Lolland Kommune

Høj kvalitet på kommunens botilbud og rusmiddelcenter

Del

Lolland Kommunes tilbud holder generelt en høj standard, og opgaven udføres med stor kvalitet hele vejen rundt. Det er Socialtilsyn Østs konklusion efter deres tilsyn på kommunens botilbud og rusmiddelcenter i 2018.

Lolland Kommune driver en række botilbud for udsatte borgere og et rusmiddelcenter for de borgere, som har behov for at komme ud af deres misbrug. For at sikre at kvaliteten lever op til de politiske og lovgivningsmæssige forventninger har man på landsplan oprettet en række såkaldte socialtilsyn. Det er resultatet af tilsynet i 2018, som nu er offentliggjort og er behandlet i kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg og Ældre- og Sundhedsudvalg.

For Lolland Kommune er det Socialtilsyn Øst, som har opgaven med at gennemføre tilsynet, og her er det i deres seneste rapport vurderingen, at kommunens tilbud generelt har en høj standard, og at kommunen udfører opgaven med stor kvalitet hele vejen rundt.

Eksempelvis står der om Rusmiddelcentret, at ”tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse”.

For botilbuddet Krogsbølle, der som målgruppe har psykisk udviklingshæmmede og demente, gælder at ”tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med borgerne med udgangspunkt i pædagogiske metoder og resultater, der er velegnede for målgruppen i de 2 afdelinger.”

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Vibeke Grave glæder sig over tilsynets konklusioner:

"Som kommune skal vi dømmes på, hvordan vi holder hånden under de borgere, som har allermest brug for støtte fra fællesskabet. Misbrugere, og borgere som på andre måder er udsatte, har vi et særligt ansvar overfor. Derfor er det vigtigt, at vi lever op til kravene på området, og derfor har tilsynets gode kritik stor betydning - for Lolland Kommune og ikke mindst for de borgere, som det drejer sig om."

Socialtilsyn Øst skal ved egne besøg på stederne sikre en uafhængig og grundig vurdering af den kvalitet, som botilbuddene og rusmiddelcentret leverer. Tilsynet vurderer kvaliteten på syv forskellige områder, som spænder lige fra sundhed og trivsel på stedet til personalets kompetencer og tilbuddets fysiske rammer. Udover en vurdering af praksis giver Socialtilsynet også anbefalinger til forbedringer.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen forklarer, at det blandt andet gælder i forhold til udarbejdelse af egne retningslinjer for magtanvendelse på de enkelte botilbud, ved siden af de fælles retningslinjer for både social- og ældreområdet, som kommunen allerede i dag bruger. 

"Vi har i Lolland Kommune stor opmærksomhed på reglerne for magtanvendelse, og på at begrænse det til et minimum, at de indberettes, og at der følges op på dem. Af samme grund har vi i 2018 også holdt tre temamøder med undervisning i reglerne om magtanvendelse for personalet - og på samme måde vil vi selvfølgelig også følge op på Socialtilsynets anbefaling. Vi tager alle vores ansvar alvorligt. Det gælder ikke mindst områdets ledere og medarbejdere, som tilsynets gode vurdering også er et stort og fortjent skulderklap til", siger Tom Larsen.  

Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på deres møder den 12. henholdsvis 13. august tilsynsrapporterne til efterretning. Udvalgene godkendte også, at der i 2019 skal udarbejdes retningslinjer for magtanvendelse og overgreb i overensstemmelse med de ændringer i lovgivningen, som forventes at træde i kraft fra 2020.

Referat af møderne i de to udvalg, hvor den enslydende sag blev behandlet, kan ses på Lolland Kommunes hjemmeside

Nøgleord

Kontakter

Vibeke GraveFormand for Social- og Arbejdsmarkeds- udvalget

25 12 00 04

Tom LarsenFormand for Ældre- og Sundhedsudvalget

27 15 29 00

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum