Fængselsforbundet

Der er forsvundet 100 fængselsbetjente på et år

Del

Antallet af fængselsbetjente er faldet med over 100 siden januar 2021.

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet

Et skridt frem og to tilbage. Sådan kan man beskrive bemandingsudviklingen i Kriminalforsorgen gennem mange år.

Det positive er, at der bliver ansat nye kollegaer. Det negative er, at der er flere, som stopper.

Også de seneste år er tallene gået nedad: I januar 2021 var der 2.022 fængselsbetjente. I marts 2022 var der kun 1.911. Der er altså over 100 betjente færre. Det svarer til 5 procent.

Vi skal ti år bagud for at finde et år, hvor der var en nettotilgang af fængselsbetjente. Til 2012. Her var der 2.650 betjente. Siden er det gået nedad.

Med den nye flerårsaftale i efteråret blev den alvorlige situation italesat. Politikerne besluttede derfor at ansætte minimum 300 flere fængselsbetjente netto. Det vil sige et plus på 75 årligt frem til 2026.

Det fremgår af aftalen: ”At det er en forudsætning for udvidelse af Kriminalforsorgens kapacitet, at der ansættes et betydeligt antal fængselsbetjente i de kommende år.”

Men foreløbig går det altså den forkerte vej.

Nye skoler og rekruttering
Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning siger, at der er brug for alle stærke kræfter, der har lyst til at gøre en forskel i Kriminalforsorgen. Han håber derfor, at rekrutteringsindsatsen, bedre elevløn og åbningen af to nye skoler vil tiltrække flere kollegaer.

”Vi arbejder målrettet på at skaffe flere betjente. Lige nu oplever vi stor interesse, når vi er rundt med vores rekrutteringslastbil, og samtidig har vi travlt med at svare på spørgsmål fra mulige elever via vores telefoner. Vi åbner to nye uddannelsescentre i august 2022 i Nykøbing Falster og i Odense. Og vi håber, at indførslen af løn under uddannelse sammen med øget geografisk nærhed til uddannelsen vil betyde flere elever,” siger han.

Mik Grüning peger desuden på, at det er et hovedmål med flerårsaftalen at fastholde flere betjente i jobbet.

”Det skal etableringen af supervisionsordning, et nyt internt psykologkorps, bedre udviklingsmuligheder for personalet, mere tid til kerneopgaven og mindre administrativt arbejde hjælpe til med. Vi ved fra afgangsanalyser og trivselsmålinger, at det har stor betydning i forhold til fastholdelse. Vi forventer derfor, at vi med de nye indsatser vil være i stand til at fastholde flere fængselsbetjente,” siger Mik Grüning.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at der er brug for, at initiativerne giver pote meget hurtigt.

”Situationen er stærkt bekymrende. Vi kører på pumperne, så vi har brug for resultater her og nu. Vi mangler over 700 kollegaer. Derfor kan vi ikke vente et år eller to på, at kurven knækker. Vi har ganske simpelt brug for, at bemandingen – efter ti års tilbagegang – begynder at stige igen.” 

Kontakter

Billeder

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet
Download

Links

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.