Beskæftigelsesministeriet

Færre børn oplever, at mor eller far er på kontanthjælp

Del

Der er over 60.000 børn, hvis forældre er afgået fra kontanthjælpssystemet i perioden april 2016 til september 2018. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Færre børn oplever, at deres forældre er på kontanthjælp. Fra april 2016 til september 2018 er der knap 61.700 børn, som lever i familier, hvor én eller begge forældre har forladt kontanthjælpssystemet, og som ikke er vendt tilbage til systemet i september 2018. Af de børn har 31 pct. forældre, som har fundet et arbejde, mens 28 pct. har forældre, der er begyndt på en uddannelse.

Siden indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i april 2016 til november 2018 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 32.400 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Jeg er virkelig glad for at se, at flere kommer væk fra kontanthjælp, og at mange enten kommer i job eller tager en uddannelse. Det handler ikke bare om økonomi. Det giver noget at stå op til, at være en del af et arbejdende fælleskab, hvor man gør en forskel. Samtidig bliver man en god rollemodel for ens børn. Det er også vigtigt i forhold til at bryde den sociale arv. Vi har set, at der desværre lader til at være en sammenhæng mellem, at ens forældre har været på kontanthjælp og risikoen for, at man selv ender på offentlig forsørgelse. Regeringens politik handler helt grundlæggende om, at der skal være et økonomisk incitament til at tage et arbejde.” 

Siden regeringen tiltrådte i sommeren 2015 er der blevet skabt næsten 160.000 flere private job. Udover kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har regeringen lavet en række andre tiltag for at få flere væk fra offentlig forsørgelse. Senest er det aftalt, at sanktionerne for kontanthjælpsmodtagere, der godt kan, men som alligevel ikke stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet, skal skærpes, og så er kommunerne blevet introduceret for et nyt benchmarksystem, hvor de kan se, i hvilke kommuner der er potentiale for at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

Derudover har regeringen sammen med satspuljepartierne i 2017 afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, som skal hjælpe udsatte ledige med mere end fem år i kontanthjælpssystemet. Foreløbig er der positive resultater af projektindsatsen, hvor godt én ud af ti er kommet i ustøttet beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob. Der er imidlertid også udfordringer, idet mange fejlagtigt har været visiteret til kontanthjælpssystemet og derfor ikke har fået den rette hjælp og indsats. Denne gruppe er visteret til at skulle have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet, idet de vurderes at være i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Med satspuljeaftalerne for 2018 og 2019 har regeringen og satspuljepartierne afsat en samlet ramme på godt 165 millioner kroner til ”Flere skal med II”, hvor man vil udbrede de gode erfaringer til flere udsatte og syge borgere i kontanthjælpssystemet.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for juni 201931.7.2019 13:05:50 CESTPressemeddelelse

Ledigheden steg lidt i juni 2019 med 900 fuldtidspersoner. Det svarer til en ledighed på 104.300 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten er dermed steget fra 3,7 pct. til 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Vi kan se, at ledigheden er steget lidt i juni, men samlet set er den stadig historisk lav. Vi har fortsat en unik chance for at sikre, at endnu flere får en fod ind på arbejdsmarkedet. - Her er et af de vigtigste redskaber for denne regering opkvalificering. Vi ønsker at forbedre mulighederne for efteruddannelse, for har man kvalifikationerne, er man mindre følsom overfor nedgang i økonomien. Det handler for os om at investere i mennesker på den lange bane i stedet for kun at tænke kortsigtet og rekruttere massivt i udlandet. - Samtidig vil vi forbedre arbejdsmiljøet helt generelt, så man trygt og sikkert kan gå på arbejde. Og vi vil sikre, at flygtninge og indvandrere i højere grad arb

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 201928.6.2019 09:26:27 CESTPressemeddelelse

Ledigheden faldt i maj 2019 med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 102.500 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten er uændret på 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: "Det er rigtig glædeligt, at ledigheden fortsætter med at falde. Det skyldes ikke mindst, at vi er i en højkonjunktur, og her er det regeringens hovedopgave at sikre, at flere får glæde af opsvinget. Jeg vil arbejde hårdt for et velfungerende arbejdsmarked, som flest muligt kan blive en del af." "Det handler blandt andet om, at dem med mindst uddannelse får løftet deres kvalifikationer. Det vil vi gøre via en målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats, herunder for de mange unge, som hverken er i job eller i uddannelse. Det er dem, som har det sværest, hvis konjunkturerne vender, og det er samtidig en god investering for virksomhederne, der mangler kvalificeret arbejdskraft." "Endelig vil vi også sikre, at flygtninge og indvan

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum