Gymnasieskolernes Lærerforening

Handikappede skal også hjælpes i uddannelsessystemet

Del

”Der er ingen tvivl om, at flere og flere unge er udfordret, og der er heller ingen tvivl om, at opgaven skal løses. Men det kræver de nødvendige ressourcer og den rette viden”, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

Danske Handicaporganisationer har med en undersøgelse vist, at unge med handicap ikke alle får den nødvendige hjælp i uddannelsessystemet.

”Der er ingen tvivl om, at gymnasielærere gerne vil hjælpe de unge med handicap. Undersøgelsen viser, at der er behov for øget viden om undervisning af handicappede, men efter min vurdering skal den tage konkret udgangspunkt i de elever, som læreren skal undervise. En elev med ordblindhed, en elev med autisme og en hørehæmmet elev har ikke brug for den samme støtte. Derfor skal der viden til, men der skal i lige så høj grad tid til forberedelse, så lærerne kan tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for de enkelte elevers behov,” slutter GL-formanden.

Undersøgelsen viser blandt andet:

·45 procent af underviserne vurderer, at de i mindre eller ringe grad er rustet til at undervise elever med handicap.

·50 procent af underviserne mangler viden om handicap.

·De fleste angiver, at de mangler viden om psykisk sygdom (angst, skizofreni, OCD, bipolar lidelse etc.) og udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme etc.).

Fakta fra Danske Handicaporganisationer: Unge med handicap og uddannelse

-Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (Institut for Menneskerettigheder på baggrund af tal fra VIVE, 2017: https://handicapbarometer.dk)

-Hos unge uden handicap starter 92 pct. på en ungdomsuddannelse, imens tallet kun er 73 procent for unge med handicap. (Epinion, 2014: Uddannelsesresultater og –mønstre for børn og unge med handicap)

-DH vurderer, at cirka 200.000 unge mellem 16 og 27 år har et handicap (baseret på tal fra VIVE og Danmarks Statistik)

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Finanslov 2020 - et skridt i den rigtige retning3.12.2019 00:04:31 CETPressemeddelelse

​Da FGU-aftalen blev offentliggjort protesterede vi prompte mod den, for den var så absurd. Derfor glæder det mig, at man har lyttet. Der er håb forude, når forligspartierne erkender, at gymnasieuddannelserne lige nu ligger under det absolutte nulpunkt. Vi kan nu se frem til en tid uden det årlige omprioriteringsbidrag, og jeg håber, at partierne ved næste finanslov vil finde flere penge til den bydende nødvendige geninvestering i gymnasieuddannelserne," ​siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Gode intentioner hos Undervisningsministeren, men behov for hårdere styring3.10.2019 16:49:53 CESTPressemeddelelse

Ros til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at ville løse problemerne med bl.a. etnisk opdelte gymnasier fra formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler. Men desværre løser ministerens forslag ikke problemerne. Behov for tydeligere regler, afskaffelse af ventelister og samarbejde mellem regioner ”Skæv elevsammensætning kommer vi kun til livs med benhård styring. Ministeren skal skrue ned for nogle skolers kapacitet, så gymnasier, der lider under markant faldende elevtal, kan få det antal elever, som giver mulighed for at skolen kan fungere fagligt og socialt forsvarligt,” mener GL-formanden. Et andet problem i ministerens forslag er, at det ikke indeholder tydelige regler for, hvordan fordelingsudvalgene og regionerne kan styre og koordinere kapaciteten på gymnasierne og sanktionere, hvis gymnasier overtræder reglerne eller bryder indgåede aftaler. Hvis regionerne skal have et større politisk ansvar for at fordele eleverne og fastsætte kapaciteten, skal d

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum