DI Digital

DI: Al offentlig it skal i udbud til private

Del

Regeringen bør konkurrenceudsætte alle offentlige it-opgaver. Det gælder også Statens it. Sådan lyder det i nyt udspil fra Dansk Industris branchefællesskab DI Digital.

DI mener, at der er penge at spare på driften af de offentlige it-systemer. Her er regeringen i gang med at samle hovedparten af statens it-drift og vedligeholdelse af systemer i styrelsen ”Statens it” frem mod 2021.

- I stedet for at løse opgaverne selv i styrelsen ”Statens it” foreslår vi, at man giver virksomhederne mulighed for at byde ind. Det er ikke en offentlig kerneopgave at drive datacentre og vedligeholde it-systemer. Her er det sund fornuft, at man ser, om markedet kan tilbyde bedre og billigere løsninger, end hvis man skal opbygge det i staten, siger branchedirektør Adam Lebech, DI Digital.

DI ønsker at få sat en stopper for ulige konkurrence fra skattefinansierede offentlige virksomheder og for en stadig mere udbredt tendens til opgavetyveri.

- Vi foreslår, at regeringen gør op med, at det offentlige konkurrerer på ulige vilkår med private virksomheder i udvikling, drift og vedligehold af it-systemer. Talrige undersøgelser viser, at man får bedre kvalitet og billigere priser ved at konkurrenceudsætte løsningerne, siger Adam Lebech.

DI skønner, på baggrund af tal fra bl.a. KL, at der alene i kommunerne er opgaver til en værdi af godt en mia. kr. indenfor it og tele, som ikke bliver konkurrenceudsat, viser opgørelser fra bl.a. KL. Tælles stat og regioner med i regnestykket vil potentialet stige yderligere, da kommunerne er den aktør, der er længst fremme med konkurrenceudsættelse.

Regeringen forventes at lancere en ny it-strategi for staten efter sommerferien. Adam Lebech hilser velkommen, at regeringen sætter fokus på, hvordan staten bliver bedre til styring af det offentlige it-område. Der er dog behov for, at regeringen også lægger op til at konkurrenceudsætte større dele af it-området i staten.

- Regeringen bør i sin kommende strategi indføre et princip om, at it-udvikling og drift i det offentlige skal konkurrenceudsættes, og det gælder også den del, der er samlet i styrelsen ”Statens it”, siger Adam Lebech.

- Hvis regeringen i endnu højere grad end i dag giver virksomheder mulighed for at byde ind med løsninger på udviklingsopgaver, kan vi både få større innovation i den offentlige it-udvikling og spare skattekroner, siger Adam Lebech.

DI Digital sender nu sit udspil om konkurrenceudsættelse af offentlig it til minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Hensigten er, at forslagene i udspillet kan indgå i det videre arbejde med statens it-strategi.

- I branchen ser vi frem til at bidrage til at føre den nye it-strategi for staten ud i livet. Det er samtidig en oplagt anledning til at konkurrenceudsætte større dele af statens it-udvikling og -drift til private it-leverandører, siger Adam Lebech.

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos branchedirektør Adam Lebech, tlf.: 2211 0519 e-mail: adle@di.dk eller pressekoordinator Bo Hjuler, tlf.: 2328 4912, e-mail: boh@di.dk

Billeder

Links

Information om DI Digital

DI DigitalFølg pressemeddelelser fra DI Digital

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.