Beskæftigelsesministeriet

Flere kvinder med ikke-vestlige baggrund arbejder ved siden af kontanthjælpen

Del

Over 1300 ikke-vestlige indvandrerkvinder arbejdede ved siden af kontanthjælpen i april i år. To år før var det 740.

Tusinder har forladt kontanthjælpssystemet de sidste to år, og nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at de tilbageværende i højere grad arbejder ved siden af deres ydelse.  

Andelen af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob) er nemlig steget fra 4,7 pct. i april 2016 til 7,3 pct. i april 2018. 

Stigningen gælder især ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere mv., hvor næsten dobbelt så mange - nærmere præcist 91 procent flere - nu arbejder i småjob ved siden af ydelsen end i april 2016. Ser man nærmere på gruppen, kan man se, at især kvinderne har fået en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Her er andelen i småjob steget med 104 procent, svarende til, at ca. 1.310 ikke-vestlige kvinder nu arbejder i småjob ud af samtlige godt 136.900 personer i kontanthjælpssystemet. I april 2016 var det kun tilfældet for 740 ud af knap 162.600 personer. Der er tale om berørte personer.

De arbejdende kontanthjælpsmodtagere mv. udgør samlet 7,3 procent af hele gruppen. Tilsvarende udgør de ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere mv. med småjob ca. 8 procent af de i alt 44.200 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som er på kontanthjælp. 

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft i april 2016 som led i jobreform I. Analysen kan dog ikke bruges til at konkludere, at udviklingen skyldes de ændrede regler, da der ikke er tale om en effektanalyse. Det fremgår heller ikke, hvor mange der er omfattet eller undtaget fra timereglen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Det er rigtig glædeligt at få bekræftet, at flere nu arbejder ved siden af kontanthjælpen. Især hæfter jeg mig ved, at særligt kvinderne med ikke-vestlig baggrund, som vi jo ved har en udfordring med at komme ind på arbejdsmarkedet, i højere grad er kommet i småjob. 

- Vi har set eksempler på, at småjob kan være et skridt på vejen mod at forsørge sig selv. De, der har stået udenfor arbejdsmarkedet i mange år, får måske ikke et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden, men småjob kan være et trin på vejen. Det at få anerkendelsen i form af en lønseddel og at være en del af et fællesskab, kan have en kæmpe betydning for den enkelte.

- Jeg tror, at udviklingen bl.a. skyldes 225-timersreglen, men fremgangen er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af gode konjunkturer. Så er det rigtigt, at opgaven med at få ikke-vestlige indvandrere i job langt fra er løst, og jeg så da også gerne, at endnu flere arbejder ved siden af deres ydelse og endnu bedre – kommer helt ud af kontanthjælpen. Derfor har vi også fornylig indgået en stor aftale om sanktioner, der gør det lettere for kommunerne at sikre, at kontanthjælpsmodtagere også står til rådighed for job. Og samtidig kan vi heldigvis også se, at andelen nytilkomne flygtninge, som er i arbejde efter tre år i Danmark, er steget.

Læs mere i den vedhæftede analyse.

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201822.1.2019 08:59Pressemeddelelse

I november 2018 var der 2.767.800 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.200 flere job i november måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - I november kom der 3.200 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, er der i alt kommet 159.900 flere private job. Det er meget positivt. - Det danske arbejdsmarked vokser og vokser. Tager man højde for sæsonudsving, er antallet af lønmodtagere i den private sektor i gennemsnit steget med knap 3.900 personer, hver måned siden regeringen trådte til i sommeren 2015. Det er en glæde som minister at se, hvor stærkt den danske økonomi står. - Vi er nu klar til at sætte gang i et forsøg med at lade a-kasser få et større ansvar for at få ledige i job. A-kasserne får en historisk mulighed for at vise, hvad de kan, og jeg håber, at de griber chancen, så vi kan endnu flere ledige hurtigt tilbage i job. - Regeringen er også kommet med et ungeudspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Vi vil

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum