Beskæftigelsesministeriet

Færre børn oplever, at mor eller far er på kontanthjælp

Del

Der er over 60.000 børn, hvis forældre er afgået fra kontanthjælpssystemet i perioden april 2016 til september 2018. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Færre børn oplever, at deres forældre er på kontanthjælp. Fra april 2016 til september 2018 er der knap 61.700 børn, som lever i familier, hvor én eller begge forældre har forladt kontanthjælpssystemet, og som ikke er vendt tilbage til systemet i september 2018. Af de børn har 31 pct. forældre, som har fundet et arbejde, mens 28 pct. har forældre, der er begyndt på en uddannelse.

Siden indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i april 2016 til november 2018 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 32.400 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Jeg er virkelig glad for at se, at flere kommer væk fra kontanthjælp, og at mange enten kommer i job eller tager en uddannelse. Det handler ikke bare om økonomi. Det giver noget at stå op til, at være en del af et arbejdende fælleskab, hvor man gør en forskel. Samtidig bliver man en god rollemodel for ens børn. Det er også vigtigt i forhold til at bryde den sociale arv. Vi har set, at der desværre lader til at være en sammenhæng mellem, at ens forældre har været på kontanthjælp og risikoen for, at man selv ender på offentlig forsørgelse. Regeringens politik handler helt grundlæggende om, at der skal være et økonomisk incitament til at tage et arbejde.” 

Siden regeringen tiltrådte i sommeren 2015 er der blevet skabt næsten 160.000 flere private job. Udover kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har regeringen lavet en række andre tiltag for at få flere væk fra offentlig forsørgelse. Senest er det aftalt, at sanktionerne for kontanthjælpsmodtagere, der godt kan, men som alligevel ikke stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet, skal skærpes, og så er kommunerne blevet introduceret for et nyt benchmarksystem, hvor de kan se, i hvilke kommuner der er potentiale for at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

Derudover har regeringen sammen med satspuljepartierne i 2017 afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, som skal hjælpe udsatte ledige med mere end fem år i kontanthjælpssystemet. Foreløbig er der positive resultater af projektindsatsen, hvor godt én ud af ti er kommet i ustøttet beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob. Der er imidlertid også udfordringer, idet mange fejlagtigt har været visiteret til kontanthjælpssystemet og derfor ikke har fået den rette hjælp og indsats. Denne gruppe er visteret til at skulle have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet, idet de vurderes at være i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Med satspuljeaftalerne for 2018 og 2019 har regeringen og satspuljepartierne afsat en samlet ramme på godt 165 millioner kroner til ”Flere skal med II”, hvor man vil udbrede de gode erfaringer til flere udsatte og syge borgere i kontanthjælpssystemet.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 201921.3.2019 09:18:12 CETPressemeddelelse

I januar 2019 var der 2.776.000 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 7.200 flere job i januar måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Beskæftigelsestallet for januar måned viser, at den gode udvikling fortsætter i det nye år. I januar 2019 kom der 7.200 flere private job. Siden sommeren for tre år siden er der i alt kommet 168.300 flere private job. Det er rekordmange job og svarer til godt 128 flere private job om dagen i perioden. - Samtidig ser vi også, at rigtig mange forlader kontanthjælpssystemet. De seneste to år er antallet af borgere på kontanthjælp faldet i alle kommuner med undtagelse af Ærø. Faldet i de enkelte kommuner er typisk på over 15 procent. Samtidig kan vi se, at færre børn oplever, at deres forældre er på kontanthjælp. Det er godt, for har børn forældre på kontanthjælp, så stiger risikoen for, at de også selv kommer på kontanthjælp, når de bliver voksne. Så det er altså også et spørgsmål om at bryde den sociale arv. - Når

Beskæftigelsesminister Troels Lund beklager aftale om forordning 88319.3.2019 16:46:21 CETPressemeddelelse

EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet er tirsdag blevet enige om en aftale om forordning 883, der blandt andet betyder, at man efter én måneds uafbrudt arbejde og medlemskab af en a-kasse kan sammenlægge perioder fra et andet EU-land for at optjene ret til dagpenge. Borgere fra andre EU-lande vil således kunne få hurtigere få adgang til danske dagpenge, end de kan i dag. Den nye aftale lægger desuden op til, at man fremover kan tage sine dagpenge med til andre EU-lande i seks måneder som jobsøgende, i stedet for kun tre måneder som i dag. Endelig skal ledige, der har arbejdet i et andet EU-land, end hvor de bor, kunne modtage dagpenge fra beskæftigelseslandet efter seks måneders arbejde. Aftalen er endnu kun foreløbig, og den skal formelt godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU. Jeg er langt fra tilfreds med det, der er opnået foreløbig enighed om. Derfor har Danma

Ny definition af mangel på arbejdskraft skal hjælpe virksomheder19.3.2019 10:22:41 CETPressemeddelelse

For at give virksomhederne bedre hjælp til at finde kvalificerede hænder moderniserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen definitionen af, hvornår man kan sige, at der er mangel på arbejdskraft. Det har bl.a. betydning for lediges muligheder for at blive opkvalificeret og virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft udenfor EU. Konkret bliver definition af mangel på arbejdskraft moderniseret, så man tager udgangspunkt i faktiske stillingsopslag. Er der forgæves forsøgt at finde medarbejdere i mere end hver femte opslag inden for den samme stillingsbetegnelse, så er der tale om mangel på arbejdskraft. Opgørelsen fungerer bl.a. som input til positivlisten over job, som giver tredjelandsborgere lov til at bo og arbejde i Danmark. Og er der mangel giver det ledige ret til seks ugers jobrettet opkvalificering indenfor mangelområder. Derudover stiger tilskuddet til virksomheder, der tager voksenlærlinge indenfor de pågældende stillingsbetegnelser. Beskæftigelsesminister Troels

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum