Djøf

Djøf: Nyt ekspertudvalg skal analysere forholdet mellem politikere og embedsværk

Del

”De senere år har vi set en bekymrende udvikling i samspillet mellem politikere og embedsmænd, der udfordrer befolkningens tillid til vores politiske og demokratiske instanser. Den udvikling skal vi have vendt”, siger Henning Thiesen, formand for Djøf, om baggrunden for, at Djøf nu nedsætter et ekspertudvalg, der skal analysere udviklingen og finde veje til forbedringer.

Med Rigsrettens dom over tidligere integrationsminister Inger Støjberg for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven, er det klart markeret, at der er grænser for, hvad en minister må, og hvordan man skal agere som minister.

-          Men dommen aktualiserer en helt nødvendig debat om samspillet mellem politikere og embedsmænd. I Djøf er vi bekymret for, om rollerne mellem politikere og embedsværk de senere år er blevet for uklare. At hensynet til positionering og taktik trumfer hensynet til den faglige og saglige rådgivning. Det udfordrer tilliden til embedsværk såvel som til hele det politiske system. Og det kan være med til at underminere tilliden og opbakningen til vores demokratiske institutioner, folkestyre og offentlige myndigheder, siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

Derfor nedsætter Djøf nu et ekspertudvalg, der i løbet af foråret 2022 skal identificere og beskrive eventuelle problemer og deres omfang nærmere, og se på, hvordan tilliden til og samspillet mellem politikere og embedsværk​ kan styrkes.

Fem opgaver

-            Det er ikke nyt for Djøf at give sig i kast med den slags svære spørgsmål. Nordskov Nielsen udvalget udgav i 1993 de fagligt etiske principper for embedsmænd og i 2015 udgav Bo Smith-udvalget rapporten ”Embedsmanden i det moderne folkestyre”. Der er brug for, at vi hele tiden sikrer, at embedsmændene har de rigtige rammer for deres arbejde og et velfungerende samspil med politikerne, så vi kan understøtte de demokratiske processer i Danmark bedst muligt, pointerer Henning Thiesen.

Det nye udvalg skal bygge videre på Bo Smith-udvalgets arbejde og tidligere beretninger om forholdet mellem politikere og embedsværk. Opgaven er bl.a. at:

  1. Belyse udviklingen og den aktuelle situation i forholdet mellem politikere og embedsmænd siden Bo Smith-udvalget med særlig vægt på balancen mellem politiske ambitioner og fagligheden.
  2. Forholde sig til konsekvenserne af fremvæksten af politiske sekretariater m.v. for embedsværkets evne til at balancere politik og faglighed, herunder samspillet med særlige rådgivere.
  3. Identificere læringer fra relevante kommissioner, forskellige undersøgelsesformer m.v. med henblik på at sikre en hensigtsmæssig balance mellem politisk og faglig-saglig rådgivning.
  4. Kvalificere den offentlige debat om tilliden til og forholdet mellem politikere og embedsværk i lyset af bl.a. Granskningskommissionen og den seneste rigsretssag.
  5. Opstille guidelines og scenarier for, hvordan tilliden til og rammerne for samspillet mellem politikere og embedsværk kan styrkes.

Uafhængigt ekspertudvalg

Henning Thiesen understreger, at ekspertudvalget kommer til at arbejde uafhængigt af Djøf.

-            Vi går nu i gang med at finde udvalgets medlemmer. Vi samler nogle af landets klogeste hoveder med erfaring for samspillet mellem politikere og embedsmænd – embedsmænd, politikere, forskere og mediefolk. Vi ser frem til at høre deres bidrag til den helt nødvendige debat om, hvordan vi kan fremtidssikre arbejdet i det politiske maskinrum, så vi kan sikre en fortsat høj grad af tillid til vores politiske og demokratiske instanser, slutter Henning Thiesen.

Få mere at vide

Henning Thiesen træffes for yderligere kommentarer på tlf. 29 62 40 66.

Nøgleord

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum