Fængselsforbundet

Der er afsat 35 millioner kroner til fastholdelse af fængselspersonale

Del

Fængselsforbundet har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om ekstra lønmidler til resten af 2022. Beløbet er estimeret til 35 millioner kroner.

Pengene er øremærket fastholdelse og bonus til erfarent personale.

Aftalen omfatter fastansatte fængselsbetjente, værkmestre, transportbetjente, uniformerede enhedsledere og enhedschefer og gælder fra august til og med december 2022.

Fængselsforbundet formand, Bo Yde Sørensen er godt tilfreds med aftalen:

”Jeg glad for, at der endelig bliver sendt skulderklap til vores medlemmer i form af lønkroner. Selvom det ikke fjerner alle vores problemer, er det et signal om anerkendelse af dem, der bliver og knokler. Det har de fortjent meget længe, og det har vi kæmpet for lige så længe. Så jeg er en glad forbundsformand lige nu,” siger han.

Hvad kommer det til at betyde?
Aftalen giver et permanent økonomisk tillæg til erfarne medarbejdere, et engangsbeløb til dem, der byder ind med overarbejde og en fastholdelsesbonus til dem, der bliver i jobbet til og med december 2022.

Den enkelte medarbejder kan samlet set komme op på 21.000 kroner i ekstra løntillæg resten af året.

Kontakter

Links

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.