Center for Offentlig Innovation

COI skal hjælpe kommuner med at forny ældrepleje og folkeskole

Del

Holbæk, Viborg og Middelfart Kommune har indgået aftaler med Center for Offentlig Innovation (COI), som skal bidrage til frihedsforsøg på ældrepleje- og folkeskoleområdet.

Billede: I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole' (foto: Joe Kniesek).
Billede: I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole' (foto: Joe Kniesek).

Væk med regulering og bureaukrati. Ind med frihed og lokalt handlerum.

Det er tanken bag regeringens frihedsforsøg, som skal skabe bedre velfærd lokalt på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Syv kommuner er en del af frihedsforsøget og har indgået velfærdsaftaler, som sætter dem fri de næste tre år.

Finde nye veje til bedre velfærd

Tre af kommunerne – Holbæk, Viborg og Middelfart Kommune – har nu indgået aftaler med Center for Offentlig Innovation (COI), som skal bidrage med viden og sikre, at forsøgene får innovationshøjde.

"Velfærdsaftalerne lægger op til, at kommunerne skal være innovative og finde nye veje til bedre velfærd lokalt og tæt på borgerne. Innovation og nytænkning kommer ikke af sig selv, og tre af de syv kommuner har bedt COI om at bidrage til forsøgene. Vi glæder os meget til at støtte de ambitiøse medarbejdere og ledere på områderne," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI.

Velfærdsaftalerne giver en unik, strukturel ramme for eksperimenter, hvor frihed fra rammer og regler skal bane vejen for nye og bedre løsninger.

Bidrager med viden og sparring

Holbæk Kommune sættes fri på folkeskoleområdet, mens Viborg og Middelfart Kommune sættes fri på ældreområdet.

COI kommer konkret til at bidrage med innovationsfaglig viden og sparring. Samtidig forventer COI at uddrage læring fra de tre kommuners frihedsforsøg, så erfaringer og konkrete løsninger kan spredes til den øvrige offentlige sektor.

Lone Langballe, udvalgsformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Viborg Kommune, glæder sig til at komme i gang:

"Ældreplejen er et kerneområde for kommunerne, og der er stort behov for at finde nye løsninger som styrker nærhed og kvalitet. Jeg er meget glad for, at vi i Viborg kan være forrest i jagten på løsninger, der gør gavn for borgerne. Jeg ser frem til samarbejdet med COI om, hvordan vi som politikere kan sætte rammer, der udfolder den frihed, vi har fået."

En 'fantastisk anledning'

Sten Kock-Hansen, programchef for velfærdsaftalen i Middelfart Kommune, mener, at velfærdsaftalen er en 'fantastisk anledning':

"Ældreplejen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre og de ansattes faglighed. Velfærdsaftalen er en fantastisk anledning til at løsne tøjlerne og styrke kerneopgaven tæt på borgerne i stærke tværgående, faglige samarbejder. Vores Velfærdspanel, hvor COI sidder med, bidrager til, at vi får inspiration, der kan løfte innovationshøjden."

Lene Magnussen, direktør, Holbæk Kommune, siger:

"I Holbæk har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole'. Sammen med børnene og forældre, ledere, medarbejdere og organisationer er vi allerede så småt i gang med at skabe nye bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Vi glæder os til, med sparring fra COI, at afprøve de muligheder, som Velfærdsaftalen giver for at gå nye veje med at skabe den bedste skole for børnene."

OM OFFENTLIG INNOVATION

- Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre.

- Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

- Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.

- Otte ud af ti offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019, viser Innovationsbarometeret, den officielle statistik over offentlig innovation, som COI udarbejder med Danmarks Statistik.

→ Læs mere om offentlig innovation

OM FRIHEDSFORSØG OG VELFÆRDSAFTALER

- I oktober 2020 annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) et frihedsforsøg i en række kommuner landet over.

- De udvalgte kommuner fik frihed til at gøre tingene på nye måder på en række velfærdsområder. Regler og rammer - både de nationale og de kommunale - skulle suspenderes. I stedet skulle ledere, medarbejdere og borgere sammen gentænke arbejdet og skabe bedre resultater.

- Syv kommuner har indgået en principaftale med regeringen for en treårig periode på henholdsvis dagtilbud-, folkeskole- og ældreplejeområdet: Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Langeland, Middelfart, Rebild og Viborg.

- Folketinget har efterfølgende indgået velfærdsaftaler, som lægger rammerne for, hvordan medarbejdere, ledere og borgere i de involverede kommuner sættes mest muligt fri af statslig og kommunal regulering med henblik på at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum – tæt på og med borgerne.

- Velfærdsaftalerne med kommunerne er vedtaget i maj 2021.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Billede: I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole' (foto: Joe Kniesek).
Billede: I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole' (foto: Joe Kniesek).
Download

Information om Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation
Vestergade 18B, 2. sal
1456 København K

61 81 31 10http://coi.dk/

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

COI blev etableret af parterne på det offentlige arbejds­marked i 2014 og er tværoffentligt finansieret via økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Læs mere på www.coi.dk

Følg pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum