OKNygaard A/S

Flere jyske erhvervsarealer bliver ’vildt’ grønne

Del

Hos Ørsted A/S i Fredericia omdannes en konventionel græsplæne til en 4.800 m2 stor biodiversitetspark. Flere lokale virksomheder følger trop. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard udvikler løbende deres gartnertekniske faglighed for at kunne følge med den øgede efterspørgsel på vilde, biodiverse arealer.

Natursten og fældede træstammer bliver hjemsted for smådyr og svampe.
Natursten og fældede træstammer bliver hjemsted for smådyr og svampe.

Der bliver gravet, pløjet, lavet jordvolde og lavninger til regnvand. Over jorden udlægges små og store natursten samt dødt ved i form af fældede træstammer, der kan fungere som hjemsted for smådyr og svampe.  Når foråret kommer, vil jorden blive dækket af naturgræs, urter og blomster.

Med den seneste etape af et større projekt har Ørsted A/S nu over 7.300 m2 vild natur ved deres hovedkontor i Fredericia. For et par år siden blev 2.500 m2 omlagt, mens det denne gang var hele 4.800 m2. Målet er at skabe flest mulige forskelligartede vækstvilkår, som kan give plads til et mere varieret dyre- og planteliv.  

”Biodiversitet er et vigtigt indsatsområde for Ørsted, når vi hjælper lande og virksomheder rundt om i verden med at begrænse klimaforandringerne ved at opføre grønne energiløsninger, og det er et naturligt fokus for os, når vi indretter vores kontorer og de grønne arealer omkring dem. Vi er rigtigt glade for at være nået i mål med endnu en fase af den omlægning, der skal give biodiversiteten bedre vilkår ved vores kontor i Skærbæk”, siger Ida Krabek, bæredygtighedschef i Ørsted.


Biodiversitet med mange forskellige udtryk

Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har sammen med Ørsted udvalgt de arealer, der gav mening at omdanne. Arealer, der i forvejen havde en stor biodiversitet, får nu lov til at stå urørt hen og udvikle sig, som de vil. På andre arealer blev der gravet græstørv af og startet helt forfra. Det fortæller Carsten Hindbo, der er driftsleder hos OKNygaard i Vejle og ansvarlig for anlægsprojektet hos Ørsted.

’’Rundt om træstammerne sår vi pryd- og naturgræs, mens resten bliver sprøjtesået med frøblandingen Dansk Vildeng. I OKNygaard Vejle har vi vores eget sprøjtesåningsanlæg, som er en vandtank på 3 m3, hvor vand og frø røres sammen og sprøjtes ud med en brandslange. Det gør det nemt at dosere den rette mængde frø. Vi tilføjer ingen gødning, for jorden skal være næringsfattig for at mindske fremkomsten af brændenælder og tidsler’’, fortæller Carsten Hindbo, OKNygaard. Han fortsætter:

’’Vi har også plantet 80 buske, som alle er hjemmehørende arter – fx rød kornel, kvalkved og hassel. Naturen får lov til at råde, så udtrykker bliver meget mere vildt end deres tidligere meget kultiverede og klippede arealer. Det er fedt at se Ørsted gå forrest og vise, at en typisk velfriseret græsplæne langt fra er den eneste vej at gå - også selvom man er en stor, international virksomhed’’.


Biodiversitet hitter

Hos den jyske virksomhed Solar A/S er der også kommet fokus på større biologisk mangfoldighed. Blandt andet omdannes 4.000 m2 arealer omkring virksomhedens receptions- og parkeringsareal til biodiversitetsvenlige grønne åndehuller i samarbejde med OKNygaard. Til foråret plantes området til med stauder og frøblanding.

’’Som en del af vores målsætning om at reducere CO2-udledningen arbejder Solar med flere tiltag. Større biodiversitet er et oplagt fokuspunkt for os, fordi vores hovedkontor i Vejen har meget store grønne arealer, som vi nemt kan omdanne til biodiverse områder. I løbet af 2022 fortsætter vi udviklingen af vores grønne arealer ved bl.a. at etablere et læringsareal for borgere, institutioner og medarbejdere, et stisystem til ”walk and talk”-møder og et urtebed foran kantinen’’, udtaler Mette Bredkjær, Director Sustainability hos Solar A/S. Hun tilføjer, at virksomheden også laver guidelines til deres øvrige selskaber i udlandet, så også de kan bidrage til større biodiversitet.

’’Som anlægsgartnere har vi en bred gartnerteknisk faglighed, så vi kan levere den rette drift og vedligeholdelse, så arealerne får både det udseende og den funktion, som kunden beder om’’, fortæller Carsten Hindbo, driftsleder hos OKNygaard.  Selvom græsset hos Solar nu kun slås to gange om året, så er driften ikke afskaffet. Opgaven er bare en anden end før.

’’Vi er gået fra regelmæssigt græsklip til, at vi nu klipper al vegetation to gange årligt. Vi gør det i flere runder fordelt over året, så beplantningen klippes alt efter blomstring. Der giver både en stor variation i det æstetiske udtryk, men det sikrer også, at vi tager hensyn til de dyr og insekter, der lever i vegetationen’’, fortæller Carsten Hindbo fra OKNygaard i Vejle og uddyber:

 ’’Når man har med vilde arealer at gøre, kræver det nogle andre kvalitetsbeskrivelser og flere løbende justeringer, så resultatet bliver som ønsket. For eksempel skal vi være opmærksomme på selvsåede buske og træer. De fleste steder får de lov til at blive stående, men nogle steder bør de fjernes af hensyn til den ønskede blomster- og urtevegetation’’.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Natursten og fældede træstammer bliver hjemsted for smådyr og svampe.
Natursten og fældede træstammer bliver hjemsted for smådyr og svampe.
Download
Sprøjtesåning med frøblanding
Sprøjtesåning med frøblanding
Download
Før-billede hos Ørsted A/S
Før-billede hos Ørsted A/S
Download
1. etape af projektet hos Ørsted A/S. Tilsåning efterår 2018 - billede fra sommer 2020
1. etape af projektet hos Ørsted A/S. Tilsåning efterår 2018 - billede fra sommer 2020
Download
Download

Information om OKNygaard A/S

OKNygaard A/S
OKNygaard A/S
Rosbjergvej 5G, Årslev
8220 Brabrand

+45 7021 5400https://oknygaard.dk/

OKNygaard – hele Danmarks anlægsgartner og klimaentreprenør

Vores ambition er klar – vi vil være dem, der skaber, anlægger og vedligeholder Danmarks grønne udearealer og byrum – og vi vil være anerkendt som Danmarks førende anlægsgartner og klimaentreprenør både lokalt og landsdækkende.

Vi har hovedkontor i Aarhus og 10 afdelinger fordelt over hele Danmark. Det giver os mulighed for at arbejde for både store landsdækkende og mindre lokale kunder – vi er nemlig altid lige i nærheden. I højsæsonen er flere end 600 anlægsgartnere og klimaspecialister klar til at løse kundernes opgaver, uanset hvor i landet der er brug for os. 

OKNygaard er kendt for god service, faglig stolthed og komplette løsninger. Det er ikke bare noget, vi siger, det er dét, vi gør. Vi sætter en ære i en velstyret proces med god dialog og grundig kvalitetssikring – det gælder, når vi udfører drift og vedligeholdelse, når vi løser anlægsopgaver, når vi leverer klimasikring eller skaber nye biodiverse grønne byrum.

Som en del af Europas største anlægsgartnergruppe, idverde, kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland, Tyskland og Schweiz, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af landegrænser.

Følg pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra OKNygaard A/S

Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforening gøres rentabelt med nyt samarbejde13.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup skal ejendommens udearealer genskabes efter en større altanudskiftning. Men i stedet for genetablering af de store græsarealer kanaliseres udgiften over i et klimatilpasningsprojekt, hvor Tårnby Forsyning tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget for, at beboerne selv håndterer deres tag- og overfladevand via lokal nedsivning. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard har vundet opgaven ved hjælp af samskabelse og en mere naturbaseret løsning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum