DI Digital

DI: Al offentlig it skal i udbud til private

Del

Regeringen bør konkurrenceudsætte alle offentlige it-opgaver. Det gælder også Statens it. Sådan lyder det i nyt udspil fra Dansk Industris branchefællesskab DI Digital.

DI mener, at der er penge at spare på driften af de offentlige it-systemer. Her er regeringen i gang med at samle hovedparten af statens it-drift og vedligeholdelse af systemer i styrelsen ”Statens it” frem mod 2021.

- I stedet for at løse opgaverne selv i styrelsen ”Statens it” foreslår vi, at man giver virksomhederne mulighed for at byde ind. Det er ikke en offentlig kerneopgave at drive datacentre og vedligeholde it-systemer. Her er det sund fornuft, at man ser, om markedet kan tilbyde bedre og billigere løsninger, end hvis man skal opbygge det i staten, siger branchedirektør Adam Lebech, DI Digital.

DI ønsker at få sat en stopper for ulige konkurrence fra skattefinansierede offentlige virksomheder og for en stadig mere udbredt tendens til opgavetyveri.

- Vi foreslår, at regeringen gør op med, at det offentlige konkurrerer på ulige vilkår med private virksomheder i udvikling, drift og vedligehold af it-systemer. Talrige undersøgelser viser, at man får bedre kvalitet og billigere priser ved at konkurrenceudsætte løsningerne, siger Adam Lebech.

DI skønner, på baggrund af tal fra bl.a. KL, at der alene i kommunerne er opgaver til en værdi af godt en mia. kr. indenfor it og tele, som ikke bliver konkurrenceudsat, viser opgørelser fra bl.a. KL. Tælles stat og regioner med i regnestykket vil potentialet stige yderligere, da kommunerne er den aktør, der er længst fremme med konkurrenceudsættelse.

Regeringen forventes at lancere en ny it-strategi for staten efter sommerferien. Adam Lebech hilser velkommen, at regeringen sætter fokus på, hvordan staten bliver bedre til styring af det offentlige it-område. Der er dog behov for, at regeringen også lægger op til at konkurrenceudsætte større dele af it-området i staten.

- Regeringen bør i sin kommende strategi indføre et princip om, at it-udvikling og drift i det offentlige skal konkurrenceudsættes, og det gælder også den del, der er samlet i styrelsen ”Statens it”, siger Adam Lebech.

- Hvis regeringen i endnu højere grad end i dag giver virksomheder mulighed for at byde ind med løsninger på udviklingsopgaver, kan vi både få større innovation i den offentlige it-udvikling og spare skattekroner, siger Adam Lebech.

DI Digital sender nu sit udspil om konkurrenceudsættelse af offentlig it til minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Hensigten er, at forslagene i udspillet kan indgå i det videre arbejde med statens it-strategi.

- I branchen ser vi frem til at bidrage til at føre den nye it-strategi for staten ud i livet. Det er samtidig en oplagt anledning til at konkurrenceudsætte større dele af statens it-udvikling og -drift til private it-leverandører, siger Adam Lebech.

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos branchedirektør Adam Lebech, tlf.: 2211 0519 e-mail: adle@di.dk eller pressekoordinator Bo Hjuler, tlf.: 2328 4912, e-mail: boh@di.dk

Billeder

Links

Information om DI Digital

DI Digital