Lederne

Fortsæt ad reformsporet

Del

Opsvinget i dansk økonomi er skabt af reformer på arbejdsmarkedet. Derfor er det bekymrende, at vismændene i dagens rapport ikke præsenterer ét eneste forslag, der kan øge arbejdsudbuddet

Beskæftigelsen er rekordhøj i Danmark, og den står til at vokse yderligere de kommende år. Men det sker kun, hvis vi står vagt om de reformer, der er blevet vedtaget de seneste 15 år.

- Opsvinget er i høj grad skabt af reformer, der har hjulpet flere danskere til at blive på arbejdsmarkedet. Derfor er det bekymrende, at vismændene ikke præsenterer ét eneste forslag, der øger arbejdsudbuddet. Der bliver i den grad brug for flere hænder, også selvom vismændene forudser et fald i væksten fra 2,0 procent i år til 1,3 procent næste år, siger cheføkonom hos Lederne, Niklas Praefke.

Han tilføjer, at der ellers er gode muligheder for både at få flere nyuddannede hurtigere i arbejde og øge ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ifølge vismændene kan vi langt hen ad vejen takke politikerne bag de seneste årtiers reformer for, at dansk økonomi i dag er så god, at vismændene betegner den som overholdbar. Overholdbarheden betyder ifølge vismændene, at det er muligt permanent at sænke skatterne med godt 40 mia. kr. eller hæve de offentlige udgifter tilsvarende.

- Hvis vi skal bevare sunde offentlige finanser, bør vi ikke afvige fra reformsporet men holde fast i den vedtagne plan om gradvist at hæve pensionsalderen de kommende år. Det skal ske i takt med, at danskerne bliver ældre og holder sig friske længere. Selvom den politiske debat lige nu handler om tidligere pension, skal vi være meget varsomme med at gå ned ad den vej. For lige så snart man sænker tilbagetrækningsalderen, piller man også ved holdbarheden i dansk økonomi, siger Niklas Praefke.

Hvis vi i stedet holder fast i den gradvise forhøjelse af pensionsalderen, bør vi samtidig lave en plan for, hvordan vi bruger det forventede overskud på de offentlige finanser bedst muligt, mener Lederne.

- Vi bør investere mere i uddannelse, bæredygtig udvikling og ny teknologi til at løse klimaudfordringerne. Og så bør vi øge gevinsten for de, der yder en indsats på arbejdsmarkedet, og hjælpe folk, der har brug for at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Det vil komme os alle til gavn. Hvis vi som samfund investerer mere i uddannelse, vil det ruste danske virksomheder til den tiltagende globale konkurrence, siger cheføkonomen.

Han henviser til, at produktiviteten ikke er øget væsentligt de senere år

- En bedre uddannet arbejdsstyrke vil kunne sparke gang i produktiviteten, så dansk vækst ikke kun drives af flere hænder, men også smartere hoveder. En anden fordel er, at risikoen for nedslidning er mindre for mennesker med længere uddannelser, lyder det fra Niklas Praefke.

Kontakter

Niklas Praefke
Cheføkonom
mobil 24282452
nip@lederne.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Starthjælp til grøn omstilling er for lidt2.10.2019 11:00:00 CESTPressemeddelelse

Der er brug for langt flere midler til udvikling og forskning i grøn omstilling end den milliard, regeringen vil sætte af i sit finanslovsforslag. Med en målrettet indsats kan klimaløsninger blive en dansk eksportsucces. Lederne bakker op om regeringens ambition om grøn omstilling. Det er dog vigtigt, at der de kommende år afsættes langt flere midler til grøn forskning og udvikling. Den milliard kroner, regeringen vil bruge i 2020, tages for en stor del fra andre forskningsområder, og dermed får den samlede forskning ikke det nødvendige løft. - Hvis vi skal løse klimaudfordringerne og samtidig holde gang i væksten, er det helt centralt, at vi som samfund investerer massivt i klimaforskning, siger direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen Han understreger, at øget fokus på klimaproblemerne på ingen måde behøver at hæmme den økonomiske vækst. Der findes en række gode eksempler på, at avanceret klimateknologi, som danske virksomheder har udviklet, er blevet eksportsucceser. - Klima og bæ

Glædeligt at løngab mellem kønnene skrumper14.9.2019 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Der bliver mindre og mindre forskel på mænds og kvinders løn, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Lederne foreslår at dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene for at skubbe ydere til udviklingen. De nyeste tal viser, at kvinder i 2018 tjener 12,8 procent mindre end mænd. Ti år tidligere, i 2008, var forskellen på 15,6 procent. - Det er en glædelig udvikling, og vi ser frem til, at forskellen i lønniveau mellem mænd og kvinder helt forsvinder. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at løngabet mellem mor og far er mindre i familier, hvor fædre tager mere barsel, så moren kommer hurtigere tilbage i job. Derfor regner vi med, at kommende EU-regler om en mere ligelig fordeling af barselsreglerne vil skubbe til den positive lønudvikling, siger Nanna Simone Jensen, ligestillingspolitisk konsulent hos Lederne. De kommende EU-regler indebærer, at begge forældre har ret til mindst 8 ugers barselsdagpenge. Lederne ser dog gerne, at vi i Danmark er mere ambitiøse og deler de 32 ugers bars

Vindervirksomheder skal være bæredygtige og digitale9.9.2019 15:00:00 CESTPressemeddelelse

Vi er midt i en transformation, hvor den digitale verden udfordrer vores traditionelle opfattelse af, hvad en arbejdsplads er, og det stiller nye krav til virksomheder, ledere og medarbejdere. Med konferencen ’Fremtidens Arbejdsplads’ sætter Lederne Østjylland fokus på netop dette og kigger nærmere på, hvordan man som leder kan være med til at skabe de bedste rammer for sig selv og sine medarbejdere, så arbejdspladsen kan imødegå omstillingen med en kombination af god menneskelig balance og konkurrencekraft. Bæredygtighed og digitalisering er de nye business-buzzwords Hvis deltagerne vil vide lidt om, hvilke tendenser de skal holde øje med, så holder Carsten Beck, som er fremtidsforsker på Instituttet for Fremtidsforskning, oplæg om kommende megatrends i samfundet, og han kommer blandt andet ind på, hvordan fremtidens vindere bliver de virksomheder, som kombinerer de kortsigtede og langsigtede mål i deres planlægning. Mød også Varan Pathmanathan, som er såkaldt millennial, iværksætter

Vindervirksomheder skal være bæredygtige og digitale9.9.2019 14:00:31 CESTPressemeddelelse

Vi er midt i en transformation, hvor den digitale verden udfordrer vores traditionelle opfattelse af, hvad en arbejdsplads er, og det stiller nye krav til virksomheder, ledere og medarbejdere. Med konferencen ’Fremtidens Arbejdsplads’ sætter Lederne Østjylland fokus på netop dette og kigger nærmere på, hvordan man som leder kan være med til at skabe de bedste rammer for sig selv og sine medarbejdere, så arbejdspladsen kan imødegå omstillingen med en kombination af god menneskelig balance og konkurrencekraft. Bæredygtighed og digitalisering er de nye business-buzzwords Hvis deltagerne vil vide lidt om, hvilke tendenser de skal holde øje med, så holder Carsten Beck, som er fremtidsforsker på Instituttet for Fremtidsforskning, oplæg om kommende megatrends i samfundet, og han kommer blandt andet ind på, hvordan fremtidens vindere bliver de virksomheder, som kombinerer de kortsigtede og langsigtede mål i deres planlægning. Mød også Varan Pathmanathan, som er såkaldt millennial, iværksætter

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum