Europa Kommissionen

EU’s grønne industriplan: Europas bæredygtige virksomheder skal kunne vokse hurtigt

Del
Mere forudsigelig og forenklet lovgivning, nemmere adgang til støtte og medarbejdere samt åben handel med omverdenen. Sådan lyder Europa-Kommissionens forslag til en industriplan, der skal fremme den grønne omstilling og sikre, at bæredygtige virksomheder kan vokse hurtigt i Europa.
Flydende solcellepark i Dessel, Belgien
Flydende solcellepark i Dessel, Belgien

Kommissionen har i dag fremlagt en industriplan for den grønne pagt (Green Deal Industrial Plan) for at forbedre konkurrenceevnen i Europas CO2-neutrale industrier og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Planen har til formål at skabe et bedre miljø for opskaleringen af EU's produktionskapacitet for de teknologier og produkter, der er nødvendige for at nå Europas ambitiøse klimamål. 

 

Planen bygger på tidligere initiativer og udnytter styrkerne ved EU's indre marked og supplerer den igangværende indsats inden for rammerne af den europæiske grønne pagt og REPowerEU. Den er baseret på fire søjler:  

  • Forudsigelig og forenklet lovgivning 
  • Hurtigere adgang til finansiering 
  • Bedre adgang til medarbejdere med praktiske færdigheder 
  • Åben handel medstærkeforsyningskæder 

Samtidig beder Kommissionen EU-landene om deres input til et forslag om ændrede regler for statstøtte. 

Læs mere om de fire søjler i industriplanen for den grønne pagt her. 

 

Baggrund 

Den europæiske grønne pagt, (European Green Deal) som Kommissionen fremlagde den 11. december 2019, fastsætter målet om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Den europæiske klimalov fastsætter i bindende lovgivning EU's forpligtelse til klimaneutralitet og det mellemliggende mål om at reducere nettodrivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. 

I forbindelse med omstillingen til en nuludledningsøkonomi vil Europas konkurrenceevne i høj grad afhænge af dets evne til at udvikle og fremstille rene teknologier, der muliggør denne omstilling. 

Den europæiske grønne pagts industriplan blev bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale på World Economic Forum i Davos i januar 2023 som et initiativ for EU til at skærpe sin konkurrencefordel gennem investeringer i ren teknologi og fortsat føre an på vejen mod klimaneutralitet. Det imødekommer Det Europæiske Råds opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag inden udgangen af januar 2023 om at mobilisere alle relevante nationale værktøjer og EU-redskaber og forbedre rammebetingelserne for investeringer med henblik på at sikre EU's modstandsdygtighed og konkurrenceevne. 

 

For mere information 

En industriplan for den grønne pagt for NetZero-alderen 

Statsstøtte: Forslag til en midlertidig krise- og overgangsramme 

Spørgsmål & svar 

Faktablad 

En europæisk grøn pagt 

Kontakter

Billeder

Flydende solcellepark i Dessel, Belgien
Flydende solcellepark i Dessel, Belgien
Download

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

  • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
  • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
  • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
  • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
  • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Udledningsfrie busser og rene lastbiler: Europa-Kommissionen fremlægger ambitiøst forslag14.2.2023 15:01:01 CET | Pressemeddelelse

Nuludledning fra bybusser i 2030 og 90 procent lavere udledning fra lastbiler i 2040.Europa-Kommissionen har i dag foreslået ambitiøse udledningsmål for nyetunge køretøjer. Lastbiler, bybusser og fjernbusser står for over 6 procent af EU's samlede drivhusgasudledningog for mere end 25 procent af udledningen fra vejtransport. Derfor spiller sektoren en afgørende rolle for at nå EU's klimamål. ”Efterspørgslen på transport stiger støt, og samtidig skal drivhusgasudledningerne ned. Dette ambitiøse forslag skal sikre, at der er plads til begge dele,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark Per Haugaard. Forslaget lægger op tilstrengere regler for næsten alle nye tunge køretøjer sammenlignet med 2019-niveauerne. Det betyder, at nye køretøjer skal leve op til: 45 procent lavere udledning fra 2030 65 procentlavere udledning fra 2035 90 procentlavere udledning fra 2040 Et Europa uden fossile brændsler Kommissionen foreslår også, at alle at nye bybusser skal være udledningsfr

Europa-Kommissionen foreslår at forældreskab skal anerkendes i hele EU7.12.2022 14:41:41 CET | Pressemeddelelse

Forældreskab, der er anerkendt i ét EU-land, bør blive anerkendt i hele EU. Europa-Kommissionen har idag fremlagt et forslag, der skal skabe fælles EU-regler om forældreskab. Forslaget fokuserer på barnets tarv og rettigheder. Det skal skabe juridisk klarhed for alle familier, der bevæger sig over EU’s grænser. Det er uanset om det drejer sig om rejse eller længere ophold i andre EU-lande. I øjeblikket har medlemsstaterne forskellige nationale love om anerkendelse af forældreskab, så når en familie befinder sig i en grænseoverskridende situation, kan den miste de rettigheder, der følger af forældreskab. Manglende anerkendelse af forældreskab bringer børns grundlæggende rettigheder i fare: Herunder deres ret til identitet, ikke at blive forskelsbehandlet og til et privatliv og familieliv. ”Det forslag vi fremlægger i dag handler at beskytte børn. Deres rettigheder er ukrænkelige, også hvis deres forældre flytter fra et EU-land til et andet,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for E

EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 25.11.2022 15:42:40 CET | Pressemeddelelse

Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud. De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes. ”Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode”, siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejds

Den økonomiske retning for 2023 skal tackle energikrisen og gøre Europa grønnere og mere digitalt22.11.2022 17:05:10 CET | Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen har i dag taget hul på det europæiske semester 2023, der er oplægget til EU’s koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker for næste år. Koordineringen består i flere forskellige tiltag som er del af dagens pakke. Elementerne i det europæiske semester skaber tilsammen grundlaget for at styrke de europæiske økonomier og tilliden til det indre marked, og er derfor uadskillige. Analyserne, der er præsenteret i dag, dækker forskellige delelementer af medlemsstaternes økonomier, der måles i forhold til de generelle kriterier, der skal opfyldes som medlem af EU. Hvad er det europæiske semester? Det europæiske semester udgør en ramme for koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i geno

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum