Europa Kommissionen

EU-Kommissionen: Danmarks økonomi er stærk nu og i fremtiden

Del
Danmark er et af fire EU-lande med en økonomisk politik, der overordnet er fornuftig og fremtidssikret, viser en analyse af Europa-Kommissionen. Analysen er udkommet i dag som led i forårseftersynet af den økonomiske politik i hvert af de 27 EU-lande.

Anbefalingerne til Danmark indeholder en general opfordring til at reducere finansielle tilskud til energi, da energipriserne er tilbage til tidligere niveauer. Europa-Kommissionen foreslår, at Danmark fremmer den cirkulære økonomi og styrker sin affaldspolitik, ligesom Danmark yderligere skal reducere sit forbrug af fossilt brændsel.

Forårsanalysen indeholder detaljerede analyser af eksisterende politiktiltag og anbefalinger til EU-landenes budget for næste år. Anbefalingerne er forslag til Ministerrådet, som forventes at fremlægge de endelige anbefalinger inden sommerferien.

Læs mere

Pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Forårspakken - KOM(2023)600

Hjemmeside med alle dokumenterne

Baggrund

Det europæiske semester skaber en ramme for samordning af medlemsstaternes økonomiske politik og beskæftigelsespolitik. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til at være et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i genopretningsfasen og med hensyn til at fremme den grønne og den digitale omstilling.

Kontakter

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

  • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
  • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
  • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
  • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
  • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Nyt EU-udspil skal sikre hurtigere lægemidler til patienterne26.4.2023 13:01:48 CEST | Pressemeddelelse

EU står over for en stor sundhedsudfordring: Godkendte lægemidler når stadig ikke ud til patienterne hurtigt nok og der er store forskelle mellem medlemslande. Der er behov for at gøre EU's lægemiddellovgivning mere smidig, fleksibel og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov i hele EU. Derfor foreslår Europa-Kommissionen i dag den største reform af lovgivningen i over 20 år.Reformen vil gøre det nemmere at få fat i den medicin og de lægemidler, patienter har brug for - og sikre overkommelige priser. Samtidig styrkes EU's lægemiddelindustris innovation, konkurrenceevne og tiltrækningskraft, mens miljøstandarderne sættes endnu højere. Kommissionen foreslår også at intensivere bekæmpelsen af antimikrobiel resistens (AMR). Med reformen vil Kommissionen: Skabe et indre marked for lægemidler, der sikrer, at alle patienter i hele EU har rettidig og lige adgang til sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler Fortsat tilbyde en attraktiv og innovationsvenlig ramme for forskning

Udledningsfrie busser og rene lastbiler: Europa-Kommissionen fremlægger ambitiøst forslag14.2.2023 15:01:01 CET | Pressemeddelelse

Nuludledning fra bybusser i 2030 og 90 procent lavere udledning fra lastbiler i 2040.Europa-Kommissionen har i dag foreslået ambitiøse udledningsmål for nyetunge køretøjer. Lastbiler, bybusser og fjernbusser står for over 6 procent af EU's samlede drivhusgasudledningog for mere end 25 procent af udledningen fra vejtransport. Derfor spiller sektoren en afgørende rolle for at nå EU's klimamål. ”Efterspørgslen på transport stiger støt, og samtidig skal drivhusgasudledningerne ned. Dette ambitiøse forslag skal sikre, at der er plads til begge dele,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark Per Haugaard. Forslaget lægger op tilstrengere regler for næsten alle nye tunge køretøjer sammenlignet med 2019-niveauerne. Det betyder, at nye køretøjer skal leve op til: 45 procent lavere udledning fra 2030 65 procentlavere udledning fra 2035 90 procentlavere udledning fra 2040 Et Europa uden fossile brændsler Kommissionen foreslår også, at alle at nye bybusser skal være udledningsfr

Europa-Kommissionen foreslår at forældreskab skal anerkendes i hele EU7.12.2022 14:41:41 CET | Pressemeddelelse

Forældreskab, der er anerkendt i ét EU-land, bør blive anerkendt i hele EU. Europa-Kommissionen har idag fremlagt et forslag, der skal skabe fælles EU-regler om forældreskab. Forslaget fokuserer på barnets tarv og rettigheder. Det skal skabe juridisk klarhed for alle familier, der bevæger sig over EU’s grænser. Det er uanset om det drejer sig om rejse eller længere ophold i andre EU-lande. I øjeblikket har medlemsstaterne forskellige nationale love om anerkendelse af forældreskab, så når en familie befinder sig i en grænseoverskridende situation, kan den miste de rettigheder, der følger af forældreskab. Manglende anerkendelse af forældreskab bringer børns grundlæggende rettigheder i fare: Herunder deres ret til identitet, ikke at blive forskelsbehandlet og til et privatliv og familieliv. ”Det forslag vi fremlægger i dag handler at beskytte børn. Deres rettigheder er ukrænkelige, også hvis deres forældre flytter fra et EU-land til et andet,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for E

EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 25.11.2022 15:42:40 CET | Pressemeddelelse

Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud. De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes. ”Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode”, siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejds

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum