Beskæftigelsesministeriet

Nyt indsatsteam intensiverer kampen mod social dumping

Del

Regeringen har sat ekstra skub i bekæmpelsen af social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet samarbejder i et nyt tværgående indsatsteam, som specialiserer sig i de grove og komplicerede sager.

Myndighederne har behov for at tage nye værktøjer i brug i forhold til sager om social dumping, som bliver stadig mere komplicerede. Derfor har myndighederne styrket den fælles myndighedsindsats med et nyt tværgående indsatsteam, som det blev aftalt i sidste års arbejdsmiljøaftale.

Indsatsteamet skal have fokus på de grove og komplicerede sager. Det kan eksempelvis være udenlandske virksomheder, der gentagne gange begår grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen med risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, snyder ift. moms- og skattelovgivningen og bruger illegal arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er aldeles uacceptabelt og skader fællesskabet, at enkelte virksomheder bevidst forsøger at omgå reglerne. Ordnede forhold og en fair konkurrence gavner os alle. Derfor er det godt, at vi har oprettet det tværgående indsatsteam, så myndighederne arbejder endnu tættere sammen og kan hjælpe hinanden med at optrevle svære sager og få fat i bagmændene.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

- Kontrolindsatsen virker, og derfor er jeg også glad for, at vi styrker indsatsen mod social dumping yderligere med det nye specialiserede team. Medarbejdere fra Skattestyrelsen er sammen med politiet og Arbejdstilsynet med til at sikre, at flere udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder danske regler på skatte- og afgiftsområdet og betaler korrekt skat og moms til statskassen. 

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

- Både som justitsminister og tidligere beskæftigelsesminister er jeg rigtig glad for, at vi har styrket den fælles myndighedsindsats mod social dumping. Det er ikke alene afgørende for at sikre bedre arbejdsvilkår for den enkelte. Det er også vigtigt for at komme kriminalitet i udvalgte brancher til livs. Det undergraver vores samfund, når kyniske kriminelle snyder statskassen for store beløb, mens andre mennesker går på arbejde, tjener en ærlig løn og betaler deres skat. Det skal vi sætte hårdt og konsekvent ind over for.

Indsatsteamet skal styrke myndighedernes samarbejde, så der i endnu højere grad er målrettet tilsyn og kontrol de steder, hvor virksomheder ikke følger reglerne. Det sker blandt andet ved større brug af data fra de tre instanser. Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet skal løbende koordinere og følge op på fælles aktioner og anvende ny viden om udviklingen i arbejdslivskriminalitet, social dumping og brug af illegal arbejdskraft.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, ligesom de kontrollerer, om de udenlandske medarbejdere har de fornødne arbejds- eller opholdstilladelser. Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked er øget betydeligt over årene.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet
Pressevagt: 51232830

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 202422.4.2024 08:10:49 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2024 var der 3.014.700 lønmodtagere i job. Det er 5.300 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,2 procent. Siden februar 2023 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.800 flere lønmodtagere fra januar 2024 til februar 2024. I samme periode er der kommet 1.600 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Beskæftigelsen ramte med hele 3.014.700 i februar endnu en rekord. Det er utrolig positivt, at vores virksomheder og den offentlige sektor fortsat har brug for flere medarbejdere, og at flere hermed bidrager til fællesskabet og forsørger sig selv. - Vi har fortsat en stærk økonomi med et robust arbejdsmarked, som vi kan være stolte af. Dertil kommer at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet og nu er på et rekordlavt niveau.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til STAR's ledighedstal for marts 202419.4.2024 09:00:10 CEST | Pressemeddelelse

Det er anden gang, Beskæftigelsesministeriet offentliggør egne ledighedstal. Ledighedstallene viser, at der i marts 2024 var 86.500 fuldtidsledige. Det betyder, at udviklingen i ledigheden er uændret. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - STAR’s ledighedstal viser igen i marts, at ledigheden er uændret. Antallet af ledige har de sidste par år ligget på et lavt niveau, hvilket kommer os alle til gavn. Vi har en stærk økonomi, så vi har fortsat udsigt til et robust arbejdsmarked. - Vi har stadig brug for arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor. Derfor giver vi ufaglærte mulighed for at tage en faglært uddannelse på 110 procent dagpenge. Desuden har vi et lønløft parat til offentligt ansatte grupper i vores velfærdssektor, og så er det vores mål, at nogle af de 43.000 unge, der i dag er uden job eller uddannelse, kommer med i arbejdsfællesskabet. Fremover offentliggør Beskæftigelsesministeriet sine egne ledighedstal samt egen indikator for ledigheden. Ledi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye