Gymnasieskolernes Lærerforening

GL-formand: ”Pas på overreaktioner i kampen mod snyd”

Del

Snyd skal bekæmpes, men i jagten på snyd skal gode eksamensformer ikke ødelægges.

Undervisningsminister Merete Riisager konkluderer, at snyd ved skriftlige prøver er udbredt i gymnasiet. Det sker på baggrund af en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Undervisningsministeriet ved at spørge til censorers, prøvevagters og eksamensvagters vurderinger af elevers eksamenssnyd. Samlet vurderer de tre grupper, at mellem 2,9 og 5,4 procent af eleverne snyder, og at ca. halvdelen snyder ubevidst. Tallet er væsentligt højere end niveauet på under 1 promille, som Undervisningsministeriet selv er kommet frem til i tidligere undersøgelser.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, finder, at resultatet er overraskende højt.

”Epinions undersøgelse hviler på et spinkelt grundlag, og resultatet ligger betydeligt over tidligere undersøgelsesresultater. Det overrasker mig. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi kigger nærmere på undersøgelsen. Snyd skal bekæmpes, og eleverne skal vide, at det får alvorlige konsekvenser, hvis de bliver taget i at snyde”, siger GL’s formand.

Hun er bekymret for udsigten til, at undervisningsministeren i jagten på snyd risikerer at ødelægge gode eksamensformer, som fungerer upåklageligt for den altdominerende og store gruppe af elever, der ikke snyder.

”Vi skal sikre, at de tiltag, der sættes i værk for at bekæmpe snyd, ikke gør mere skade end gavn. Vi har allerede i dag flere muligheder for at modvirke snyd, fx plagiatkontrol af opgaver, der afleveres elektronisk ved skriftlig eksamen og ved større skriftlige projektopgaver, understreger Annette Nordstrøm Hansen.

GL-formanden peger desuden på, at det er teknisk muligt at anvende et program, der med hyppige intervaller kan tage skærmbilleder af de studerendes computere under eksamen. Ved mistanke om snyd kan man hente dokumentation for, om eleven har snydt ved at foretage tovejskommunikation.

”Det er et tiltag, som fx Syddansk Universitet benytter sig af, og det kan tages i brug, uden at man skal rode i elevens private områder på computeren. Enhver krænkelse af elevens privatsfære skal vi holde os langt væk fra”, understreger Annette Nordstrøm Hansen og slår samtidig til lyd for, at jagten på tekniske løsninger ikke må stå i vejen for, at prøveformerne til stadighed udvikles og fornys, så de giver et retvisende billede af de kompetencer, eleverne opnår i gymnasieuddannelserne.

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org

Gymnasielærernes faglige organisation

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12Pressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20Pressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd1.9.2018 09:30Pressemeddelelse

VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere. Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret. ”Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt,” siger GL-formanden og fortsætter: ”Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.” Formanden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum