• Via Ritzau pressemeddelelser
 • Via Ritzau selskabsmeddelelser
 • Globenewswire
 • Business Wire
 • ACCESSWIRE
Gigtforeningen

En gigtbombe er ved at eksplodere i Danmark24.9.2023 05:10:00 CEST | Gigtforeningen

I 2017 havde 715.000 danskere diagnosen gigt. Og allerede i 2030 er tallet ifølge en fremskrivning steget til 800.000. Fremskrivningen er lavet af Gigtforeningen på baggrund af tal fra Statens Institut for Folkesundhed og Danmarks Statistik. Og det kalder på handling, mener Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind: - Vi står med en reel gigtbombe. Og det er ikke kun en bombe i den enkelte borgers liv, men for hele samfundet. Gigt er en af de kroniske sygdomme, der belaster sundhedsvæsenet allermest. Om lidt er vi 800.000 danskere med gigt. Det kommer til at presse sundhedsvæsenet meget mere, end det gør allerede. Og der er ingen, der gør noget ved det, siger Mette Bryde Lind. Ifølge rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark – Sygdomme”, fra Sundhedsstyrelsen er det gigtsygdomme, som, sammen med psykisk sygdom, står højest, når det gælder ekstra besøg hos praktiserende læge og ekstra planlagte indlæggelser på sygehuset. Det samme gør sig gældende, når vi kigger på førtidspension og sygefravær
Københavns Universitet   -    Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Jellyfish are smarter than you think22.9.2023 17:00:00 CEST | Københavns Universitet - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

UNDER EMBARGO UNTIL SEPTEMBER 22, 11:00 AM (ET)/5:00 PM (CEST) Jellyfish are more advanced than once thought. A new study from the University of Copenhagen has demonstrated that Caribbean box jellyfish can learn at a much more complex level than ever imagined – despite only having one thousand nerve cells and no centralized brain. The finding changes our fundamental understanding of the brain and could enlighten us about our own mysterious brains.
Københavns Universitet   -    Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Vandmænd er klogere, end vi troede22.9.2023 17:00:00 CEST | Københavns Universitet - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

KLAUSULERET TIL 22. SEPTEMBER KL. 17:00 Vandmænd er mere avancerede, end vi hidtil har troet. Et nyt studie fra Københavns Universitet viser, at en særlig slags vandmænd er i stand til at lære på et langt mere komplekst niveau end antaget - på trods af kun 1000 nerveceller og uden en central hjerne. Den viden rokker ved vores fundamentale forståelse af hjernen og kan muligvis gøre os klogere på vores egen mystiske menneskehjerne.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Sidste
 • >>