Danske Havne

Danske Havne: Perfekte ambitioner om havvind men drop regel-rytteriet

Del
Brancheorganisationen Danske Havne er begejstrede for regeringens nye planer om at sætte turbo på opførelsen af danske havvindmølleparker. Men minder om, at det kræver sanering af tidsrammer og regler for at det kan lykkes – en taskforce kan være løsningen.

”Vi er altid begejstrede for regeringens tårnhøje ambitionsniveau, når det gælder den grønne omstilling”, siger Tine Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske Havne, der siden 1917 har organiseret de danske erhvervshavne.

Hun fortsætter:

”Vi er dog nervøse for, at alle de gode intentioner med energiøer, Nordsøerklæringer og nu turbo på flere Gigawatt dansk havvind, som regeringen lancerede søndag aften, forbliver intentioner. For der skal ryddes op i den tid, det tager at få diverse myndigheds-godkendelser. Jeg kan se, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ér opmærksom på, at der skal ”sættes turbo på”, som det udtrykkes. Jeg beder blot om, at han også er opmærksom på, at det ikke bare er den tid, det tager myndighederne at godkende nye havvindmølleparker, der skal forkortes med flere år, men også de nødvendige forandringer, der skal ske i havnene”.

Hun peger på, at både havnenes bassiner og sejlrenderne dertil skal uddybes, og der skal skaffes mere plads i havnenes bagland. Uddybninger og plads er helt nødvendige forudsætninger for, at skibe med de stadigt større havvindmølle-elementer kan lægge til og sejle fra danske havne. Uddybningerne fordi skibe stikker stadigt dybere med de tungere elementer ombord, pladsen fordi elementerne til havvindmøllene foruden tungere bliver længere og større.

Vi ser ind i, at om kort tid produceres f.eks. på Odense Havn monopiles på op til 120 meter med en diameter på 15 meter. Det kræver plads bag havnenes kajer, både til produktions- og lagringsfaciliteter.

Havnene er centrale i hele processen, fordi der skal produceres og udskibes elementer til havvindmølleparkerne. Men serviceringen sker af indlysende årsager også til søs, så en række havne er beskæftigede som servicehavne for mandskab, der både varetager vedligehold og sikkerhed i parkerne på havet.

For at se dette indhold fra www.danskehavne.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Danske Havnes direktør, Tine Kirk. (Foto: Carsten Lundager / Danske Havne)

Nedsæt en hurtig og kyndig taskforce

”Der kan være en tendens til at overse havnene lidt i hele den her hektiske politiske proces,” siger Tine Kirk.

”Vi så det med Nordsøerklæringen i Esbjerg, hvor EU-kommissionens formand rigtigt slog på, at godkendelses-processerne for vindmøller, der ofte kan tage syv-otte år, skal nedbringes til et-to år. En konsekvensbeslutning af det er, at hastigheden, bureaukratiet, om man vil, med at få godkendt uddybninger og havneudvidelser af offshore-havne også nedbringes tilsvarende. Det er politikerne nødt til at prioritere.

’Ellers står vi med en godkendt havvindmøllepark, der forsinkes fordi havnene ikke kan levere. I værste fald klares opgaverne så fra udenlandske havne, som ministeren også peger på, med tab af danske arbejdspladser og vækst til følge. Og det vil ganske enkelt være for dumt, ”siger Tine Kirk.

Derfor foreslår hun en hurtigarbejdende taskforce, der skal bistå regeringen med at finde de sten, knaster og bureaukratiske uhensigtsmæssigheder, der spænder ben for processen. Taskforcen kan efter Danske Havnes mening stykkes sammen af sagkyndige, der arbejder med de her udfordringer til hverdag, i havnene, søfarten, kommunerne og i den samlede offshore-vindindustri.

”Vi bidrager hjertens gerne, ministeren skal bare sige til”, tilføjer Tine Kirk.

For at se dette indhold fra www.danskehavne.dk, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Den østlige del af Esbjerg Havn er området for Offshore vind aktiviter. (Foto: Christer Holte / Esbjerg Havn).

Kontakter

Information om Danske Havne

Danske Havne
Danske Havne
Bredgade 23, 2. tv.
1260 København K

72 11 81 00https://www.danskehavne.dk/

Danske Havne er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Organisationen blev stiftet i 1917 og har fungeret som et samlingspunkt for samarbejde, vidensdeling og politisk indflydelse på tværs af landets erhvervshavne.

Danske Havne har til hovedopgave, at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og branchen som helhed. Yderligere fungerer Danske Havne som rådgiver og facilitator for samarbejde og vidensdeling på tværs af landet, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne.

Følg pressemeddelelser fra Danske Havne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Havne

Danske Havne glæder sig over havvinds-ambition om tempo og smidighed18.5.2022 15:26:54 CEST | Pressemeddelelse

Danske Havne glæder sig over ambitionen om at etablere 150 GW havvind i Nordsøen inden 2050, som de fire Nordsølande Danmark, Tyskland, Holland og Belgien onsdag blev enige om ved topmødet på Esbjerg Havn. Brancheorganisationen Danske Havnes direktør: ”Vi er begejstrede for det høje ambitionsniveau og det tempo, der lægges op til. Vigtigt er også , at man bliver smidig og meget konkret, når de endelige planer skal lægges. Bureaukrati og eventuel uhensigtsmæssig lovgivning må ikke stå i vejen, så politikerne må være friske på at rydde alle sten af vejen i ekspres-fart”, siger Tine Kirk, der peger på betydningen af de mange arbejdspladser i Danmark, som den store satsning på havvind i Nordsøen kaster af sig. ”Vi var først i verden med satsningen på havvind, da vi etablerede verdens første havvindmøllepark i 1991, så det er meget passende, at Danmark også er central aktør i Esbjerg-erklæringen her i 2022. På sin egen måde er det også illustrativt, at det finder sted på vores havn i Esbjer

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye