Europa Kommissionen

Den økonomiske retning for 2023 skal tackle energikrisen og gøre Europa grønnere og mere digitalt

Del

Europa-Kommissionen har i dag taget hul på det europæiske semester 2023, der er oplægget til EU’s koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker for næste år. Koordineringen består i flere forskellige tiltag som er del af dagens pakke. Elementerne i det europæiske semester skaber tilsammen grundlaget for at styrke de europæiske økonomier og tilliden til det indre marked, og er derfor uadskillige. Analyserne, der er præsenteret i dag, dækker forskellige delelementer af medlemsstaternes økonomier, der måles i forhold til de generelle kriterier, der skal opfyldes som medlem af EU.

Hvad er det europæiske semester?

Det europæiske semester udgør en ramme for koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i genopretningsfasen og med hensyn til at fremme den grønne og den digitale omstilling.

Oplægget er lavet med udgangspunkt i den økonomiske prognose fra efteråret 2022, der viste, at EU's økonomi efter en stærk periode i første halvdel af året nu er gået ind i en langt mere udfordrende fase. Selv om en hurtig og velkoordineret politisk indsats under covid-19-pandemien er ved at bære frugt, betyder Ruslands invasion af Ukraine mange og komplekse udfordringer. Historisk høje energipriser, høj inflation, forsyningsknaphed, øget gæld og stigende låneomkostninger påvirker erhvervsaktiviteten og udhuler husholdningernes købekraft.

Det europæiske semester 2023 indeholder:

 • Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst
 • Et forslag til en fælles beskæftigelsesrapport for 2023
 • En meddelelse om eurolandenes udkast til budgetplaner for 2023
 • Kommissionens udtalelser om eurolandenes og Kroatiens udkast til budgetplaner
 • Et forslag fra Kommissionen til henstillingen vedrørende euroområdet for 2023
 • Rapporten om varslingsmekanismen 2023
 • Rapporter for Cypern, Grækenland, Irland, Spanien og Portugal

Årlig undersøgelse af bæredygtig vækst

Dette års undersøgelse af bæredygtig vækst indeholder en ambitiøs dagsorden for at afbøde de negative konsekvenser af høje energipriser på kort sigt. Her spiller REPowerEU, EU's plan om at udfase brugen af russisk gas og olie, en stor rolle i at øge modstandsdygtigheden i EU's energisystemer og forebygge energifattigdom gennem målrettede investeringer og reformer.

Samtidig er det afgørende fortsat at øge den sociale og økonomiske modstandsdygtighed og fremme bæredygtig og inklusiv vækst på mellemlang sigt, samtidig med at der opretholdes fleksibilitet til at tackle nye udfordringer. Det er i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling.

Fælles rapport om beskæftigelsen

Prisstigningerne, der startede i 2021, er accelereret af Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Det har lagt pres på både EU's økonomi og husholdningerne. Væksten aftog i foråret 2022, og husholdningernes indkomst i faste priser faldt for første gang siden covid-19-pandemien. Kollektive overenskomstforhandlinger og mindstelønninger er effektive redskaber til at bevare købekraften og samtidig fremme beskæftigelsen.

EU's arbejdsmarked er kommet sig efter covid-19-pandemien, hvilket blandt andet kan ses ved, at beskæftigelsen siden tredje kvartal af 2021 er højere end før pandemien. På trods af stærk vækst har unge, kvinder og udsatte grupper stadig behov for støtte for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt at fremme en retfærdig omstilling på arbejdsmarkedet for at nå EU's overordnede mål for beskæftigelse og færdigheder for 2030, der er integreret i den fælles beskæftigelsesrapport.

Læs mere om alle elementerne i det europæiske semester

Spørgsmål og svar om det europæiske semester 2023: Efterårspakke

Det europæiske semesters efterårspakke -Dokumenter

Det europæiske semester

Økonomisk prognose - efteråret 2022

REPowerEU-planen

NextGenerationEU

Kontakter

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

 • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
 • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
 • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
 • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
 • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Udledningsfrie busser og rene lastbiler: Europa-Kommissionen fremlægger ambitiøst forslag14.2.2023 15:01:01 CET | Pressemeddelelse

Nuludledning fra bybusser i 2030 og 90 procent lavere udledning fra lastbiler i 2040.Europa-Kommissionen har i dag foreslået ambitiøse udledningsmål for nyetunge køretøjer. Lastbiler, bybusser og fjernbusser står for over 6 procent af EU's samlede drivhusgasudledningog for mere end 25 procent af udledningen fra vejtransport. Derfor spiller sektoren en afgørende rolle for at nå EU's klimamål. ”Efterspørgslen på transport stiger støt, og samtidig skal drivhusgasudledningerne ned. Dette ambitiøse forslag skal sikre, at der er plads til begge dele,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark Per Haugaard. Forslaget lægger op tilstrengere regler for næsten alle nye tunge køretøjer sammenlignet med 2019-niveauerne. Det betyder, at nye køretøjer skal leve op til: 45 procent lavere udledning fra 2030 65 procentlavere udledning fra 2035 90 procentlavere udledning fra 2040 Et Europa uden fossile brændsler Kommissionen foreslår også, at alle at nye bybusser skal være udledningsfr

Europa-Kommissionen foreslår at forældreskab skal anerkendes i hele EU7.12.2022 14:41:41 CET | Pressemeddelelse

Forældreskab, der er anerkendt i ét EU-land, bør blive anerkendt i hele EU. Europa-Kommissionen har idag fremlagt et forslag, der skal skabe fælles EU-regler om forældreskab. Forslaget fokuserer på barnets tarv og rettigheder. Det skal skabe juridisk klarhed for alle familier, der bevæger sig over EU’s grænser. Det er uanset om det drejer sig om rejse eller længere ophold i andre EU-lande. I øjeblikket har medlemsstaterne forskellige nationale love om anerkendelse af forældreskab, så når en familie befinder sig i en grænseoverskridende situation, kan den miste de rettigheder, der følger af forældreskab. Manglende anerkendelse af forældreskab bringer børns grundlæggende rettigheder i fare: Herunder deres ret til identitet, ikke at blive forskelsbehandlet og til et privatliv og familieliv. ”Det forslag vi fremlægger i dag handler at beskytte børn. Deres rettigheder er ukrænkelige, også hvis deres forældre flytter fra et EU-land til et andet,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for E

EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 25.11.2022 15:42:40 CET | Pressemeddelelse

Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud. De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes. ”Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode”, siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejds

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum