Beskæftigelsesministeriet

Flere kvinder med ikke-vestlige baggrund arbejder ved siden af kontanthjælpen

Del

Over 1300 ikke-vestlige indvandrerkvinder arbejdede ved siden af kontanthjælpen i april i år. To år før var det 740.

Tusinder har forladt kontanthjælpssystemet de sidste to år, og nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at de tilbageværende i højere grad arbejder ved siden af deres ydelse.  

Andelen af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob) er nemlig steget fra 4,7 pct. i april 2016 til 7,3 pct. i april 2018. 

Stigningen gælder især ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere mv., hvor næsten dobbelt så mange - nærmere præcist 91 procent flere - nu arbejder i småjob ved siden af ydelsen end i april 2016. Ser man nærmere på gruppen, kan man se, at især kvinderne har fået en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Her er andelen i småjob steget med 104 procent, svarende til, at ca. 1.310 ikke-vestlige kvinder nu arbejder i småjob ud af samtlige godt 136.900 personer i kontanthjælpssystemet. I april 2016 var det kun tilfældet for 740 ud af knap 162.600 personer. Der er tale om berørte personer.

De arbejdende kontanthjælpsmodtagere mv. udgør samlet 7,3 procent af hele gruppen. Tilsvarende udgør de ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere mv. med småjob ca. 8 procent af de i alt 44.200 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som er på kontanthjælp. 

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft i april 2016 som led i jobreform I. Analysen kan dog ikke bruges til at konkludere, at udviklingen skyldes de ændrede regler, da der ikke er tale om en effektanalyse. Det fremgår heller ikke, hvor mange der er omfattet eller undtaget fra timereglen. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Det er rigtig glædeligt at få bekræftet, at flere nu arbejder ved siden af kontanthjælpen. Især hæfter jeg mig ved, at særligt kvinderne med ikke-vestlig baggrund, som vi jo ved har en udfordring med at komme ind på arbejdsmarkedet, i højere grad er kommet i småjob. 

- Vi har set eksempler på, at småjob kan være et skridt på vejen mod at forsørge sig selv. De, der har stået udenfor arbejdsmarkedet i mange år, får måske ikke et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden, men småjob kan være et trin på vejen. Det at få anerkendelsen i form af en lønseddel og at være en del af et fællesskab, kan have en kæmpe betydning for den enkelte.

- Jeg tror, at udviklingen bl.a. skyldes 225-timersreglen, men fremgangen er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af gode konjunkturer. Så er det rigtigt, at opgaven med at få ikke-vestlige indvandrere i job langt fra er løst, og jeg så da også gerne, at endnu flere arbejder ved siden af deres ydelse og endnu bedre – kommer helt ud af kontanthjælpen. Derfor har vi også fornylig indgået en stor aftale om sanktioner, der gør det lettere for kommunerne at sikre, at kontanthjælpsmodtagere også står til rådighed for job. Og samtidig kan vi heldigvis også se, at andelen nytilkomne flygtninge, som er i arbejde efter tre år i Danmark, er steget.

Læs mere i den vedhæftede analyse.

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 201921.3.2019 09:18:12 CETPressemeddelelse

I januar 2019 var der 2.776.000 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 7.200 flere job i januar måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Beskæftigelsestallet for januar måned viser, at den gode udvikling fortsætter i det nye år. I januar 2019 kom der 7.200 flere private job. Siden sommeren for tre år siden er der i alt kommet 168.300 flere private job. Det er rekordmange job og svarer til godt 128 flere private job om dagen i perioden. - Samtidig ser vi også, at rigtig mange forlader kontanthjælpssystemet. De seneste to år er antallet af borgere på kontanthjælp faldet i alle kommuner med undtagelse af Ærø. Faldet i de enkelte kommuner er typisk på over 15 procent. Samtidig kan vi se, at færre børn oplever, at deres forældre er på kontanthjælp. Det er godt, for har børn forældre på kontanthjælp, så stiger risikoen for, at de også selv kommer på kontanthjælp, når de bliver voksne. Så det er altså også et spørgsmål om at bryde den sociale arv. - Når

Beskæftigelsesminister Troels Lund beklager aftale om forordning 88319.3.2019 16:46:21 CETPressemeddelelse

EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet er tirsdag blevet enige om en aftale om forordning 883, der blandt andet betyder, at man efter én måneds uafbrudt arbejde og medlemskab af en a-kasse kan sammenlægge perioder fra et andet EU-land for at optjene ret til dagpenge. Borgere fra andre EU-lande vil således kunne få hurtigere få adgang til danske dagpenge, end de kan i dag. Den nye aftale lægger desuden op til, at man fremover kan tage sine dagpenge med til andre EU-lande i seks måneder som jobsøgende, i stedet for kun tre måneder som i dag. Endelig skal ledige, der har arbejdet i et andet EU-land, end hvor de bor, kunne modtage dagpenge fra beskæftigelseslandet efter seks måneders arbejde. Aftalen er endnu kun foreløbig, og den skal formelt godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU. Jeg er langt fra tilfreds med det, der er opnået foreløbig enighed om. Derfor har Danma

Ny definition af mangel på arbejdskraft skal hjælpe virksomheder19.3.2019 10:22:41 CETPressemeddelelse

For at give virksomhederne bedre hjælp til at finde kvalificerede hænder moderniserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen definitionen af, hvornår man kan sige, at der er mangel på arbejdskraft. Det har bl.a. betydning for lediges muligheder for at blive opkvalificeret og virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft udenfor EU. Konkret bliver definition af mangel på arbejdskraft moderniseret, så man tager udgangspunkt i faktiske stillingsopslag. Er der forgæves forsøgt at finde medarbejdere i mere end hver femte opslag inden for den samme stillingsbetegnelse, så er der tale om mangel på arbejdskraft. Opgørelsen fungerer bl.a. som input til positivlisten over job, som giver tredjelandsborgere lov til at bo og arbejde i Danmark. Og er der mangel giver det ledige ret til seks ugers jobrettet opkvalificering indenfor mangelområder. Derudover stiger tilskuddet til virksomheder, der tager voksenlærlinge indenfor de pågældende stillingsbetegnelser. Beskæftigelsesminister Troels

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum