PwC

Den danske bogbranche klarer sig godt i en digital tidsalder

Del

Omsætningen i den danske bogbranche forventes at stige med 1,5 % årligt frem mod 2023. Det er primært salget af undervisningsbøger, som trækker væksten op, ligesom e-bøger bliver stadigt mere populære. Det viser PwC’s analyse Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023.

Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC
Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC

Den danske bogbranches omsætning estimeres at udgøre ca. 2,4 mia. kr. i 2018. Omsætningen forventes ifølge PwC’s rapport, Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023, at ligge på knap ca. 2,6 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til en årlig vækst på ca. 1,5 %. Dermed overstiger den gennemsnitlige vækst i den danske bogbranche den forventede årlige globale vækst inden for bogbranchen på 1,2 %. Tallene dækker over forbruger-, undervisnings- og professionelle titler fordelt på e-bøger, trykte bøger samt lydbøger.

“De fleste segmenter vil opleve fremgang, men det er særligt e-bøgerne, der trækker væksten med op imod 10 % vækst om året i gennemsnit. Kategorien med trykte bøger og lydbøger forventes derimod lav vækst eller ligefrem mindre negativ vækst frem mod 2023,” fortæller Leif Ulbæk Jensen, partner og medie- og underholdningsekspert i PwC, og supplerer:

“Den danske bogbranche forsøger stadig at finde sit fodfæste i en digital verden og afprøver forskellige pris- og forretningsmodeller. Effektiv beskyttelse og anvendelse af kundedata og en personaliseret tilgang til kunderne vil yderligere kunne understøtte fortsat vækst”.

E-bøger bliver mere populære til brug for uddannelse

Undersøgelsen viser desuden, at salget af bøger til undervisning og uddannelse forventes at stige med 4,4 % i gennemsnit om året og dermed mere end salget af bøger til privat brug og bøger rettet mod professionelle læsere, fx juridiske udgivelser, der blot forventes at stige med hhv. 0,5 og 0,3 %. PwC forventer derfor, at e-uddannelsesbøger vil udgøre 30 % af markedet i 2023 mod 20 % i 2014. 

”Ifølge vores analyse er e-bøger i vækst på tværs af alle segmenter i Danmark, men den digitale tidsalder har specielt vundet indpas, når det gælder uddannelsesbøger, og der forventes en gennemsnitlig årlig vækst på hele 9,5 %. Salget af e-bøger inden for uddannelse forventes dermed at ligge på niveau med trykte uddannelsesbøger i 2023 og vil udgøre ca. 46 % af markedet for uddannelses- og lærebøger,” fortæller Leif Ulbæk Jensen.

Ny EU-lovgivning kan gøre e-bogen billigere

Den 2. oktober 2018 vedtog Det Europæiske Råd et forslag, der fremover gør det muligt for medlemslandene at anvende reducerede eller nul-momssatser på elektroniske publikationer, hvilket kan komme til at have stor betydning for det danske salg af e-bøger på sigt:

”Vi har i Danmark en moms på 25 % på både trykte og elektroniske bøger, og det er blandt den højeste moms på bøger i verden. Hvis regeringen på baggrund af det nye EU-forslag vælger at indføre en reform, der muliggør tilpasning af momsreglerne for elektroniske publikationer og dermed bestræber sig på at modernisere momsen for den digitale økonomi, kan det resultere i et øget salg af e-bøger i Danmark,” udtaler Leif Ulbæk Jensen.

Den trykte bog har sit trofaste publikum

Mens øvrige traditionelle medier som CD og DVD står til markante fald og er blevet nichemedier med stadigt faldende omsætning, fastholder de trykte bøger som det eneste af de “traditionelle” medier sin position med en begrænset forventet årlig tilbagegang på ca. 1%. Den trykte bog er som selvstændigt medie naturligt under pres fra streamingtjenester og ændringer i demografi, men i en digital tidsalder har bogen stadig sit faste og trofaste publikum

Den trykte bog kan stadig begejstre og fastholde sin position, og Gutenberg har ikke levet helt forgæves. Bogen kan mere end kun tilbyde en god læseoplevelse, da mange læsere stadig værdsætter følelsen og lugten af papir, ligesom den pynter i bogreolen,”  fortæller Leif Ulbæk Jensen.

Danskerne læser mere end svenskerne og nordmændene 

Ifølge undersøgelsen forventes bogbranchen i såvel Sverige som Norge at stå over for et gennemsnitligt årligt fald på hhv. 0,19 % og 2,49 %. Dog forventes den digitale omsætning også i Sverige og Norge at stige de kommende år. Ligesom i Danmark er det er særligt salget af uddannelsesbøger, der forventes at stige og opnå en årlig vækst i Sverige på i gennemsnit 10,4 % frem mod 2023, mens den i Norge ligger på hele 45,14 %.

Om Global Entertainment & Media Outlook

PwC’s 20. årlige udgave af Global Entertainment & Media Outlook er en omfattende onlinekilde til global analyse af privatforbrug og reklameforbrug. Med direkte sammenlignelige historiske og prognosebaserede data og kommentarer for fem år for 15 specifikke industrisegmenter i 53 lande og områder gør Outlook det lettere at sammenligne og modstille privatforbrug og reklameforbrug på tværs af segmenter, lande og områder. Du kan læse mere på www.pwc.com/outlook.

Segmenter omfattet af Global Entertainment & Media Outlook

Bøger; Business-to-business; Biografer; Dataforbrug; Internetadgang; Internetreklamer; Blade; Musik, radio og podcasts; Aviser; Out-of-home; OTT video; Traditionelt tv og hjemmevideo; tv-reklamer; Videospil og e-sport; Virtual reality.

Metode

Alle prognoserne er opbygget ved at først at indsamle historiske data fra en række forskellige kilder. En base af omfattende historiske data indsamles i første omgang fra offentligt tilgængelige informationskilder, herunder brancheorganisationer og statslige organer. Derudover er der gennemført interviews med relevante inden- og udenlandske organisationer, tilsynsmyndigheder og ledende aktører for at indsamle indsigter og estimater, der ikke er offentligt tilgængelige. Alle prognoser udarbejdes således som led i en samlet, integreret proces, der involverer både kvantitativ og kvalitativ analyse, herunder forventninger til udvikling i makroøkonomiske forhold. Prognoserne er resultatet af en scoping- proces, markedskort-lægning, dataindsamling, statistisk modellering og validering og er således i sagens natur behæftet med usikkerhed.

Nøgleord

Billeder

Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC
Leif Ulbæk Jensen, partner og medieekspert i PwC
Download

Vedhæftede filer

Information om PwC

PwC
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

51332378https://www.pwc.dk/

Om PwC
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er flere end 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi over 276.000 PwC'ere i 157 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen … 

 

 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC