Lolland Kommune

Forslag om ændret adgang til ældreboliger sendes i høring

Del

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts at sende forslag om justering af kommunens kvalitetsstandarder for ældre-, pleje- og midlertidige boliger i høring i otte uger. For kvalitetsstandarderne for pleje- og midlertidige boliger er der alene tale mindre præciseringer og ændringer af layout, mens der for kvalitetsstandarden for ældreboliger foreslås en ændring af kravene for adgangen til boligerne.

Kvalitetsstandarderne skaber sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer. Baggrunden for forslaget om at stramme adgangen til ældreboligerne er ønsket om at bremse kommunens udgifter til den mellemkommunale udligning. Den mellemkommunale udligning dækker over, at loven på området siger, at det er visitations-kommunen, dvs. Lolland Kommune, der skal dække udgifterne til pleje til borgerne, der er visiteret til en ældrebolig, også efter at borgeren er flyttet til en anden kommune.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Tom Larsen fortæller, at udgifterne til tomgangshusleje og mellemkommunal udligning i 2018 var 10,8 millioner kr. og i 2019 11,8 millioner kr., og derfor reagerer udvalget.

”Der er tale om en justering af kriterierne, der i praksis næsten ikke vil være mærkbar for svage borgere, der bliver boende i Lolland Kommune. Hvis ikke man visiteres til en ældrebolig, kan man få adgang til ledige ældreboliger på almene vilkår. Forskellen vil være, at Lolland Kommune ikke skal betale for udgifter til pleje for borgere, der flytter til andre kommuner”, siger Tom Larsen, og fortsætter:

”Selvom vi hellere havde været ændringen foruden, så er det i udgangspunktet ikke en svær prioritering at foretage. Jeg vil hellere bruge pengene på borgerne her i kommunen. Vi går nu i dialog med både Ældre- og Handicapråd og får deres perspektiver på sagen, inden vi træffer den endelige beslutning”, forklarer Tom Larsen.

De præcise forslag til stramninger fremgår af referatet fra udvalgsmødet, som der henvises til herunder, men generelt gælder, at det foreslås, at der skal være et dagligt behov for personlig pleje som en grundlæggende præmis for en mulig bevilling.

For de borgere med behov for ældrebolig, som bliver boende i kommunen, vil stramningen for de allerfleste ikke have praktisk betydning.

Hvis ikke man opfylder kriterierne for en ældrebolig, vil visitationen ligesom i dag have mulighed for at tilbyde ledige boliger til borgere på almene vilkår. Det vil ske

  • ud fra en rehabiliterende tankegang, så borgeren forbliver selvhjulpen længest muligt,
  • så borgerne får en tidssvarende og bedre bolig end den bolig, som de typisk kommer fra samt
  • så kommunen undgår tomgangshusleje.

En justering af kvalitetsstandarderne vil ikke have nogen betydning for de borgere, som allerede er bevilget ældre-, pleje- eller midlertidig bolig.

Politisk behandling

Referatet af Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar kan ses på lolland.dk (punkt 2). De justerede forslag til kvalitetsstandarder vil efter endt høring igen skulle behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget inden endelig vedtagelse i byrådet.

Nøgleord

Kontakter

Tom LarsenFormand for Ældre- og Sundhedsudvalget

27 15 29 00

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Center for Handicap med i projekt om flere aktive arbejdspladser28.1.2020 07:00:44 CETPressemeddelelse

Center for Handicaps botilbud Stormarken 1-5 er sammen med fem andre virksomheder i Danmark udvalgt til at deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds pilotprojekt ”Flere Aktive Arbejdspladser”, der er støttet af TrygFonden. Formålet med projektet er at knække koden til, hvordan arbejdspladser kan indføre og fastholde kollegamotion i arbejdstiden. Center for Handicap tager hul på projektet med et kick-off-arrangement i Stormarken i Nakskov for personale og ledere torsdag den 6. februar kl. 14-15. Pressen er velkommen.

Massiv opbakning til foreningskonference16.1.2020 08:42:45 CETPressemeddelelse

I forbindelse med revisionen af Masterplanen for Kultur og Fritidsfaciliteterne i efteråret 2019 foreslog Sportsråd Lolland, at der blev fulgt op med en konference, hvor foreningerne kunne drøfte udfordringer og muligheder på forenings- og facilitetsområdet i Lolland Kommune. Denne opfordring har Fritids- og Kulturudvalget taget til sig og inviteret til foreningskonference lørdag den 18. januar kl. 10-15 i Højrebyhallen. 110 foreningsfolk har tilmeldt sig konferencen, hvor de bl.a. skal drøfte fremtidens faciliteter og samarbejde på tværs.

Mød Ældre & Sundhed på Skills14.1.2020 09:07:39 CETPressemeddelelse

Lolland Kommunes sektor for Ældre & Sundhed er med, når unge fra landets erhvervsskoler dyster i DM i Skills i Bella Center 16.-18. januar. En flok medarbejdere og to af kommunens social- og sundhedsassistentelever står i Hal E stand E-024, hvor de vil fortælle om de mange gode muligheder for at uddanne sig og arbejde inden for SOSU-området i Lolland Kommune. Fredag den 17. januar får de selskab af borgmester Holger Schou Rasmussen og sektorchef Søren Wollesen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum