Danske Havne

Danske Havne: Gode takter – ingen tvivl om det

Del

Mange fine ting i regeringens udspil til infrastruktur plan, mener brancheorganisationen Danske Havne. Men gerne mere turbo på udnyttelsen af potentialet i havnene, siger direktøren

”Havne er en vigtig og lidt overset del af den danske infrastruktur. Godt 90 pct. af importen og eksporten til og fra Danmark går via de danske havne.

Derfor er det glædeligt, at udspillet om infrastruktur frem mod 2035 lover en kortlægning af de danske erhvervshavnes rolle og betydning. For der er et stort, uudnyttet potentiale i havnene, det føler jeg mig overbevist om", siger Tine Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske Havne.

"Jeg glæder mig også over, at regeringen har lyttet til anbefalingen fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, som netop ønskede sig en kortlægning af energiinfrastrukturen i de danske havne, som udspillet også lægger op til. Derfor er der rigtig mange gode takter i Danmark Fremad” fortsætter Tine Kirk.

”Vi har intet imod flere, længere eller bredere motorveje. Tværtimod. Og det er godt, at der opgraderes veje i dele af Danmark, der traditionelt ses som yderområder, og som vil styrke vore havne dér.

Mere grøn omstilling

Skal Danske Havne pege på noget, der kunne stå stærkere, så skulle der være en lidt klarere prioritering af grøn omstilling i regeringens plan Danmark Fremad.

Tine Kirk:

”Jeg har været imponeret over denne regerings fokus fra dag ét på grøn omstilling og ambitiøse klimamål.

Derfor kunne planen godt have taget fat i Danmarks styrkeposition inden for off-shore vind. Særligt fordi, planen jo rækker 15 år frem.

Vi har produktion af vindmøller i Danmark, Esbjerg Havn er Europas førende udskibningshavn til havvindmølleparkerne i Nordsøen og flere havne er servicehavne for vindmølleparkerne.

Vi ser ind i, at vindmøllerne bliver større, og derfor skal sejlrenderne til havnene være dybere."

Den blå søvej og grøn omstilling hænger sammen

Danske Havne kan godt ønske sig, at den blå infrastruktur på søvejen også ses som en del af infrastrukturen. Der sker i f.eks. Sverige.

"Der er tusindvis af fremtidige jobs i vindsektoren, og skal vi realisere det potentiale, skal også den blå vej til søs betragtes som en del af Danmarks infrastruktur.

”Når det er sagt, så glæder jeg mig meget over, at planen prioriterer adgangsvejene til havnene i særligt Kalundborg og Aarhus. Det er ønsker, der har været på tegnebrættet længe, så der er glæde og tilfredshed i særligt de havne.”, siger Tine Kirk

Havne er kritisk infrastruktur

De danske havne betegnes som kritisk infrastruktur, og sådan har det også været under Corona-krisen. I den forstand fylder havnene og de mange udviklingsmuligheder desværre ret lidt i regeringens udspil.

Danske Havne havde gerne set, at transport af gods på jernbane var blevet prioriteret som en del af de flere end 80 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til jernbaner. Bl.a. Fehmern-forbindelsen vil medføre mere gods på skinner, og her har Køge Havn et projekt, der skal håndtere aflæsningen af jernbanegods til videre-transport på f.eks. lastbiler. Uden realiseringen af det projekt er der en klar risiko for, at Danmark bliver et rent transitland, når det kommer til jernbanegods.

”Der er mange gode takter i udspillet, og vi håber, at lidt flere grønne projekter har fået mere plads, når det hele er forhandlet på plads inden sommer,” siger Tine Kirk.

Kontakter

Information om Danske Havne

Danske Havne
Danske Havne
Bredgade 23, 2. tv.
1260 København K

72 11 81 00https://www.danskehavne.dk/

Danske Havne er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Organisationen blev stiftet i 1917 og har fungeret som et samlingspunkt for samarbejde, vidensdeling og politisk indflydelse på tværs af landets erhvervshavne.

Danske Havne har til hovedopgave, at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og branchen som helhed. Yderligere fungerer Danske Havne som rådgiver og facilitator for samarbejde og vidensdeling på tværs af landet, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne.

Følg pressemeddelelser fra Danske Havne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Havne

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum