Lolland Kommune

Delaftale om ændringer i skole- og dagtilbudsstrukturen

Del

Siden januar er der blevet arbejdet intenst med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Baggrunden er en evaluering af den eksisterende struktur, som Epinion har udarbejdet, og hvor der peges på en række forskellige udfordringer. Nu er der så en politisk aftale om skole- og dagtilbuddet i Dannelunde.

Evalueringen fra Epion pegede på en række forskellige forhold. Der var således udfordringer med den måde, ledelsen var organiseret på, udfordringer med at sikre den økonomiske bæredygtighed i flere enheder og udfordringer med specialundervisningen, som et stigende antal elever blev visiteret til.

Der er udarbejdet et forslag til ny struktur, der forholder sig til alle disse tre spørgsmål. Forslaget har været i offentlig høring, og byrådet er løbende blevet orienteret om de mange høringssvar, der er indkommet. Det samlede høringsmateriale drøftes på byrådsmødet i aften, mens den endelige beslutning om ny struktur tages på byrådsmødet i juni.

Høringssvarene interesserer sig for alle dele af strukturforslaget. Naturligt nok er der en stor interesse for skole- og dagtilbuddet i Dannelunde, men andre områder er også i fokus. Det handler bl.a. om indførelsen af landsbyordninger og den nye ledelsesstruktur, og der er generelt stor opbakning til etableringen af selvstændige skoler og dagtilbud og til forslaget om at lave en ny organisering af specialundervisningsområdet.

”Jeg er meget glad for den store interesse fra forældre, medarbejdere, bestyrelser og alle andre, der har brugt tid på høringssvarene. Det vidner om, at skole og dagtilbud er utroligt vigtigt. I byrådet har vi læst alle bidrag grundigt, og vi tager dem alle sammen alvorligt. Men vi må også erkende, at det faldende børnetal gør det svært at bevare alle tilbud, hvis der også skal være økonomi til at levere en ordentlig kvalitet med de økonomiske rammer, der nu engang er til rådighed på Lolland,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen. ”Byrådet vil fastholde så mange og så bredt placerede skole- og dagtilbud som muligt, men de skal være økonomisk og fagligt bæredygtige, for det efterspørges også i høringssvarene.”

Konstitueringsgruppen har drøftet mulighederne, og der er opnået enighed mellem A, V, DF og SF om følgende delaftale:

Der er enighed mellem parterne om, at det ikke længere er muligt at drive en skole indenfor folkeskolens rammer i Dannelunde. Dannelunde skoleafdeling lukkes derfor pr. 1. august 2020.

Børnehavetilbuddet opretholdes så længe, der er opbakning til en lokal børnehave svarende til et gennemsnitsbørnetal årligt på 20 børn. Finansieringen af den ekstra udgift på ca. 2,4 mio. kr. til normering og bygningsdrift, som fastholdelse af børnehavetilbuddet vil koste, afklares i forbindelse med budgetlægningen for 2020. For at skabe et sammenhængende dagtilbud for børn i alderen 0-6 år flyttes dagplejens legestue til børnehavens lokaler.

Såfremt der i lokalsamfundet er engagement og opbakning til at etablere en friskole, vil parterne gå konstruktivt ind i en drøftelse omkring overdragelse af bygningskomplekset. Drivkraften til en friskole skal komme fra lokalsamfundet og den opbakning, der er i lokalområdet til ønsket om en lokal skole.

Skulle det vise sig, at det ikke er muligt at etablere en friskole pr. august 2020, er parterne villige til at drøfte, om der kan være andre funktioner eller aktiviteter, der kan udflyttes til Dannelunde-bygningen. Dette vil i givet fald indgå i budgetforhandlingerne for 2021.

Set i lyset af det faldende børnetal i kommunen er der enighed om, at der er behov for en debat om, hvordan kommune og lokalområder kan tilvejebringe forudsætningerne for stærke skoler og dagtilbud i både byer og landdistrikter.

Den øvrige del af forslaget til ny skole- og dagtilbudsstruktur drøftes fortsat politisk.

Nøgleord

Kontakter

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Nakskov Bymidtefond gør klar til at støtte istandsættelser11.5.2020 12:15:41 CESTPressemeddelelse

I starten af april lancerede Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden et part-nerskab om udvikling af Nakskov. Udgangspunktet er de særlige kvaliteter, der knytter sig til havnen, bymidten og fjordlandskabet. Nu tages der fat på arbejdet med bevaring og udvikling af bygningskulturen i den historiske bymidte. Nakskov Bymidtefond er et af de tolv projekter, der er beskrevet i Nakskov 2030-planen, som vil gøre byen attraktiv for alle, der besøger, bor og arbejder i byen.

COVID-19: Kontrol over situationen ved indgangen til næste fase27.4.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Status i Lolland Kommune ved indgangen til den 8. epidemiuge er, at der er kontrol over situationen. Epidemien påvirker alle dele af samfundslivet, men kommunen har ligesom resten af landet hidtil ikke været så hårdt ramt som frygtet. Det skyldes først og fremmest, at borgere, virksomheder og ansatte har været så gode til at passe på sig selv – og hinanden. Det skal vi blive ved med, er opfordringen fra borgmester Holger Schou Rasmussen, også i næste fase, under genåbningen af Danmark. Hellere små skridt i den rigtige retning, end at vi forcerer tempoet, snubler og må træde to skridt tilbage.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum