Gymnasieskolernes Lærerforening

Handikappede skal også hjælpes i uddannelsessystemet

Del

”Der er ingen tvivl om, at flere og flere unge er udfordret, og der er heller ingen tvivl om, at opgaven skal løses. Men det kræver de nødvendige ressourcer og den rette viden”, siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

Danske Handicaporganisationer har med en undersøgelse vist, at unge med handicap ikke alle får den nødvendige hjælp i uddannelsessystemet.

”Der er ingen tvivl om, at gymnasielærere gerne vil hjælpe de unge med handicap. Undersøgelsen viser, at der er behov for øget viden om undervisning af handicappede, men efter min vurdering skal den tage konkret udgangspunkt i de elever, som læreren skal undervise. En elev med ordblindhed, en elev med autisme og en hørehæmmet elev har ikke brug for den samme støtte. Derfor skal der viden til, men der skal i lige så høj grad tid til forberedelse, så lærerne kan tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for de enkelte elevers behov,” slutter GL-formanden.

Undersøgelsen viser blandt andet:

·45 procent af underviserne vurderer, at de i mindre eller ringe grad er rustet til at undervise elever med handicap.

·50 procent af underviserne mangler viden om handicap.

·De fleste angiver, at de mangler viden om psykisk sygdom (angst, skizofreni, OCD, bipolar lidelse etc.) og udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme etc.).

Fakta fra Danske Handicaporganisationer: Unge med handicap og uddannelse

-Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (Institut for Menneskerettigheder på baggrund af tal fra VIVE, 2017: https://handicapbarometer.dk)

-Hos unge uden handicap starter 92 pct. på en ungdomsuddannelse, imens tallet kun er 73 procent for unge med handicap. (Epinion, 2014: Uddannelsesresultater og –mønstre for børn og unge med handicap)

-DH vurderer, at cirka 200.000 unge mellem 16 og 27 år har et handicap (baseret på tal fra VIVE og Danmarks Statistik)

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12:33 CESTPressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20:34 CESTPressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum