Lolland Kommune

Handleplan skal indfri Femern-projektets store potentialer

Del

Hvordan skal Lolland Kommune udnytte de store muligheder, som Danmarkshistoriens største anlægsprojekt giver? Det spørgsmål er omdrejningspunktet i Femern Strategien, som byrådet vedtog tidligere på året. Nu sættes der handling bag ordene i Femern Handleplanen, der i dag er godkendt i kommunens økonomiudvalg, og hvor strategiens indsatser er konkretiseret.

Fehmern Bælt der skal lægge bund til sænketunnelen fra Rødbyhavn til Fehmern (foto: Femern A/S)
Fehmern Bælt der skal lægge bund til sænketunnelen fra Rødbyhavn til Fehmern (foto: Femern A/S)

Rødbyhavn på Lolland er ankerpunktet for verdens største sænketunnel, og det giver kæmpe muligheder. Målene for Lolland er, som det hedder i Femern Strategien, varig vækst, udvikling og blivende beskæftigelse. Med handleplanen kommer der samling på de mange indsatser, som Lolland Kommune allerede har eller skal have gang i for at indfri potentialet, forklarer borgmester Holger Schou Rasmussen.

”Handleplanen begynder der, hvor strategien slutter. Den sætter handling bag strategien, som er bygget op om fem indsatsområder. Det er bl.a. indsatsområder som tiltrækning af virksomheder - hvordan vi får flere i job - hvordan vi tiltrækker og fastholder arbejdskraft og beboere."

"Konkret bliver det i handleplanen til vores arbejde med den nye erhvervspark ved afkørsel 48, hvor du som virksomhed bliver nabo til byggeriet og tunnelen. Det bliver til kommunens indsats for at opkvalificere vores ledige, for der bliver arbejde til alle, der kan og vil, og det bliver til vores arbejde med at undersøge mulighederne for en international skole i kommunen. Bare for at tage nogle eksempler”, siger Holger Schou Rasmussen.

I alt indeholder Femern Handleplan 35 konkrete initiativer, der skal binde de langsigtede strategiske mål sammen med konkrete handlinger og initiativer, der sættes i gang nu, og som også indeholder delmål, der allerede skal nås i 2020. For at tage et af de konkrete eksempler ovenfor er et delmål for arbejdet med Maribo Erhvervspark f.eks., at 3-5 virksomheder i 2020 skal have besluttet at etablere sig i erhvervsparken.

I et projekt som Femern-projektet til mere end 50 milliarder kr., der vil få stor betydning for alle dele af Lolland Kommune, og som rummer så store muligheder, handler det om, at kommunen som organisation prioriterer og koordinerer indsatsen. Så alle dele af organisationen løfter og trækker i samme retning. Det er også en af ambitionerne bag Femern Strategien og Handleplanen.

”Vi står over for nogle år, som kan blive en helt ny begyndelse for Lolland, og det handler ikke kun om de mere end 5.000 ekstra arbejdspladser, mens byggeriet står på. Det handler også om vores placering i Danmark, og Europa. Lolland vil ikke længere ligge for enden af Danmark med ryggen mod Tyskland. Vi kommer til at ligge midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa og midt mellem de to metropoler, Hamborg og København, som du begge vil kunne nå inden for halvanden time."

"Det Lolland, vi kender står over for store forandringer, og det er op til os selv at gribe de muligheder, der følger med. Det gør vi, og her er stragien og handleplanen vigtige værktøjer", slutter Holger Schou Rasmussen.

Strategi og handleplan er vedlagt pressemeddelelsen.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Fehmern Bælt der skal lægge bund til sænketunnelen fra Rødbyhavn til Fehmern (foto: Femern A/S)
Fehmern Bælt der skal lægge bund til sænketunnelen fra Rødbyhavn til Fehmern (foto: Femern A/S)
Download

Vedhæftede filer

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Massiv opbakning til foreningskonference16.1.2020 08:42:45 CETPressemeddelelse

I forbindelse med revisionen af Masterplanen for Kultur og Fritidsfaciliteterne i efteråret 2019 foreslog Sportsråd Lolland, at der blev fulgt op med en konference, hvor foreningerne kunne drøfte udfordringer og muligheder på forenings- og facilitetsområdet i Lolland Kommune. Denne opfordring har Fritids- og Kulturudvalget taget til sig og inviteret til foreningskonference lørdag den 18. januar kl. 10-15 i Højrebyhallen. 110 foreningsfolk har tilmeldt sig konferencen, hvor de bl.a. skal drøfte fremtidens faciliteter og samarbejde på tværs.

Forslag om ændret adgang til ældreboliger sendes i høring14.1.2020 09:39:50 CETPressemeddelelse

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts at sende forslag om justering af kommunens kvalitetsstandarder for ældre-, pleje- og midlertidige boliger i høring i otte uger. For kvalitetsstandarderne for pleje- og midlertidige boliger er der alene tale mindre præciseringer og ændringer af layout, mens der for kvalitetsstandarden for ældreboliger foreslås en ændring af kravene for adgangen til boligerne.

Mød Ældre & Sundhed på Skills14.1.2020 09:07:39 CETPressemeddelelse

Lolland Kommunes sektor for Ældre & Sundhed er med, når unge fra landets erhvervsskoler dyster i DM i Skills i Bella Center 16.-18. januar. En flok medarbejdere og to af kommunens social- og sundhedsassistentelever står i Hal E stand E-024, hvor de vil fortælle om de mange gode muligheder for at uddanne sig og arbejde inden for SOSU-området i Lolland Kommune. Fredag den 17. januar får de selskab af borgmester Holger Schou Rasmussen og sektorchef Søren Wollesen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum