Europa Kommissionen

EU's samhørighedspolitik: Kommissionen vedtager en partnerskabsaftale med Danmark på 808 mio. EUR for 2021-2027

Del
Kommissær for samhørighed og reformer Elisa Ferreira sammen med erhvervsminister Simon Kollerup der underskriver partnerskabsaftalen i Odense
Kommissær for samhørighed og reformer Elisa Ferreira sammen med erhvervsminister Simon Kollerup der underskriver partnerskabsaftalen i Odense

Kommissionen har vedtaget sin partnerskabsaftale med Danmark. Deri fastlægges Danmarks investeringsstrategi for samhørighedspolitikken med 808 mio. EUR for perioden 2021-2027. Fondene vil støtte Danmark i at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed med fokus på centrale EU-prioriteter som f.eks. den grønne og den digitale omstilling. Fondene vil også bidrage til en konkurrencedygtig, innovativ og bæredygtig vækst i landet.

En cirkulær og eksportorienteret grøn økonomi

Danmark vil fremskynde sin grønne omstilling og fokusere på støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er). 247 mio. EUR under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) vil hjælpe danske SMV'er med at forbedre deres forsknings- og innovationskapacitet, indføre avancerede teknologier samt støtte deres vækst, konkurrenceevne og internationalisering. EFRU vil fremme den cirkulære økonomi i virksomheder, der fokuserer på at nedbringe affaldsmængden og forbedrer ressourceeffektiviteten. Iværksætterånd og innovation vil også blive styrket gennem investeringer i nye virksomheder og startups.

EFRU vil også støtte turistinfrastrukturer og fremme bæredygtig byudvikling, især i mellemstore danske byer med henblik på levende bycentre.

Et inkluderende arbejdsmarked og en veluddannet arbejdsstyrke

Danmark vil fremme et mere inkluderende arbejdsmarked og en veluddannet arbejdsstyrke ved hjælp af 120 mio. EUR fra Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Danmark vil f.eks. investere i at forbedre færdigheder ved at sikre, at flere personer modtager og afslutter deres erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, så arbejdsmarkedets og erhvervslivets behov imødekommes.

Derudover vil ESF+ støtte udvikling af færdigheder og kompetencer med henblik på en retfærdig og social grøn og digital omstilling. Der vil blive lagt særlig vægt på udvikling af færdigheder i forbindelse med turisme og byudvikling under både EFRU og ESF+. Endelig vil ESF+ i overensstemmelse med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder også støtte personer i udkanten af arbejdsmarkedet ved at hjælpe dem med at finde nye job, fremme social integration og bekæmpe hjemløshed.

En socialt retfærdig grøn omstilling for borgerne

89 mio. EUR fra Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) skal hjælpe danske regioner med omstillingen til en lavemissionsøkonomi og samtidig bevare arbejdspladser. Danmark agter at håndtere de socioøkonomiske virkninger af denne omstilling i hele den lokale værdikæde med fokus på udvikling af SMV'er, afprøvning og demonstration af løsninger inden for den cirkulære økonomi og udvikling af nye teknologier til ren energi og emissionsreduktion. Investering i opkvalificering af arbejdsstyrken er også kernen i FRO-støtten.

En grøn fiskeri- og akvakulturbranche

Fiskeri- og akvakulturbrancherne er en del af den grønne omstilling. Danmark vil afsætte 200 mio. EUR fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) til at forbedre ressourceeffektiviteten og konkurrenceevnen for SMV'er i akvakultursektoren og til at beskytte og genoprette biodiversiteten gennem innovation og udvikling af selektive fiskeredskaber og genopretning af vandløb.

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

Kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtaler: "Med vedtagelsen af partnerskabsaftalen vil Danmark nærme sig sit ambitiøse mål om et grønnere, mere forbundet og mere inkluderende land. Fondene under samhørighedspolitikken vil støtte små virksomheders konkurrenceevne, nyt liv til bycentre og den grønne og cirkulære økonomi."

Kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, tilføjer: "Jeg glæder mig over partnerskabsaftalen med Danmark, som omfatter støtte til vigtige sociale prioriteter: færdigheder, job og social inklusion. Danmark opbygger med denne aftale et bæredygtigt arbejdsmarked og giver borgerne de rette færdigheder til en grøn og digital fremtid."

Kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, udtaler: "Europas blå økonomi spiller en afgørende rolle i dekarboniseringen af vores økonomi. Denne partnerskabsaftale vil gøre det muligt for Danmark at opbygge en modstandsdygtig, bæredygtig og kulstoffattig fiskeri- og akvakultursektor og videreudvikle sit vandmiljø og udnytte sine ressourcer på en bæredygtig måde i fiskeri- og akvakultursektoren."

Baggrund 

Partnerskabsaftalen med Danmark baner vejen for investeringer fra de samhørighedspolitiske fonde i praksis. Den omfatter 4 programmer, et for hver af de samhørighedspolitiske fonde: EFRU, ESF+, FRO og EHFAF.

I aftalen fastlægges desuden støttekriterierne for og gennemførelsen af FRO i de regioner med kulstofintensive industrianlæg, der påvirkes mest negativt af klimaomstillingen.

Endelig afspejler partnerskabsaftalen Danmarks stærke engagement i at koordinere anvendelsen af samhørighedspolitikkens midler med genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Hvert EU-land udarbejder en partnerskabsaftale i samarbejde med Kommissionen. Den er et strategidokument for programmering af investeringer fra de samhørighedspolitiske fonde og EHFAF under den flerårige finansielle ramme. Den fokuserer på EU's prioriteter og fastlægger den strategi og de investeringsprioriteter, som det pågældende land har fastlagt. Den indeholder også en liste over nationale og regionale programmer med henblik på gennemførelse i praksis samt den vejledende årlige finansielle tildeling for hvert program. Partnerskabsaftalen med Danmark er den syvende, der er blevet vedtaget for støtteperioden 2021-2027, efter aftalerne med GrækenlandTysklandLitauenØstrigFinland og Tjekkiet.

Kontakter

Billeder

Kommissær for samhørighed og reformer Elisa Ferreira sammen med erhvervsminister Simon Kollerup der underskriver partnerskabsaftalen i Odense
Kommissær for samhørighed og reformer Elisa Ferreira sammen med erhvervsminister Simon Kollerup der underskriver partnerskabsaftalen i Odense
Download

Vedhæftede filer

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

  • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
  • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
  • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
  • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
  • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum