DI Roskilde Køge Bugt

Erhvervslivet giver kommunerne langs Køge Bugt en pæn karakter

Del

Køge, Solrød og Greve hører stadig til i den bedste halvdel af landets kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Solrød Kommune er nr. 32, og lige efter kommer Køge og Greve som henholdsvis nr. 37 og nr. 41. Det viser DI’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Lejre Kommune er årets højdespringer blandt alle kommuner i undersøgelsen. Kommunen er sprunget 39 pladser og ligger i år på en 47. plads. I Lejre er der sket store forandringer i det forløbne år. Virksomhederne oplever, at sagsbehandlingen er blevet mere effektiv, og at der er skabt en tættere dialog mellem kommunen og erhvervslivet.

- Det har stor værdi, når der er en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Når de kender hinandens udfordringer og ønsker, bliver det lettere at finde fælles løsninger. For eksempel har både virksomheder og kommuner stor interesse i at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og der kan man med fordel forene de lokale kræfter – det kan være om at få flere unge til at færdiggøre deres ungdomsuddannelse, siger adm. direktør Carsten K. Jensen, CKJ Steel A/S, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

Den enkelte kommunes image har væsentlig betydning for, hvordan den bliver placeret i DI’s undersøgelse af det kommunale erhvervsklima. Image handler om kommunens evne til at tiltrække nye borgere og virksomheder, og undersøgelsen er ligeligt baseret på interviews og statistiske indikatorer. Et godt image er udtryk for, at både borgere og virksomheder oplever, at kommunen er serviceorienteret, og at den har fokus på at skabe de bedst mulige rammevilkår og foretage de nødvendige investeringer til gavn for både erhvervsliv og borgere.

- Det glæder mig, at stort set alle kommuner i vores område har et godt image. Det betyder, at det er muligt for kommunerne at tiltrække nye borgere og virksomheder. Det er afgørende for at sikre virksomhedernes konkurrencedygtighed og vækst, siger Carsten K. Jensen.

Her følger et afsnit om hver af de fem kommuner, der er en del af DI Roskilde/Køge Bugt:

Lejre tager stort spring frem

Lejre er den kommune, der tager det største spring frem i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse. Sidste år lå Lejre i den tunge ende af tabellen, men nu ligger kommunen lige nøjagtigt i den bedste halvdel med en placering som nr. 47. Det store spring skyldes især en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling - særligt inden for byggeri og anlæg.

Lejre Kommune har også været dygtig til at tiltrække både borgere og nye virksomheder. Kommunen er på 6. pladsen af alle kommuner, når det gælder nettotilflytning. Kommunen er altså ved at opbygge et godt image blandt borgere og det lokale erhvervsliv.

- Det er en ganske flot præstation af Lejre Kommune. Jeg vil gerne rose kommunen for at sætte sig et mål om at blive mere erhvervsvenlig og dernæst fastholde den ekstra indsats, som gør, at der sker reelle forandringer i mødet med det lokale erhvervsliv. Virksomhederne i Lejre har især belønnet kommunens evne til lytte og gå i dialog. Når man kender hinandens udfordringer, så skaber man gensidig forståelse for hinandens ønsker, og dermed bliver der skabt et godt grundlag for at finde fælles løsninger, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

Roskilde bør kunne gøre det bedre

Roskilde Kommune er rykket lidt frem, men kommunen er fortsat en af de kommuner i landet, som får den dårligste vurdering af erhvervsklimaet. Roskilde Kommune lander på en 79. plads ud af i alt 93 kommuner, som er med i DI’s undersøgelse.

Den lave placering skyldes bl.a. de lokale erhvervsskatter som dækningsafgift og sagsgebyrer. Kommunen er også tilbageholden med at lade private leverandører byde på de kommunale opgaver.

Roskilde placerer sig til gengæld på en fin 20. plads i kategorien ”Infrastruktur og transport”. Gode pendlerforhold for medarbejdere og et højt investeringsniveau i de kommunale veje styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Hvis man dertil lægger den centrale geografiske placering og kommunens betydelige vifte af uddannelsesinstitutioner, har Roskilde Kommune rigtig gode forudsætninger for at forbedre erhvervsvenligheden.

- Roskilde Kommune ligger godt placeret og har flere store uddannelsesinstitutioner. Det gør det muligt for kommunen at tiltrække nye borgere, og det bør også kunne føre til et bedre erhvervsklima. Hvis man f.eks. er mere åben for at udlicitere kommunale opgaver, vil det kunne føre til effektiviseringer, som kan danne grundlag for at sænke de lokale erhvervskatter, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

Et godt image tiltrækker virksomheder og nye borgere til Greve

Greve Kommune hopper 10 pladser frem i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima og havner komfortabelt i den bedste halvdel af landets kommuner med en placering som nr. 41. Det skyldes især kommunens evne til at tiltrække nye virksomheder og borgere. På landsplan er Greve den 13. bedste kommune, når det gælder nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere. Kommunen har et godt image blandt virksomhederne, som er tilfredse med dialogen med embedsmænd og politikere.

Kommunen går derimod tilbage i kategorien ”Infrastruktur og Transport”, hvor de lokale virksomheder oplever udfordringer i det lokale vejnet. En velfungerende lokal infrastruktur har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og bliver vægtet meget højt af virksomhederne.

- Et godt image er guld værd. Det gør det lettere at fastholde og tiltrække virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Kommunen har også gjort en indsats for at skabe dialog med de lokale virksomheder - både politisk og på embedsmandsniveau. Information og konstruktiv dialog er til stor gavn for virksomhederne, og derfor bliver det interessant at følge kommunens erhvervsudvikling de kommende år, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

Pilen peger opad i Solrød

For fjerde år i træk rykker Solrød Kommune frem i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse og indtager en samlet placering som nr. 32. Dermed har Solrød nu status som den mest erhvervsvenlige kommune i Roskilde/Køge Bugt-området. Kommunen bliver især belønnet for sin indsats for at sikre, at de fleste unge kommer i gennem folkeskolen og derefter fuldfører en ungdomsuddannelse. Kommunens folkeskoler samarbejder også med de lokale virksomheder, så de unge tidligt får kendskab til en bred vifte af fag og uddannelser.

Solrød Kommune er meget åben for at lade private leverandører byde ind på de kommunale opgaver, hvilket ofte frigør ressourcer til de kommunale kerneopgaver. Samtidig signalerer kommunen, at man på en række områder gør en ekstra indsats for at sikre et attraktivt erhvervsklima. Det betyder, at kommunen både formår at fastholde virksomhederne og tiltrække nye.

- Jeg vil gerne anerkende Solrød Kommunes kontinuerlige indsats for at være en attraktiv samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv. Kommunen er god til at udlicitere opgaver, og det sikrer både en højere effektivitet og gavner virksomhederne. De kommunale udbudsprocesser er blevet bedre i de senere år, og der er skabt et stærkt offentligt/privat samarbejde. I fremtiden er det vigtigt, at Solrød fortsat har fokus på at sikre tilstrækkeligt med erhvervsarealer i lokalområdet, så virksomhederne kan vokse og dermed skabe arbejdspladser, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

God infrastruktur holder Køge oppe

Køge Kommune falder et par pladser i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, men kommunen er fortsat i den bedste halvdel af landets kommuner som nr. 37.

Det er især virksomhedernes vurdering af infrastruktur og transport, som trækker op. Køge Kommune sikrer virksomhederne optimale betingelser for pendling og transport af varer. Den centrale placering med gode veje, jernbaner og en havn giver kommunen helt særlige muligheder for at skabe vækst og udvikling inden for mange sektorer.

Køge Kommune får også en positiv vurdering af indsatsen for at sikre hurtigt bredbånd og mobildækning. En god digital infrastruktur er en væsentlig betingelse for virksomhedernes konkurrenceevne. Til gengæld får kommunen en dårligere placering, når det handler om at bruge private leverandører til at udføre kommunale opgaver.

- Køges placering er optimal for pendling til og fra arbejdspladsen samt effektiv transport af varer og materialer. Køge scorer også højt på image. Jeg er overbevist om, at det bl.a. kan tilskrives Connect Køge, der med sin opsøgende indsats over for erhvervslivet fungerer som en god katalysator, der binder kommune og de lokale virksomheder sammen om en fælles vision for Køges fortsatte udvikling, siger Carsten K. Jensen, formand DI Roskilde/Køge Bugt.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2020

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2020, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 11. år i træk, at DI laver undersøgelsen.
  • 7.616 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning, service og byggeri, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 323.320 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 18 pct. af den private beskæftigelse.
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
  • Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner - Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø - deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Følg Dansk Industri på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent Anders Hjorth Jensen, aje@di.dk, tlf.: 2713 4989 eller pressekoordinator Claus Kaae-Nielsen, clkn@di.dk, tlf.: 2246 7822.

Billeder

Information om DI Roskilde Køge Bugt

DI Roskilde Køge Bugt
DI Roskilde Køge BugtFor yderligere information om DI Roskilde/Køge Bugt:

Chefkonsulent Jes Lerche Ratzer
Mail: kaa@di.dk
Tlf. 3377 4518
Mobil: 2674 2891

Sekretær Susanne Munk Jørgensen
Mail: sul@di.dk
Tlf. 3377 3924

Følg pressemeddelelser fra DI Roskilde Køge Bugt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Roskilde Køge Bugt

Lokale virksomheder i Region Sjælland får regning på 73 millioner kroner1.7.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Holbæk, Roskilde, Greve og Næstved er de eneste kommuner i Region Sjælland, der stadig opkræver dækningsafgift. Det betyder, at virksomhederne i de fire kommuner tilsammen får en regning på 73,2 millioner kroner. En regning som virksomhederne på resten af Sjælland slipper for. Udfas dækningsafgiften, og lad os få et afgiftsfrit Sjælland, lyder opfordringen fra DI Vestsjælland og DI Roskilde/Køge Bugt.

Prismodtager: En læreplads modner både fagligt og menneskeligt11.6.2021 10:03:43 CEST | Pressemeddelelse

Hun ankom som en ung, lidt genert, nybagt mor, men er gennem sin læretid vokset både personligt og fagligt. Hun er altid villig til at tage en ekstra opgave, hvis det hjælper hendes kolleger hos virksomheden Lyreco Danmark A/S i Roskilde. Og hun er ofte med til at give kollegerne et smil på læben. Det er grunden til, at Cecilie Lindkvist Nielsen vinder DI Roskilde/Køge Bugts Lærlingepris 2021.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum