal have ret til at stemme i denne afstemning, da forsvarspolitikken er et rigsanliggende, og det derfor også er deres suverænitet, der stemmes om.”

3. Klima, natur og miljø

Regeringen påpeger, at der ved lovforslaget ikke er miljø-, natur- og klimamæssige konsekvenser.

”Folkebevægelsen mod EU mener ikke der er redegjort nok for de klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser der er ved deltagelse i flere militære samarbejder. Der må forventes flere militære øvelser der har en klimamæssig negativ påvirkning ved udledning af flere drivhusgasser. (…) Og et yderligere pres på danske øvelsesarealer såsom Oksbøl. Oksbøl består eksempelvis samlet af 6.370 hektar og er foruden et militært øvelsesareal også miljø og naturmæssige særlige områder med 5.765 hektar udpeget som natura 2000-arealer, og over 3.000 hektar er egentlige habitatnaturtyper. Disse miljø- og naturmæssige konsekvenser bør fremgå af bemærkningerne”.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen mod EU
Lyngbyvej 42
2100 København Ø

+45 35 36 37 40https://www.folkebevaegelsen.dk/

Folkebevægelsen mod EU’s formål er at bringe Danmarks medlemskab af EU til ophør.

Folkebevægelsen mod EU er imod EU’s overstatslige styring og politiske integration. Modstanden mod EU er en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.