DI Transport

EU-Kommissionen ændrer kontroversiel vejledning efter pres

Del

EU-Kommissionen ændrer nu sin fortolkning af et nyt krav i EU's vejpakke om lastbilens retur til hjemlandet. Det sker efter pres fra DI Transport.

Efter pres fra DI Transport ændrer EU-Kommissionen nu sin fortolkning af et nyt krav i EU's vejpakke om lastbilens retur til hjemlandet. I Kommissionens første udkast var sættevogne og trailere også omfattet af kravet.

- Det ville have haft uoverskuelige konsekvenser for vejgodstransporten i EU, hvis sættevognene skulle flyttes tomme rundt i Europa for at nå retur til hjemlandet. Derfor er det meget postitivt, at EU-Kommissionen har ændret deres vejledning, siger Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport.

Undervejs har DI Transport haft opbakning fra den store europæiske industriorganisation BusinessEurope og den internationale organsation for vejgodstransport IRU, hvor DI Transport er medlem begge steder. 

- Det har været vigtigt at få europæisk opbakning, da dette rammer hele det indre markedet for vejgodstransport. Det har været helt afgørende at industri og transportbranchen stod sammen, siger Rune Noack.

DI Transport håber at fokus i den europæiske transportpolitik kan blive ændret, så der kommer fokus på at skabe et bedre indre marked for vejgodstransport og opfordrer til at ændre kravet om lastbilens retur til hjemlandet

- Der er behov for at øge kapaciteten og energieffektiviteten i vejgodstransporten i EU. De mange begrænsninger, som f.eks. at lastbilen skal returnere hjem hver 8. uge bør blødes op. Det må være næste skridt" siger Rune Noack.

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt transportpolitisk chef Rune Noack på tlf. 4117 0083.

Billeder

Information om DI Transport

DI Transport