Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasielærerne: Bedre elevsammensætning med ny fordelingsmodel

Del

Tomas Kepler, fmd. for GL: ”Opgøret med skæv elevsammensætning og sikring af et gymnasialt udbud i hele landet er en mærkesag. Jeg er tilfreds med, at modellen omfatter både almene og erhvervsgymnasiale tilbud og indhegner selvejet og skolernes interne konkurrence. Det er godt gået af ministeren og forligspartierne”.

Regeringen og et flertal i Folketinget (DF, SF, RV, EL, ALT, KD) har indgået forlig om en ny elevfordelingsmodel for alle gymnasieuddannelser. Modellen får virkning fra skoleåret 2023/24 og skal dels sikre, at sammensætningen af elever på skolerne afspejler befolkningen i lokalområdet, dels sikre et fortsat gymnasialt uddannelsesudbud i provinsen. Målsætningerne indfris ved regional kapacitetsstyring på afdelingsniveau, krav om minimumsoptag og fordeling af elever ud fra forældres indkomstgrundlag. Modellen indvarsler samtidig et opgør med statsligt selveje og fri konkurrence mellem skolerne om eleverne.

I Gymnasieskolernes Lærerforening udtrykker formand Tomas Kepler tilfredshed med modellen og bifalder, at politikkerne endelig handler på problemet med elevfordeling, som GL længe har bragt op og efterlyst en løsning på. Kepler er desuden tilfreds med, at de overordnede linjer i modellen flugter med de politiske anbefalinger, GL er kommet med.

”Opgøret med skæv elevsammensætning og sikring af et gymnasialt udbud i hele landet er mærkesager for GL. Jeg er også meget tilfreds med, at modellen omfatter både almene og erhvervsgymnasiale tilbud, ligesom den tager fat på at indhegne selvejet og skolernes interne konkurrence. Det er godt gået af ministeren og forligspartierne”, understreger GL-formanden.

Selvom der er meget godt i aftalen, mangler der ifølge Kepler et helt kritisk element. Det drejer sig om den ansættelsesmæssige sikkerhed for de lærere, der mister deres job, fordi modellen flytter elever væk fra skolen.

”Det er afgørende vigtigt, at der afsættes midler til kompenserende tiltag for lærere, der risikerer at miste jobbet som følge af den nye model. Det kan eksempelvis være ordninger med virksomhedsoverdragelse eller tilbud om outplacementforløb for afskedigede lærere. Det er almindelig kutyme ved så gennemgribende ændringer, og det er noget, vi har lagt vægt på at få indført med en ny elevfordeling. Derfor vil jeg rejse spørgsmålet med det samme over for forligspartierne og ministeren”, fastslår GL’s formand.

Kepler understreger samtidig, at har en forventning om, at alle parter hurtigt erkender nødvendigheden af at se hinanden i øjnene og lande en aftale om sådanne kompenserende ordninger. Det er, påpeger GL’s formand, kun en rimelig udmøntning af det ansvar for aftalens konsekvenser, som parterne må påtage sig, og det fortjener lærerne.  


Endelig hæfter Tomas Kepler sig ved, at politikerne i overgangsperioden frem til modellens indførelse har aftalt, at en håndfuld skoler med særlig skæv elevsammensætning og vigende optag ikke må optage flere elever det kommende år for at komme et dårligt ry til livs.

GL-formanden forstår det politiske ønske om at give nogle skoler en chance for at rense tavlen for negative fortællinger og starte på en frisk, før de nye regler træder i kraft, men han udtrykker bekymring for, om indgrebet vil få den forventede effekt.

”Jeg frygter, at det vil give de tilbageværende elever og lærere vanskelige vilkår. Derfor havde jeg hellere set, at skolerne fik tilført elever med det samme”, siger Tomas Kepler.

Han ser dog meget positivt på, at de berørte skoler kompenseres økonomisk, og at ingen lærere skal miste deres job.

”Det skaber muligheder for at give lærerne tid til at forberede en genstart på et nyt elevfordelingsgrundlag. Nu handler det om give skolerne tid til at udvikle sig, så flere elever søger dem efter overgangsperiodens udløb”, fastslår Tomas Kepler.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Tomas Kepler
tlf. 31 42 81 20
tk@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Er svaret på færre unge flere skoler?27.10.2021 11:05:36 CEST | Pressemeddelelse

”Det er prisværdigt, at regeringen fremhæver betydningen af uddannelse og vil sikre ungdomsuddannelser over hele landet. Vi er fuldt og helt enige med regeringen i, at det er afgørende, at de unge, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse, hjælpes til uddannelse. Men i en tid med færre og færre unge risikerer vi, at vi får splittet bæredygtige gymnasier og andre ungdomsuddannelser op i ikke levedygtige, små skoler. Faktisk har vi i sektoren i forvejen mange bekymringer om, hvorvidt det er muligt at fastholde det eksisterende finmaskede net af ungdomsuddannelser, i de kommende år,” siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

GL: Over middel til ekspertgruppe om ny karakterskala1.10.2020 06:01:17 CEST | Pressemeddelelse

"Jeg ser positivt på de to modeller til en ny karakterskala, som ekspertgruppen læner sig op ad. Jeg foretrækker, at der kun er spring på 1 mellem karaktererne, og det falder ud til fordel for modellen 0-6. Men begge modeller skaber inden for 7 trin plads til en ekstra midterkarakter og afskaffer den nuværende skalas pædagogiske dumheder: De store og uensartede spring mellem karaktererne og den ubrugelige minus-03-karakter", siger GL's formand Tomas Kepler.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum