Danmarks Statistik

Fejl i data om domme for 2017

Del

Danmarks Statistik har konstateret fejl i det leverede datagrundlag fra Rigspolitiet for statistikken om domme i 2017, og vi har derfor valgt at lukke en række tabeller i Statistikbanken samt tre ”Nyt fra Danmarks Statistik”, hvor tallene er anvendt. Især data om ”bødedomme” og ”domme for udeblivelser” er påvirket.

På grund af fejl i datagrundlaget for opgørelsen over afsagte domme fra 2017 har Danmarks Statistik valgt at lukke tre ”Nyt fra Danmarks Statistik” og fjerne data for 2017 i 20 tabeller i Statistikbanken.

De påvirkede tabeller er: STRAFF01 til og med STRAFF04, RECIDIV1 til og med RECIDIV12 samt STRAF40, STRAF42, STRAF44 og STRAF61

De påvirkede ”Nyt fra Danmarks Statistik” er: Nr. 116 fra 21. marts 2018 om ”Domme for kriminalitet 2017”, nr. 247 fra 20. juni 2018 om ”Fødselsårgangenes kriminalitet 2017”, nr. 360 fra 24. september 2018 om ”Tilbagefald til kriminalitet 2014-2016”.

Fejlen har desuden betydet, at den planlagte offentliggørelse af statistik om dømte personer 8. november 2018 er udskudt. Ligeledes vil publikationen Kriminalitet 2017 blive udsat og kapitlet om kriminalitet i publikationen Indvandrere i Danmark 2018 vil udgå.

På nuværende tidspunkt er det stadig ikke klart, hvor meget fejlen har påvirket de tilbagetrukne data. Dog forventer Danmarks Statistik, at fejlen især har påvirket data om ”bødedomme” og ”domme for udeblivelser”.

Fejl skyldes tidsforskydning i data

Datagrundlaget for Danmarks Statistiks opgørelser over domme stammer fra Rigspolitiet. Rigspolitiet meddeler, at der i 2017 er sket en tidsforskydning i opdatering af visse domme i politiets bødesystem, hvor domsafsigelsen er sket i 2017. En del af disse domme er først blevet registreret i løbet af 2018. Fejlen har påvirket politiets Kriminalregister, hvorfra Danmarks Statistik henter data.

Danmarks Statistik arbejder nu tæt sammen med Rigspolitiet om at få rettet fejlen, og vi forventer at have nye data om domme i 2017 klar inden jul.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Lavrsen på lil@dst.dk eller telefon 39173103.

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Tal om udenlandske dimittender16.11.2018 12:22pressemeddelelse

3.900 ud af de 62.200 personer, der fuldførte en videregående uddannelse i 2014, var udenlandske studerende. Udenlandske studerende er personer, der har haft studie som opholdsgrundlag i Danmark. Hver femte (20 %) af de udenlandske dimittender i 2014 var ikke i befolkningen tre måneder de fuldførte deres uddannelse. Efter 21 måneder var tallet 31 pct. Blandt statsborgere fra vestlige lande var 33 pct. ikke længere i befolkningen 21 måneder efter fuldført uddannelse i 2014. For statsborgere fra ikke-vestlige lande var det 23 pct., som ikke længere var i befolkningen. 38 pct. af de udenlandske studerende med statsborgskab fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse 21 måneder efter fuldført uddannelse. For statsborgere fra vestlige lande var 22 pct. i beskæftigelse. Tallene omfatter også de studerende, som ikke længere er i befolkningen. Fordelt på uddannelser er der forskel på, hvor stor en andel af dimittenderne, der får job i Danmark. Blandt de udenlandske dimittender fra lange videre

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum