DI TransportDI Transport

Dansk Luftfart vil bidrage til danskernes viden om luftfartens grønne omstilling

Del

Dansk Luftfart vil bidrage til danskernes viden om luftfartens grønne omstilling Kun 48 pct. af danskerne tror, at flyrejser kan blive grønnere i fremtiden. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har udarbejdet for Dansk Luftfart. Mens virksomheder, eksperter og forskere arbejder aktivt på CO2-neutralt flybrændstof, og danskerne gerne VIL den grønne omstilling, så tror omkring halvdelen stadig ikke, at man kan flyve med bæredygtigt brændstof. Og det er et problem, at vi mangler dén grad af oplysning, mener flere eksperter. For den er nødvendig for at udnytte Danmarks potentiale til at blive globalt ledende inden for luftfartens grønne omstilling.

En ny undersøgelse af Epinion for Dansk Luftfart om danskernes holdning til omstillingen af luftfarten viser, at en stor del af danskerne bakker op om regeringens ”Grøn luftfart for alle”. Faktisk vil de fleste danskere gerne, at pengene fra en flyafgift går direkte til omstillingen, som foreslået af regeringen. Hele 83 pct. mener, at indtægterne fra en passagerafgift skal bruges på at gøre flyveturen mere klimaneutral fremfor andre politisk bestemte formål.

Og med regeringens udspil på ca. 1,9 mia. kr. i tilskud til en grøn indenrigsrute i 2025 og en helt grøn indenrigsluftfart i 2030 er banen således kridtet godt op til, at Danmark kan gå forrest i en ambitiøs omstilling af flyet.

Der er bare ét problem. Alt for mange danskere ved ikke, hvilke muligheder, vi har for at starte den grønne omstilling af flyvning. Virksomheder, eksperter, forskere og andre arbejder løbende på at skabe forbedringer, der kan være med til at gøre det muligt at flyve grønt, eksempelvis med kendt teknologi, Power-to-x, hvor man producerer CO2-neutralt flybrændstof med strøm fra vindmøller eller solceller og CO2. Og den første produktion i Danmark er allerede klar om tre – fire år. Desværre tror kun 48 pct. af danskere, at det kan lade sig gøre, viser undersøgelsen.

- Når kun 48 pct. af danskerne tror, at flyrejser kan blive mere grønne, er det et tegn på, at vi skal oplyse bedre om de muligheder der er og kræve, at der handles politisk. Potentialet i at udskifte de fossile brændstoffer med mere bæredygtige alternativer er enormt, men vi når ikke i mål, hvis der ikke er viden nok om mulighederne og der handles. Vi er i Danmark langt fremme både hvad angår tiltag og udviklingen af kendt teknologi. Nu kræver det, at der i samarbejde med de potentielle producenter handles politisk på at få en egentlig produktion i stor skala op at stå, siger Per Henriksen, sekretariatschef i Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Vi skal oplyse bedre
For at indvie danskerne i mulighederne for omstillingen af luftfarten har Dansk Luftfart igangsat en oplysningskampagne, ”Det skal kunne lade sig gøre at flyve grønt”. Der påhviler os et stort ansvar for at give danskerne større kendskab til, hvordan vi vælger den vej, der mest effektivt reducerer luftfartens CO2-aftryk globalt.

Samtidig opfordrer Dansk Luftfart til konkret politisk handling ud fra det store potentiale flyet har for at blive en grøn transportform. Der er tale om store investeringer, som skal skubbes i gang, ikke kun til gavn for luftfarten, men også andre tunge transportformer.

Professor Henrik Wenzel fra SDU, Institut for Grøn Teknologi ærgrer sig også over, at det ikke er lykkedes at fortælle bedre om mulighederne, så over halvdelen af danskerne ikke ved, at vi kan komme til at flyve bæredygtigt. For det er både borgere, virksomheder og politikere, som skal tage del i indsatsen. Og vi har teknologien allerede:

- Folk forestiller sig måske, at flyene skal have solfangere på toppen for at flyve klimaneutralt. Men det er altså ikke tilfældet. Det er samme motor, det er kun brændstoffet, vi ændrer til bæredygtigt brændstof, forklarer Henrik Wenzel, der sammen med nogle af de tungeste spillere på den europæiske scene inden for forskning og udvikling af bæredygtig energi aktuelt arbejder med at udvikle grønne flybrændstoffer.

Derfor skal kampagnen fra Dansk Luftfart være med til at sikre en mere nuanceret dialog om løsninger, og dermed bidrage til befolkningens viden om det store potentiale, som vi har i Danmark for at blive globalt ledende inden for luftfartens grønne omstilling.

For Jeppe Juul, seniorrådgiver for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling, der i flere år har arbejdet med luftfartens omstilling, mener, at det er helt afgørende, at vi skaber bedre fælles viden på området:

- Det handler kort og godt om, at vi alle sammen bliver mere bevidste om, hvad der er muligt – og hvilket stort potentiale, vi har for at omstille luftfarten. I Danmark har vi både viden, vilje og ressourcerne til at udvikle klimaløsninger, der kan bruges i resten af verden. Vi kan ikke bare få vores egen klimabelastning ned, men også vise vejen og tage ansvar for at det kan ske i hele verden. Men det kræver, at vi politisk handler og bl.a. får skabt gode vilkår til at videreudvikle teknologi og sikre produktion”, siger Jeppe Juul.

For yderligere information
Kampagnesite – www.flyvklimaneutralt.dk
Dansk Luftfart – www.dansk-luftfart.dk

Om ”Det skal kunne lade sig gøre at flyve grønt”

Kampagnen ”Det skal kunne lade sig gøre at flyve grønt” har til formål at oplyse danskerne om de mange nuværende og fremtidige tiltag og teknologier, der skal være med til at sikre omstillingen af en grønnere luftfart.

Kampagnen er digital, men kan i november også ses fysisk i København Lufthavn.

Om Power-to-x

Power-to-x betyder at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x) – i dette tilfælde til grønne flybrændstoffer. Grøn strøm fra vindmøller eller solceller omdannes til flydende brændstof. Den grønne strøm bruges til at spalte vand (H2O) til grundstofferne brint (H) og ilt (O). Herefter tages brinten og tilsættes kulstof fra CO2, som opfanges fra en skorsten eller på længere sigt direkte fra luften. Med det kan man skabe det bæredygtige brændstof, der er nøglen til fremtidens klimaneutrale flyvninger.

Om Dansk Luftfart

Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) er det erhvervspolitiske samlingspunkt for virksomheder der er aktive i dansk luftfart. Brancheforeningens medlemskreds tegnes af luftfartsselskaber, lufthavne, helikopter- og air taxiselskaber, luftfartsskoler og andre luftfartsrelaterede virksomheder. Brancheforeningen Dansk Luftfart blev stiftet den 25. maj 2010 og er en medlemsforening i DI Transport. Dansk Luftfart har ca. 30 medlemmer.

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt Per Henriksen, sekretariatschef i Dansk Luftfart på tlf. 4041 3701 eller PEHE@DI.DK

Billeder

Information om DI Transport

DI TransportFølg pressemeddelelser fra DI Transport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Transport